keskiviikko 4. marraskuuta 2009

Poistetaan puolueilta oikeus edustaa meitä

Annetaan jokaiselle aito syy äänestää!


Blogeja ja nettikeskusteluja seuratessa käy selväksi, että ainakin pääsääntöisesti kirjoitukset ja kommentit kertovat, että kansalaisilta on mennyt usko suomalainen demokratiaan. Ja se koskee poliittista järjestelmää kokonaisuudessaan. Puolueisiin, puolue-eliittiin, poliitikkoihin vaalijärjestelmään, rahoitukseen jne. jne. Erityisesti kuitenkin siihen, että omilla toimilla voisi kansakunnan päätöksentekoon vaikuttaa. Ja ellei mitään todella uutta ilmaannu tulemme seuraavissa vaaleissa kokemaan jälleen ennätyksellisen suureksi kasvaneen nukkuvien puolueen.

Mutta kirjoittajat esittävät monia asioita mitä pitäisi tehdä ja toteuttaa toisin. Usein jopa yksityiskohtaisesti selvittäen miten heidän mielestään pitäisi toimia. Ja vaikuttaa siltä, että niitä paljonpuhuttuja vaihtoehtoja nykyiselle politiikalle löytyy etsimättäkin. Vaikka kuinka monia.

Mutta tarkastelutavassa on itsensä pettämisen maku. Tavallinen tossunkuluttaja ei ole päättämässä, ei Eduskunnassa, ei edes valtuustossa. Siellä päätöksiä tekevät hallitus ja puolueet, joille kansalaiset ovat äänestämällä tai äänestämättä antaneet valtakirjansa hoitaa kansakunnan yleisiä ja yhteisiä asioita vaalien välillä. Eli kansalaisten mielipiteillä ei ole juurikaan vaikutusta puolueitten toimintaan. Varsinkaan vaalien välillä.

Voisiko olla toisin? Millä tavalla tavallinen äänestäjä voi vaikuttaa siihen, että politiikkaan palautuu moraali ja kansanedustajat saadaan vastaamaan toimistaan äänestäjille eikä puolueille? Miten perustuslain 29 § vastainen puolueitten ryhmäkuri saadaan voimaan ja sen rikkominen sanktioitua? Eli miten äänestäjien pitäisi toimia, että päättäisi tilanteeseen, jossa heidän sanomisellaan on merkitystä?

Varsin vähän puututaan kirjoittelussa siihen, voidaanko siihen päästä ja miten sinne päästään? Se kun ei ole helppoa porukalle, joka ei varsinkaan vaalien välillä ei enää itse voi kansakunnan tekemisestä päättää. Siis tavalliselle äänestäjälle.

Tällaisen tavallisen tossunkuluttajan vaihtoehdot, siis lailliset ja rauhanomaiset ovat aika vähäiset:
1. Äänestää "oikein" = mielestäni oikeaa ehdokas/puolue yhdistelmää.
2. Lähteä mukaan puoluepolitiikkaan ja äänestää oikein.
3. Lähteä mukaan puoluepolitiikkaan ja ryhtyä itse ehdokkaaksi.
4. Perustaa uusi puolue ja ryhtyä itse ehdokkaaksi.
5. Jättää äänestämättä, eli nukkua yli vaalien.
6. Äänestää kirjoittamalla lippuun JOKU MUU. Esimerkiksi.

Minulle ei muita tule mieleen.

Taustaksi

Johtuen äänestysmenetelmästä (D´Hontin järjestelmä) suuret puolueet ovat aina etulyöntiasemassa ja muutokset ovat vaalista toiseen hyvin pieniä. Muutamien prosenttiyksikön suuruisia. Suurikaan "protestisiirtymä" joka ehkä näkyy äänimäärissä, ei näy paikkalukujen muutoksessa lainkaan.

Johtuen historiasta on meille kehittynyt kolmen - neljän suuren puoluekartelli (olkoonpa RKP sitten katoavana vaikka mukana siinä), jonka ovia nyt kolkuttelee puolueeksi muuttunut Vihreä liike. Tosiasia on kuitenkin, että hallitusta muodostettaessa kolmesta suuresta kaksi on aina mukana. (Ja tietysti RKP.) Ja ns. hyvävelikerho - Maan Tapa - poliittinen konsensus - poliittinen eliitti - korruptio on vain edellä mainittujen puolueitten aikaansaannosta. (Vihreät ovat vasta puolueeksi muodostuneet, eivätkä ilmeisesti ihan vielä täysivaltaisia kartellin jäseniä.)

Äänestysmenetelmä tiputtaa pois 1. vaihtoehdon.
Yhden yksittäisen ihmisen ääni ei kauas kanna, kun äänioikeutettuja on yli 4 miljoonaa. Tarpeellista äänikeskittymää ei ole saatavissa aikaan. Ja jos olisi se saattaisi vetää mukanaan enemmänkin henkilöitä, jotka eivät missään tapauksessa ole niitä "oikeita". Pelkällä oikean ehdokkaan/puolueen äänestämisellä ei mikään tule muuttumaan. Sama, joskin vielä korostuneempana on tilanne, jos ”oikeana” pitää ns. pelle puolue/ Pelle ehdokasta, siis vaihtoehtoa, jota ei missään tapauksessa ”oikeasti” äänestäisi. Nimittäin Pelle voi vielä tulla valittua ja vetää mukanaan muitakin ”törppöjä”.

Se, että vauhdittaisi 1. vaihtoehtoa lähtemällä itse mukaan ei toimi yhtään sen paremmin. Kuinka kauan kestää tulla puolueessa niin keskeiseksi, että pääsee mukaan ”lautakuntatyöhön”, kuntavaaliehdokkaaksi, kunnanvaltuutetuksi, eduskuntavaaliehdokkaaksi, kansanedustajaksi? Ja sitten vielä sellaiseksi, joka pystyy vaikuttamaan ryhmäpäätökseen? Sillä käytännössä ns. ryhmäkuri estää enemmistön kannasta poikkeavan äänestyskäyttäytymisen mahdollisuuden. Ja se on kerrasta poikki. Toisaalta, voidakseen edetä poliittisella urallaan henkilön on täytynyt samaistua muiden aktiivien toimintatapoihin jo siinä määrin, että muutosvoimaksi hänestä ei ole. Seura tekee kaltaisekseen. Siinä menivät vaihtoehdot 2. ja 3.

Viimeisin eduskuntapuolue on kansanliikkeenä 1970 -luvulla syntynyt vihreä liike. Puolueeksi se kasvoi vasta tänä vuonna. Ollaan jälkimmäisestä mielipiteestä mitä mieltä tahansa, kasvu riittävän isoksi ja sellaiseksi, että edes sen johto on sitä mieltä, että sen toimilla on ratkaisevaa merkitystä poliittiseen järjestelmäämme, on vuosikymmenien projekti. Toisaalta Eduskunnan ulkopuolella on puolueita yhtä monta kuin sisällä, eli 8. Ja uusia on taas perusteilla. Niitten viime eduskuntavaaleissa yhteensä saama äänimäärä jäi noin 1,5 prosenttiin annetuista äänistä. Eli edes yhtenä vaaliliittona, ne eivät saisi ensimmäistäkään kansanedustajaa uuden 3 % äänikynnyksen vuoksi. Joten 4. vaihtoehto ei ainakaan takaa muutosta näkyvissä olevassa tulevaisuudessa.

Sitten olisi vielä jäljellä valinta nukkuako vai käydäkö kirjoittamassa lippuun JOKU MUU, eli jättää tarkoituksella hylättävä äänestyslippu.


Moni äänestäjä on kertonut jättävänsä protestina vaalit väliin. Liittyy nukkuvien puolueeseen. Ei ihme, että nykyisin pääsemme noin 60 % äänestysaktiivisuuteen eduskuntavaaleissa. Ilmeisiä mielenosoittajia on ilmeisen paljon. Mutta toimiiko protesti?

Ei toimi. Jo monissa vaaleissa kommentaattorit, puolue-eliitin edustajat ja media taivastelevat pienentyvää äänestysaktiivisuutta. Päivän tai kaksi. Ja ymmärrettävästi kääntävät viestin itsensä kannalta parhain päin. ”Äänestäjät ovat tyytyväisiä, eivätkä siksi katso tarpeelliseksi vaivautua”. Kriittisimmät toteavat ”Liian monet ovat syrjäytyneet yhteiskunnan päätöksenteosta” ja jättävät asian siihen. Lopputulos on nukkujien kannalta sama. Eihän nukkujien ääniä edes lasketa, pelkkä vähennyslaskun tulos. Eihän se sisällä edes aktiivista tekoa. Sitä ei pidetä mielenilmauksena. Sitä pidetään demokratiaan kuuluvana osana, väistämättömänä ilmiönä, ”luonnonlakina”. Siinä meni 5. vaihtoehto.

Mitä sitten kertoo se, jos ”perinteinen” äänestystuloksemme Eduskuntavaaleissa
Äänestäneitä 60 %

joista hylätty 1 %

Äänestämättä jätti 40 %

muuttuu muotoon
Äänestäneitä 70 %

joista hylätty 20 %

Äänestämättä jätti 30 %

Täysin mahdollinen tulos, jos nykyisen puoluepoliittiseen järjestelmään kyllästyneet äänestäjät ymmärtävät, että annettu ääni, vaikkakin hylättävä ääni on aktiivinen teko. Se kun on mielipide, aktiivinen kannanotto. Kannanotto siihen, että yksikään tarjolla oleva ehdokas/puolue yhdistelmä ei äänestäjälle kelpaa. Ja se on erittäin merkittävä teko, sillä loppujen lopuksi millä muulla tavalla äänestäjä voi poliittiseen apparaattiin vaikutta? Tarkoituksella hylättävän äänen jättävä ei luovu äänioikeutensa käytöstä. Hän käyttää sen protestina, sillä ainoalla protestoimisen tavalla, joka on tarkoituksenmukainen. Eikä sen protestin merkitystä edes voida selitellä parhain päin.

Sanot ehkä; Mutta eihän mikään muutu? Eihän vaalin tulos muutu? Vastaan - Kyllä ja Ei.

Koska JOKU MUU ei ole henkilö, ääni hänelle kasvattaa vain protestin voimaa. Valinnat tehdään, luonnollisesti edelleen niitten henkilöitten joukosta, jotka ovat ehdokkaina. Koska JOKU MUU ei ole puolue, ääni hänelle ei ole henkilöiltä pois. Valinnat siis tehdään kuten ennenkin. Mutta, edellä olevaan esimerkkiin viitaten, jos 20 % äänioikeutetuista protestoi tavalla, jota ei voida selitellä parhain päin, kyse on valittujenkin ehdokkaiden laillisuuden kyseenalaistamisesta. Itse asiassa koko sen puoluepoliittisen järjestelmän laillisuuden kyseenalaistamisesta, jossa toimitaan.

Ja aivan varmasti sen viesti ymmärretään. Ei välttämättä puolue-eliitin toimesta. Ei ensimmäisellä kerralla. Mutta valittujen edustajien toimesta. Sillä ainoastaan he voivat olla kiinnostuneita seuraavien vaalien tuloksesta. Omalta kannaltaan.

Ja mietipä. Edellä esitettyyn verrattuna, mikä on vaihtoehto? Sillä demokratiasta kannattaa maksaa.

Annetaan jokaiselle aito syy äänestää!

27 kommenttia:

Pitkän linjan mies kirjoitti...

H.V.
Epäilen että meitä blogeja lukevia, kirjoittavia ja kommentoivia on pieni, iäkkäämpi osajoukko (mainosmies sanoisi joukosta; varhaiset edelläkävijät). Ikäpolvemme on nähnyt, mitä turhimot saavat aikaan ja mielipide on se, mikä se on. Nuoret ovat BB ja Facebook kansaa, jolle huuhaa, tarinat ja sadut ovat taivaan mannaa. Turhakkeet tietävät tämän ja perustavat "menestyksensä" siihen.

Ongelma on siinä, että kokeneet suomalaiset eivät kykene yhteistoimintaan, eivätkä olemaan yksimielisiä. Tässä asiassa Kekkoslovakia ja idealismi onnistui tuhomaan oman ajattelun ja loi helposti ohjattavan ja hallittavan nykyisen populaihmisen.

Kuten aiemmin sanoin: On myöhäistä rypistää - asiat ovat jo housuissa.
Purnaamalla voi luulla että omat pöksyt on puhtaat. Mutta jos joku työntää vaikkapa 1.000.000 ecua käteen, niin voi ajatus muuttua. "Osaisin" heti olla välittämättä epäilyttävistä "tuoksuista".

hakki47 kirjoitti...

PLM

Vaan voisiko olla, että avautunut maailma auttaa myös äänestämään jaloillaan? Ja siihen osaajilla ja muillakin on nyt entistä paremmat edellytykset.

Vaikka kuinka olisi housuissa, kieltäydyn varistamasta tuhkää päälleni ja repimään takkiani. Mielestäni me vanhemmat olemme sen velkaa lapsillemme ja lastemme lapsille. Ja mielestäni tulevillakin polvilla olisi syytä olla suomea puhuva Suomi kotipesänä.

JOKU MUU on siitä kiva, että ensimmäisen kerran suomalaisen äänestämisen historiassa meillä on mahdollisuus toteuttaa itseämme meille jokaiselle parhaiten istuvalla tavalla. Samme purnata. Samme äänestää jotain vastaan. Saamme äänestää nykymenoa vastaan.

Ratkaisu kirjoitti...

Eihän puolueet meitä edusta vaan puolueita.
Tällä menolla tänne jää enään kebabiluukut ja sosiaalidemokratia, ei demokratia.

Tobe kirjoitti...

Hakki olet kunnioitettavan sitkeä hankkeessasi.Olet paneutunut toki jopa heitä paremmin.Sinusssa on uudenlaisen poliitikon aineksia.Kunnon poliitikkohan on sellainen joka on aina paikalla mutta istuu vain tarvittavat sekunnit poistuakseen seuraavaan kiireeseen.Puhelin soi tauotta ja siihen vastataan ilman muuta koska toki puhelin aina elävän ihmisen voittaa.Joo joo mutta se on tärkeä puhelu.Teflonpintaa saa kun harjoittelee peilin edessä vastaamaan tyhjänpäiväisesti:"Tämäkin asia selkiintyy ja tulee tarkempan tarkasteluun kun olemme saaneet asiaan lisävalaistusta.Tutkitaan nyt tätäkin ja vastataan sitten."Siinä kaikki ja lopuksi:"Kiitos ja päivänjatkoa!"
Luettuani mediasta mistä kaikkialta kanki Kaikkonen saa tulojaan ymmärsin lopullisesti mikä on kansanedustajan työn tärkein tehtävä.
Yksinkertaisesti sanottuna medianäkyvyys on koko homman ainoa työ.Se muu on rutiinia.

Pitkän linjan mies kirjoitti...

Tobe toi turhakesanastoon uudissanan - medianäkyvyys.
Kohta voimme määritellä nykynuorison ja virkamiesten rakastamin uudissanoin koko poliittisen eliittimme. Kansanedustaja = medianäky, -ehdokas = mediatäky, edustajan tehtävä = medianäkyvyys, edustustyö = mediaedustus, ulkonäkö tai vaatetus = mediaedustavuus, edustajan poliittinen asia-aihe/esitys = medioso jne. jne.

Ei tämä voi olla rutiinia. Se vaatii medion kykyjä, jotta pystyy medivisioimaan kaiken aikaa. Ne ovaten jo muuttaneet maamme perustuslain, nyt me voimme muuttaa kielemme, koska ikääntyneenä ei enää viitsi muuttaa maata.

hakki47 kirjoitti...

Ratkaisu

En muista koskaan väittäneeni, että puolueet meitä edustaisivat. Se aika, joka varmasti oli olemassa, oli ennen minun aikaani. Se aika pitäisi saada takaisin.

Jos jää kebabbi ja taco ja pizza hyvä on. Sosiaalidemokratian jääminen ei automaattisesti aiheuta sen paremmin demokratian kuolemaa kuin riemuvoittoakaan. Muta hyvä jos edes jotain jää.

hakki47 kirjoitti...

OrNot

Jokaisella meistä on ihan ikioma unelmansa. Eikö?

Pitkän linjan mies kirjoitti...

H.V.
Unohtui tuossa äsken että nykyäänhän nimeä voi vaihtaa. Kenen luulet vaihtavan nimensä jokisikin muuksi? Ainakin useat kriminaalit vaihtavat koko nimensä ja näinollen epäilen että joku (kasvava ?) polittiikko muuttaa välittömästi nimensä. Näin Joku Muu tulee olemaan ääniharava.

En tiedä moniko voi käyttää samaa nimeä, enkä muutenkaan tunne koko lakia, mutta lehdistä on voinut lukea että entinen kuritushuonevanki N, jonka nimi on nyt xyz, on jälleen .... Mikä sitten muuttuu?

hakki47 kirjoitti...

PLM

Hieno oivallus. Et kuitenkaan määritellyt tärkeintä, tekijää. Mafioso.
Olisiko meidän kaikkien vähitellen syytä laskeutua virtuaalitodellisuudesta reaalitodellisuuteen?

hakki47 kirjoitti...

PLM

Matti Vanhasen, Mauri Pekkarisen ja Kauko Juhantalon on turhaa yrittää Radovan Karadžićin temppua. Matti on liian pitkä, Mauri taas vähän pätkä ja Kauko taas ihan sopiva. Miltä kuulostaisivat Kasper ja Jesper ja Joonatan?

Hugo Holvi kirjoitti...

Suomi suomalaisille.
Ajatella,tälläkin hetkellä kun työttömiä todellisuudessa on jo kolmesataatuhatta,olisi ihanne saada ne ihmiset tuottamaan ja palvelemaan.MEITÄ,MEITÄ SUOMALAISIA.
Oletteko joskus miettineet pakolaispolitiikkaa esim.arvon Venäjänmaalla?
Oletteko kuulleet miten järjestelmä siellä toimii.Minä en ole kuullut yhdestäkään suomalaisesta ja muustakaan joka saa siellä apua?Vai olenko väärässä?
MIKSI meidän pienen hyttysenkokoisen valtion pitää auttaa kaikkia???
tervessii vaa....

hakki47 kirjoitti...

Hugo Holvi

Niitä työttömiä ja vajaatyöllistettyjä oli syyskuussa 505 000. Sitten päälle pitäisi vielä laittaa 650 000 julkisen sektorin työpaikoista ylimääräisen hallinnon osuus, jota väittävät olevan noin 150 000 - 200 000 (siis henkilöitä, jotka ovat käytännössä työttömiä, alityöllistettyjä tai tehottomia. Päälle kun otetaan erilaisten etujärjestöjen ja kolmannen sektorin työpaikat, jotka siis lakkaavat jos kansallinen rahantulo lakkaa noin 150 000 niin voidaan tehdä johtopäätös, että ilman lisälainan ottamista ei rahat kauan riitä.

Ja kuten poliitikot asian ilmaisisivat, maahanmuuttajien kustannukset ovat kuin pisara meressä. ;-)

Rami kirjoitti...

Täällä keskustelee liian saman henkistä porukkaa, ei tule vuorovaikutusta, eikä mene sanoma eteenpäin! t. Rami
Ps.Sisältö kyllä ok. Kelpaa mulle.

hakki47 kirjoitti...

Rmi

Saatat olla ikeassa. Saatat todella.

a kirjoitti...

Äänestäkää SKP:tä! Loppu talouden tuhoamiselle.

hakki47 kirjoitti...

a

Olen kanssasi eri mieltä. Siinä ei ole mieltä. Monestakaan syystä. Viimeisimpänä se, että loppu tulee taloudelle.

sami kirjoitti...

Kehittelin ajatustasi vähän eteenpäin:
http://samikuivalainen.fi/mb1

Jotta vaali-iltana olisi nukkuvilla seurattavaa ja heidän äänensä huomioitaisiin myös lopullisessa valinnassa, päätetään äänestää jo nyt etukäteen ehdokasta numero 13. Ehdokkaan 13 olipa hän tuttu tai tuntematon, saamat äänet kertovat nukkuvien puolueen todellisen voiman.

hakki47 kirjoitti...

Sami, kiitos mielenkiinnosta.

Olen kiinnostunut kuulemaan vaihtoehtoisista rauhanomaisista tavoista palauttaa demokratia Suomen poliittiseen järjestelmään. Ehdotuksesi ei ole. Se missä vaiheessa hylätyt äänet tulevat esille on vähemmän tärkeää. Pääasia, että tulevat.
Jätin blogiisi seuraavan kommentin:

"Nukkumaankin kannattaa ennemmin jäädä kuin äänestää ensimmäistäkään numeroa seuraavissa vaaleissa. Sillä yksi ääni saattaa ratkaista ehdokkaan läpimenon. Ja on ainakin yksi lisä ao. puolueen vertailulukuun.

JOKU MUU sen sijaan on ainoa aktiivinen protesti koko poliittista järjestelmää kohtaan, joka ei ota kantaa ensimmäiseenkään puolueeseen eikä ehdokkaaseen."

Tobe kirjoitti...

Luin jutun uudelleen ja päädyn ehdottamaan seuraavaa.
Ennen eduskuntavaaleja kielletään kaikkinainen blogikirjoittelu ja yleisönosastot.Kansalaisten kiukku pitää saada uurnille saakka kun se nyt purkautuu turhaan paikoissa missä vaikutus on vähäinen tai nolla.Sitten rysähtää.

hakki47 kirjoitti...

OrNot

Oletpa sinäkin varsinainen demokraatti. ;-)

Valistustyötä on tehtävä viime metreille. JOKU MUU on saatava valituksi. Se on ainoa mahdollisuutemme.

Miksi mielestäsi pitäisi menetellä ehdottamallasi tavalla?

Mä kirjoitti...

Sinänsä suurilla puolueilla ei ole etulyöntiasemaa riippumatta järjestelmästä. Äänestystapaa pitää vain muuttaa jos järjestelmä vaikuttaa suosivan suuria puolueita. Ajatus siitä että jos äänestät kokoomusta, kokoomuslaisten lupaukset tapahtuvat on typerä. Oikeaan äänestämiseen tarvitaan monimutkaista strategiointia, kansan enemmistöhän siitä ei kuitenkaan ymmärrä mitään eikä tahdo opiskella. Pitäisi ottaa huomioon onko ääni tehokas, voiko ehdokas päästä läpi, ketkä muut pääsevät läpi, voisinko blokata jonkun vihollisen äänelläni ja siten edistää omaa asiaani, hajota ja hallitse, onko lupauksille mitään todellista mahdollisuutta, mitkä ovat taloudelliset realiteetit, kenen asiaa ehdokas tai puolue tosiaan ajaa, ketkä ovat lahjoittaneet rahaa, kenen kaveri ehdokas on, pidänkö puolueen nykylinjasta vai tahdonko rankaista puoluetta sen uudesta huonosta johdosta, minkälaisia vaikutuksia lupauksilla on kokonaisuuteen, quid pro quo jne. Todennäköisesti selkein ja demokraattisin järjestelmä olisi suora kansanvaali jossa on yksi vaalipiiri ja suora demokratia. Kaikkein tärkein huomio on kuitenkin että vain rajalla annetut äänet ovat velvoittavia.

hakki 47 kirjoitti...Kiitti kommentista.

Äänestäminen on kuitenkin reaalimaailman tapahtuma. Vaihtoehdot ovat:

1. Äänestää "oikein" = mielestäni oikeaa ehdokas/puolue yhdistelmää.
2. Lähteä mukaan puoluepolitiikkaan ja äänestää oikein.
3. Lähteä mukaan puoluepolitiikkaan ja ryhtyä itse ehdokkaaksi.
4. Perustaa uusi puolue ja ryhtyä itse ehdokkaaksi.
5. Jättää äänestämättä, eli nukkua yli vaalien.
6. Äänestää kirjoittamalla lippuun JOKU MUU. Esimerkiksi.

Ei se sen ihmeempää ole. Siinä kai se demokratia on haaskuulle mennytkin kun kaiken maailman kuppikunnat ja porukat on alkaneet strategioita vääntämään, kun asioita pitäisi hoitaa.

Mä kirjoitti...

Ei auta muu kuin pelata peliä pienimmän yhteisen tekijän säännöillä. Media saisi informoida kansaa tämän pelin pelaamisesta, tehdä arvoita siitä ketkä menevät läpi, kenellä on mahdollisuuksia ja muista strategioista. Suomessa saisi myös olla lobbareita joille lahjoittaa rahaa ja sitten he ajaisivat asioita tukemalla ehdokkaita, tehden sopimuksia ja muuta.

hakki 47 kirjoitti...En ole vaalien alla median juuri muuta käsitelleenkään. Ja kyllä meillä lobbareita riittää. Liiankin kanssa. Ja liiankin tuen kanssa. Eikä minulla mitään lobbareita vastaan ole. Miten muuten kiireiset broilerit edes jotain tietoa saisivat. Mutta kansalaisten tulisi olla tietoisia siitä, ketkä lobbaavat ketä, ja kuka seuraa ketä.

Herännäinen kirjoitti...

Mielestäni Suomen kaltaisessa monijärjestelmässä "joku muu" -protestointi ei ole mielekästä, vaan on ainoastaan omiaan pönkittämään suurinta osaa äänistä hallits... korjaan, hallinNEIDEN konsensuspuolueiden asemaa. Historian massavirtoja ja niiden aina aikaansaamaa tulosta, näpertelyyn piilotettua rahanimua ei ole syytä unohtaa.

Kansalaisten taskujen ryöväämiseen käytetyt tekosyyt, nuo poliittiset riippakivet on vihdoin viimein saatava nujerretuksi - ja tätä tavoitetta ajavat vain pari puoluetta. Mutta niitä kuitenkin on. Ja ne ovat kaikesta päätellen myös nousussa, ts. aikaansaamassa toimivaa protestisiirtymää. Ehkä on syytä kysyä, miksi bloginpitäjä haluaisi torpata jotain sellaista...

hakki kirjoitti...

Herännäinen

Niin kauan kun JOKU MUU on marginaalissa, 1-2% äänistä, lienet oikeassa. Erityisesti olet oikeassa, jos rinnastat äänestämättä jättämisen hylätyn äänen antamiseen, kuten varsin monet tuntuvat, tosin virheellisesti tekevän.

Tätä peliä ei saada poikki äänestämällä jonkun muun puolueen ehdokasta. Järjestelmä on sellainen, että sitä ei voi enää muuttaa tavanomaisesti toimimalla, kuten yllä perustelen. Kuvittelusi siitä, että vain pari puoluetta ajaisi "ryöstölinjaa" on virheellinen. Vain suurilla on ollut riittävän kauan riittävästi mahdollisuuksia. Mutta vihreät ovat hyvää vauhtia ryvettymässä ja persut menevät aivan tasavarmasti samaa tietä, jos äänestäjät siihen mahdollisuuden antavat. Eduskunnan ulkopuolella olevilla sirpalepuolueilla ei ole mahdollisuuksia edes läpimenoon, vaikuttamisesta puhumattakaan.

Järjestelmän virheitä ei saada korjattua vaikuttamalla ainoastaan sen sisäisiin painotuksiin. Siihen on vaikutettava kokonaisuutena. Siksi JOKU MUU on ainoa toimiva vaihtoehto.

paska sivu kirjoitti...

eli saatanallisuutta kaikille täällä ei muuta heippa !!!!!