lauantai 21. helmikuuta 2015

Ei tässä SoTe konkurssiin joutunut, vaan puolueiden luoma poliittinen järjestelmämme

Puolueet ovat nyt, tarkastelutavasta riippuen, käyttäneet 4 tai 8 tai vielä tätäkin enemmän vuosia ratkaistakseen toiseksi suurimman ja taatusti kalleimman rakenteellisen ongelmamme. Turhaan. Nyt sitten tavoitellaan hätäratkaisua muutamassa päivässä, korkeintaa muutamassa viikossa. Tehokasta lakien laatutuotantoa tosiaan! Ja kyseessä on vain SoTe-lainsäädännön puitteista, ei kokonaispaketista ollenkaan. Siitä jatkettaisi samaa tyhjän-toimittamista varmaan mielellään toinen samanmoinen mokoma, kun kepun maakuntamallin pohjalta nyt pinnistetään. Vaan ei meillä ole moiseen varaa, siitä pitivät nämä viimeiset tyhjäntoimittaja-hallitukset kyllä huolen.

Kannattaisiko palata juurille, vaikka puolueittemme turhamaisuus siitä pienen lommon - tosin äärimmäisen näkymättömän lisän entiseen - saavat? Ongelmahan on pitkälti syntynyt kahdesta tekijästä; puolueiden kaikkivoipaisuuden ja poliittisen oikeassaolemisen seurauksena, kun asiantuntijoina pidettävät ihmiset on korvattu poliittisilla broilereilla asioiden valmistelussa ja siitä, että valtion "paikallishallinnon" hallinto-uudistus ja sen yksi So- tai kaksi SoTe-osaa on irrotettu kokonaisuudesta ja sotkettu keskenään. Soppahan tuosta tuli.

Back to basics, niin kuin engelsmanni tapaa sanoa. On olemassa maakuntamalli ja kepun maakuntamalli. Jälkimmäinen on hallintohimmeli jolla on tarkoitus korvata kuntayhtymät.  hallintoa kasvattamalla ja mahdollistamalla omien jäsenten työllistäminen kuntien tarjoamissa suojatyöpaikoissa (mihin meillä yksinkertaisesti ei ole varaa.).

Varsinainen maakuntamalli lähtee siitä, että aika on ajanut kunnallisen itsehallinnon ohi. Me emme enää tarvitse, emmekä hyödy yli 300 itsehallinnollisesta paikallishallintoa harrastelevasta yksiköstä. Me tarvitsemme ja hyödymme sellaisesta itsehallinnosta, jolla on käytössään kaikki ne resurssit, joihin meillä on varaa ja joka on osa demokraattista järjestelmää.


Moinen tapahtuu korvaamalla kunnallinen itsehallinto maakunnallisella itsehallinnolla. Siltä osin, kun nyt kuntina toimivat ”kyläkunnat” haluavat kulttuurisista tai perinnesyistä jatkaa toimintaansa, se voi tapahtua kansalaisjärjestötoiminnan vapaaehtoispohjalta.

Ei tässä tehottomuudesa ja tuloksettomuudessa yksin SoTe konkurssiin joutunut.  Puolueiden luoma poliittinen järjestelmämme osoitti tarkoituksettomuutensa kansakunnan keskeiste n kysymysten ratkaisemisen kannalta. Mutta konkurssi, mikä konkurssi.

perjantai 20. helmikuuta 2015

Jyrki Kataisen karmea perintö, kahdeksan turhaa vuotta

Jyrki Kataisen - ajan tehokkuuden ylistyksen lopputulos; yksikään sen 98-sivuiseen ohjelmistoon ottama merkittävä lupaus ei sitten toteudu. Kykypuolue on kerralla tehty kyvyttömäksi. Kyllä ne savolaiset osaa.

Lopullinen niitti tuli kansallisen politiikkamme Hyvä Veli - tuomioistuimelta, perustuslakivaliokunnalta. Jos ei aikanaan olisi ylennyttänyt itseään Brysselin lihapatojen ääreen, selviäisi koko karmeus varmaan hänellekin? Vaan väliäkö sillä enää, eihän Jyrki-boyta vastuuseen mistään saada? Ei ainakaan menetetyistä kahdeksasta vuodesta.

Hyvän yhteenvedon Jyrki- Boyn ajasta ja tuloksista antoi Hesarin tämän päiväinen pääkirjoitus SoTe - uudistuksen muisto sanoiksi:
http://www.hs.fi/paivanlehti/20022015/paakirjoitukset/Suomi+menetti+kykynsä+valmistella+suuria+uudistuksia/a1424326126395

Joka menneitä muistaa, sitä tikulla silmään - näin kai poliitikot haluaisivat asian nähdä? Varsinkin kun uudet vaalit ovat ihan i, mediahypetys jo vauhdissa ja paikatkin lähes jaettu. Aika ei taida taaskaan riittää sen perusteelliseen selvittämiseen, mikä meni vikaa. Ja jos emme syytä tiedä, tai edes yhteisesti hyväksy yhtenäistä selvitystä syystä, ei demokratiamme ainakaan kehity. 

Omalta osaltani katson jo tehneeni tältä osin riittävästi. Sääli vaan, että poliittinen järjestelmämme on rapautunut tasolle, josta sitä ei sen sisältä, sen itsensä toimesta enää voida korjata. Liian moni sen suomista eduista nyt nauttiva - perustetta tai ansionsa mukaan - on vaarassa menettää liian paljon. Puolue valta on nyt sementoitu supisuomalaiseen Brezhnevin aikaan. Sitä ei enää taas yksillä uusilla vaaleilla muuteta.

Meidän perusongelmaksi ovat muodostuneet puolueet ja niiden itselleen omaksi edukseen, siis eliittinsä eduksi, kanonisoima käsitys parlamentarismista. Se on kiteytettävissä politbyrokratiaksi, virkamiesten nimitysoikeudella vahvistetuksi puoluevallaksi, ei edes kansanvallan irvikuvaksi. Sen tulokset ovat kasvavasti näkyvissä jo viimeistään 1980- luvulta alkaen. Parlamentarismia tavoiteltaessa lopputulokseksi on tullut pannukakku.

Ilmeisesti ainoa tapa, jolla kansalainen voi äänestämällä vaikuttaa demokratiamme tulevaisuuteen on muistaa käydä äänestämässä ja jättää taatusti mitätöitäväksi joutuva vaalilippu. Perusteetkin ovat selvät: Annetaan jokaiselle aito syy äänestää. Poistetaan puolueilta oikeus edustaa meitä. http://eaglesflysingly.blogspot.hu/2009/11/poistetaan-puolueilta-oikeus-edustaa_4.html.
sunnuntai 15. helmikuuta 2015

Niitä, näitä - kommentteja Kreikasta Kepun KaljakalifaattiinHaaleinkin muste on parempi kuin paraskaan muisti, totesi joku kiinalainen, ehkä, joskus? Eräs internetin suurista hyödyistä on, että se ei unohda, ainakaan ellei järjestelmällisesti yritä olla muistamatta. Hyvin pienellä vaivalla "muistia" voi netissä parantaa ja sen seurauksena ehkä oppia jotain uutta ja ainakin helpottaa vanhan löytymistä. Vaikkapa välttääkseen oman muistin liiallisen kultyaamisvaikutuksen? Sekä itse että muut.

Edellä syy siihen, miksi jo jonkun aikaa olen pannut tälle blogille muistiin julkiseen valtamedian lähettämäni kommentit. 

Ne eivät kuitenkaan ole saaneet lukijoiden jakamatonta suosiota osakseen, minkä toisaalta ymmärrän varsin hyvin. Nyt yritän taas uutta tapaa, joka toivottavasti toimii entistä paremmin. Tässä alla muutaman viime päivän kommenttini.


EDUSKUNTAVAALIT
Talouselämä, 14.2.2015, 17:21
Bloomberg: Suomi on kuin Kreikka - mutta ilman vaihtoehtoja
Suomen kaikkien puolueiden välillä vallitsee yksimielisyys - konsensus - siitä, mitä maassa tarvitaan; sisäinen devalvaatio ja lisää raippoja palkansaajille ja pienyrittäjille. Siis kaikille niille, joiden varassa valtion rahoitus toimii.

Yhden fantastikon päättömien puheiden seurauksena muita vaihtoehtoja ei enää osata edes nähdä, vaikka syynä alennustilaamme ovat hallitustemme hyväksymä katastrofaalinen rahapolitiikka ja puolueittemme kyvyttömyys huolehtia finanssipolitiikasta rahapolitiikan vaatimusten mukaisesti.

Tosin en yhdy Aunesluoman näkemykseen siitä, että kepu ei tekisi mitään. Tai tarkemmin siihen, että ainoastaan Kepu ei tekisi mitään.

Ensinnäkin puna-multa, joka vaaleista ilmeisesti on seurauksena, on aina tehnyt kaikkensa tuhotakseen valtiomme talouden keskinäisellä sulle - mulle jaolla, vähän samoin kuin Pasok ja Uusi Demokratia aikoinaan. Tosin sillä erotukselle, että jälkimmäiset ovat kupanneet kansalaisiaan lähinnä vuorotellen, eivät samanaikaisesti.

Toisekseen kukaan muukaan ei ole valmis tekemään mitään. Sen todistaa jo se, että ainoastaan ulkoiset tekijät voivat vetää maan talouden suosta, johon sen on toimettomuuden seurauksena annettu toistuvasti valua. Edellisen kerran lamasta nostivat globaalien markkinoiden odottamattoman voimakas kasvu ja Suomen liittyminen osaksi EUta eivät hallituksessa olleiden puolueiden toimenpiteet.

Kolmanneksi jokainen eduskuntapuolue keskittyy ainoastaan huolehtimaan omista intresseistään, ensin eliittinsä, sitten puolueensa sitten äänestäjäryhmänsä taloudellisista eduista. Kansalaisten ja kansakunnan edusta kukin on valmis vain käymään kauppaa muiden puolueiden kanssa.

Suomen nousu on täysin  riippuvainen ulkoisten tekijöiden suosiollisesta sattumuksista, esimerkiksi NOKIAn kaltaisista, koska meiltä puuttuu uskottava johtajuus. Kuten Kreikassa. Mutta sieltä on sentään edes löytynyt vaihtoehto. Meiltä puuttuvat nekin, kuten Bloomberg tarkasti havaitsee.Venäjä saattaa vihdoin saada sotalaivansa Ranskasta
Talouselämä
12.2.2015 19:03

Siinä yksi olennainen syy sopimuksen syntymiseen? Miltä mahtoi tuntua Juudaksesta pari tuhatta vuotta sitten? 

Suomen poliittisen johdon olisi korkea aika vetää johtopäätöksensä vaiteliaitten vihreitten miesten vaikutuksesta omaan turvallisuuspolitiikkaamme. NATO-optio on ollut itsensä pettämistä jo vuosia ja samaksi on nyt osoittautumassa EU- ja varsinkin EMU - jäsenyytemme. Se tappaa.

Kansanedustaja Kataja harmitteli pieniä palkkioita – parempiin ansioihin ylsi vain pieni tuloeliitti

POLITIIKKA 12.2.2015 17:52 Päivitetty 12.2.2015 19:42

Suoraan sanoen en ymmärrä mistä kansanedustajille yleensäkään enää maksetaan. Napin painaminen annetun ohjeen mukaisesti ei paljoa osaamista, taitoa eikä kokemusta vaadi. Älyä ja ymmärrystä vielä vähemmät. Vastuuta moisesta ei ole paitsi ehkä puolueelle tai eduskuntaryhmälle, jos ei paina annetun ohjeen mukaisesti.

Ehdotan, että kansanedustuslaitos korvataan puolue-edustuslaitoksella. Kukin valituksi tulleen puolueen puheenjohtaja äänestäköön kaikkien puolueen vaaleissa saamien äänien tai saatujen kansanedustajapaikkojen suhteessa. Muille ei makseta kansanedustajien palkkaa, ei kulu- eikä muitakaan korvauksia. Avustajia ei tarvita, siihen riittävät jo nykyiset puolueiden, verorahoin rahoitetut puoluetoimistot, ajatushautomot ja lobbari-etujärjestöt.

Palataan takaisin kansanedustuslaitokseen, kun perustuslain 29§ mukainen kansanedustajan päätäntäoikeuden rajoittamisen rikkominen on sanktioitu ja puolueiden rahoitus verovaroista on kielletty.METRO 11.2.2015 22:2041
Sdp haluaa Helsingille työllisyysohjelman – pitkäaikais­työttömille tarjolla puhdetöitä

Masentavaa yksisilmäisyyttä ja tyypillistä visiotonta pienpolitikointia. Ensin sotketaan yhteiskunnan talous tavalla, että työn tekeminen ja teettäminen eivät maassa kannata ja sitten vaaditaan maksumiehiksi ne, jotka useimmiten ilman syytä on irtisanottu tehtävistään.

Moinen "pakkotyöllistämispolitiikka" kääntyy itseään vastaan hyvin nopeasti mutta on kieltämättä osoitus poliitikkojen typerästä vaihtoehdottomuudesta. Jotain asiasta tietävänä, jo aiemmin kokeneena ja siitä kurimuksesta yhdessä muiden kanssa irti päässeenä liitän oheen kaksi kirjoitusta, yhteenvetoa ja analyysiä kurjuuden toimintatavoissa:Tuo jälkimmäinen hyvin kuvaa demari-puolueen työllistämisajatuksia ennen ja nyt.KIRJALLINEN KYSYMYS
Kansanedustaja ehdottaa: Omat juomat mukaan "hyvämaineisiin tilaisuuksiin"
Talouselämä
11.2.2015 10:26päivitetty 11.2.2015 10:26

Noin 100 vuotta on Suomessa käyty vähemmistön taistelua enemmistöä vastaan. Se määrä aikaa, tupakkaa ja alkoholia on jo tähän mennessä moneen kertaan täyttänyt kansakunnan turhuuden tynnyrin. Nykyisillä lääkkeillä ei tästäkään politiikasta tervettä tehdä. Sitä paitsi olisi jo korkea aika saada kansanedustajat, puolueet joita he edustavat, taskuissaan kuljetettavat virkamiehet, etujärjestöpamput keskittymään niiden asioiden ratkaisemiseen, jotka ovat hoidettavissa.

Seuraavalle eduskuntakaudelle Eduskunnalle riittää ohjeeksi yksi tavoite; purkaa kansalaisten toimintamahdollisuuksia rajaava lainsäädäntö. Ja olla säätämättä ainoatakaan uutta lakia, ellei sillä samalla poisteta vähintään 10 vanhaa, rajoittavaa säädöstä. 

Jos tämä sitten tappaa haja-asutusalueiden alkoholistipoikia tavallista reippaammin, häirinneekö tuo? Kaupunkilaisrappareiden viinanhuolto on nyt jo ALKON- jakelujärjestelmän puitteissa hyvin hoidettavissa. Moinen pitäytyminen kansakunnan tulevaisuuden olennaisiin asioihin ei asettaisi vaaraan sen paremmin kuntien sosiaalitanttojen, syrjäseutujen taksikuljettajien kuin maaseudun pienkauppojenkaan toimeentuloa lyhyellä aikavälillä, 

Samalla se siirtäisi kepun kalifaatin syntymisen hamaan tulevaisuuteen.


lauantai 14. helmikuuta 2015

Joko Putler ajoi Suomen NATOon?

Kuinka kauan meillä suomalaisilla on varaa passiivisesti seurata naapurissa uhkailevaa keskenkasvuista häirikköä – anteeksi - asperger-potilasta? Nyt tätä uhittelua,uhkailua ja mahtailua on kestänyt määrittelystä riippuen vähintään 8 vuotta. Luottamus menee tunnetusti vain kerran. Eiköhän se ole siinä? Olisiko meidän jo aika reagoida?

Olipa Venäjä suurvalta tai ei ja Suomi EUn jäsen tai ei, meilläkin on ihan vain valtiona oikeus itsenäiseen elämiseen. Ja naapurien kunnioitukseen. Eikä tässä suhteessä Venäjä voine käytöksestämme valittaa? Aika monella meistä sen sijaan on suuria varaumia suomettumisen ja hännystelyn siunauksellisuudesta naapureiden välisten hyvien suhteiden perustana. Vaan minkäpä me tavikset poliitikkojemme matelevalle perusluonteelle mahdamme, samasta Kekkosen koulusta ovat jokainen.

Kahdeksan vuotta sitten eivät poliitikot sallineet kansalaisten julkista NATO-keskustelua ennen vaaleja. Eikä siitä keskustelusta tainnut paljon mitään tulla edes vaalien jälkeen, vaikka syytä olisi ollut. Vaikuttaisiko siihen se, että demarit kärsivät murskatappion ja kaikki kansallinen huomio meni heidän tilanteensa päivittelyyn? Vai oliko kyseessä kansalaisten vuosikymmenten kouluttamisen ja kokemuksen tulos; tärkeistä asioista ei pidä ääneen puhua? Vai eikö fantsuttelijalta riittänyt moiseen pikkuseikkaan kiinnostusta?

On itsestään selvää, että Venäjän viime vuosien piittaamattomuus kansainvälisen politiikan valtioiden välisen kanssakäymisen käytöstavoista, - myönnettäköön, meidän tulkintamme mukaisista periaatteista ja säännöistä – alkaa vähitellen vaikuttaa tällaisen taviksenkin arvioinhin. Kun jatkuvasti ja toistuvasti kannustetaan konfliktien syntymistä ja estetään lkaikilla forumeilla vetoilla niiden ratkaisemista alkaa herätä epäilys siitä, mitä Venäjä tällä kaikella tavoittelee?

Kansalaishuomion etusivulle ovat viime vuosina nousseet Venäjän suhteet entisiin, siitä nyt itsenäistyneisiin maihin kuten Viro, Latvia, Liettua, Ukraina, Moldovia, Georgia jne. mutta myös lähinnä entisen Neuvostoliiton satelliiteiksi kutsuttuihin. Ja tekisipä vielä nostaa esille vaikkapa, Kreikka,, Unkari, Puola,, jne. Ja kun epäluulon annetaan vähänkään nostaa päätään voisi kysymyksiä herättää myös sen rooli Lähi-idässä – lähinnä Israel/Palestina/Gaza - ja vaikkapa Syyriassa, Kyprossa, Libyassa, Serbiassa.

Vaikka "sotadosentin Markku Salomaan" nykyisen aktiivisuuden voikin panna kirjansa markkinoinnin varaan, asenteen mahdollisesti leimata NATO-intoilijaksi ja tietoni kirjan sisällöstä rajoittuvat median julkaisemiin tietoihin, herättävät jo nekin muutamankin kysymyksen. Hän on sitä mieltä, että
  • Suomen pitäisi liittyä NATOon heti, nyt ja sitomatta ratkaisuamme Ruotsin kantaan, jonka hän uskoo liittyvän heti Suomen jälkeen. Miksi ihmeessä Ruotsi varsinkaan silloin jäseneksi edes pyrkisi? NATO-vahvistettu Suomi yhdessä NATO-Viron, -Latvian, -Liettuan ja -Puolankin kanssa turvaisivat sen länsirajat Venäjän hyökkäykseltä paremmin kuin lähes mikään muu edes voisi. Johtopäätökseni on päin vastainen; Suomen jäsenyys poistaisi Ruotsilta kaiken intressin itse virallisesti liittyä NATOon. eduistahan se on nauttinut jo muutenkin vuosia.

  • Suomen paljon puhuttu NATO-optio on hänen mukaansa olemassa ja hänen mukaansa ovi on lisäksi auki. Sen olemassa olemisen todellisuudesta on kyllä muitakin mielipiteitä. Vähintään yhtä asiantuntevia. Sen avoimmuuden vilpittömyydestä voimmekin sitten olla montaa mieltä, varsinkin kun otamme huomioon linkissäkin esille tuodon jäseneksi hyväksymismekanismin. Sitä paitsi tässä vaiheessa jäsenyyden hakeminen olisi jo pahasti jälkijunassa. Riippumatta siitä mitä me suomalaiset ajattelemme, viimeistään nyt pyllistys itään olisi taattu tulkinta. Sikäli jos he meidän kulloisistakin pyllistelyjen suunnista nyt osaavat edes kiinnostua. Eivät venäläiset todellakaan tyhmiä ole, ennemminkin sitä olemme me tsuhnat. Siitä on montakin aiempaa oppia.

  • NATOn ulkopuolella nykyiset puolustusmenot - 2,6 miljardia - pitäisi tuplata 5,2 miljardiin, jotta kansallinen puolustus säilyisi uskottavana. Vaikka ei luottaisi edes edellisen puolustusvoimain johdon ja vasta julkaistua parlamentaarisen, Kanervan johtaman puolustuskomitean väitteitä siitä, että 150 miljoonan vuosittainen tasokorjaus riittäisi puolustusvoimien uskottavuuden ylläpitämiseen edellytyksillä, että hankintamäärärahat esimerkiksi ilmavoimien, muun ilmapuolustuksen ja merivoimien tulevat tuon 150 miljoonan lisäksi, vaade puolustuksen määrärahojen kaksinkertaistaminsesta panee miettimään. Tässä tapauksessa sekä puolustusvoimain johtoa että poliittista johtoa. Ovatko molemmat systemaattisesti valehdelleet? Sattumalta ei noin suuria eroja synnyt. Eikä edes sotatieteilijä voi heitellä summia julkisesti, valtamediassa ihan vain päästään.

Toivottavasti tätä kirjoitusta ei kukaan tulkitse taas yhdeksi somen ylilyönneistä. Siihen jo yksin asia on aivan liian vakava. 

Jos nimittäin Salomaan väite on totuudenmukainen tarkoittaa se samalla, että kansalaisilla ei ole pienintäkään syytä luottaa ensimmäiseenkään poliittiseen puolueeseen eikä puolustuvoimain johtoon. Ei aiemmin, ei nyt eikä vastakaan. Se Suomen puolustuksen kansallisesta uskottavuudesta.

Venäjä ja kaikki muut mahdolliset kiinnostuneet valtiot ovat olleet uskottavuuden olemattomuudesta tietoisia taatusti jo viran puolesta, virkamiesten vastuuttomuus kun taitaa lähinnä olla suomalaiselle yhteiskunnalle tyypillinen ilmiö. Se siitä puolustuksen ulkoisesta uskottavuudesta.

Jos Salomaan väite on virheellinen, se on julkisesti ja virallisesti korjattava. Vetäytymistä sotilaallisen salaisuude tai peräti sotasalaisuuden ei voi sallia. Ei myöskään pisteiden pyöristämistä, suuruusluokka tarvittavasta rahankäytöstä riittää. Varsinkin tällaisena aikana ja varsinkin näin vaalien alla kansalaisilla on oltava oikeus äänestyspäätöksen kannalta olennaiseen tietoon. Jos tieto kyvystämme säilyttää kansallinen itsenäisyys ei ole oleellinen, niin mikä sitten on?

Vai onko puolustuspolitiikkamme keskeiseksi aseksi mahdollisen vihreitten miesten invaasion aikana tullut: komentaa joukot maahan ja huutamaan yhteen ääneen: Hyvää Ystävänpäivää!!
torstai 12. helmikuuta 2015

Kuinka monetta tulitaukoa kapinalle nyt rakennellaan?Vladimir Stalinovytsh Putler on todennut; "Ennen kaikkea meidän täytyy tunnustaa, että Neuvostoliiton hajoaminen oli vuosisadan [1900-luvun] suurin geopoliittinen katastrofi". Varmaan hän on ajatuksessaan vilpitön. Mutta nuorena miehenä ja Neuvostoliiton kasvattina hän taitaa sittenkin tulkita geopolitiikkan historiaa väärin, omien silmälasien läpi, antaen kohtuuttoman painon omalle ajalleen? 

Neuvostoliiton hajoaminen oli itse aiheutetun kehityksen vääjäämätön huipennus. Vuosisadan katastrofi tapahtui noin 70 vuotta aiemmin Venäjän vallankumouksena ja sisällissotana. Vaan ei siinä varmaan mitään haittaa olisi, ellei lähes koko muu Eurooppa olisi nyt jo noin 100 vuotta silloisten tapahtumien seurauksista kärsinyt. Ja kun vanhat merkit yleensä paikkansa pitävät, jatkamme kärsimistämme. 

Oman vuosisataisen, vainoharhaisen menneisyytensä seurauksena ei Venäjällä ole tainnut missään historian vaiheessa olla riittävän pitkää rauhan aikaa, että yhteiskunnassa olisivat nousseet esiin kansalaisten oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen kohtelun aatteet ja mallit? Demokratiaa ei maassa koskaan liene koettu. Sitäkin enemmän sisäisten valtataistelujen ja epäluulojen pelkoa sekä uskoa ulkoisen uhkan todellisuuteen. Jälkimmäinen kai jopa korostuneesti 1917-1921 sisällissodan seurauksena? 

Ollaanko taas rakentamassa edellityksi yhden konfliktin jäädyttämiselle? Eikö niitä jo ole aivan liian monta? Tsetsenia x 2, Georgia eli Abhasia ja Etelä-Ossetia, Ukraina x 2, Moldova eli Transnistria, Krim, Donbas x X? Ja taitaa listasta muutama vielä puuttuakin, Afganistanista alkaen. Mihin näiden alueiden epävarmuuden jatkamista voidaan tarvita muuhun kuin epäluulojen lietsomiseen ja uhkailuun, tarvittaessa? Puhumattakaan siitä, mihin valittu hajoita ja hallitse strategia seuraavaksi johtaa? 

Toivotaan, että saavat aikaan tulitaon. Toivotaan, että saavat aikaan pysyvän rauhan. Toivottavasti Minskistä ei käsiin jää vain uusi München.

maanantai 9. helmikuuta 2015

Nautitaan nyt niin kuan kuin vielä voidaan

Poliittinen päätös? Kommentteja muutamalta viikolta.Kun Hassilla ei itsekritiikkiä  ole, eikä hänellä kykyä kansakunnan todellisuuden myötäelämiseen riitä, ei mitään ilmeisesti ole tehtävissä? Nykyisen  D' Hontin mallin mukaan toteutuva vaali ei voi meitä Hassilta säästää?

Olisiko tämä jo riittävä syy D' Hontista luopua? Hassista luopuminen ei taida muuten onnistua.
Alan Delaneyn toivomus on varmasti vähintäänkin kohtuullinen. Se vaan istuu niin kovin huonosti suomalaisen politbyrokratian vaalikausirytmiin varsinkin, kun nekin on jaettu viime vaalikausina kahtia; varsinaiseen ja pätkäkauteen. Toisaalta toimeliaisuuteen tai tuloksellisuuteen tällä ei juurikaan ole ollut vaikutusta.

Valitettavasti Delaynylla on sentään hyvä tulevaisuudenennuste; Suomen suurin siltarumpupoliitikko on myös mestari tekemään sopimuksia kaivostoiminnan edistämiseksi. Hän onkin tyrkyllä taas.
Saahan Tumppi kuunnella mitä asemaa tahansa ja milloin tahansa. Ja saa toki soitellakin ihan kenelle haluaa ja milloin haluaa. Ja käyttää vapaa-aikansa ihan miten tahansa. Sitä paitsi uskon kyllä, että hänen näkemykseensä yrittämisen esteistä aika moni on valmis yhtymään.

Meillä taviksilla on luonnollisesti oikeus ja velvollisuus vetää johtopäätöksemme hänen osaamisestaan, prioriteeteistaan ja tehokkuudestaan. Syytä on koska hänelle pääministerinä on Suomessa keskittynyt suurin poliittinen valta minkä kansalaiset voivat antaa. 

Kokoomuksen puoluevaltuusto valitsi hänet pääministeriksemme viime kesällä. Sille me tavikset emme voineet mitään. Silloin. Seuraavat vaalit kertovat kuin äijän käy. Silloin voimme korjata puoluevaltuuston virhevalinnan.

PS. 

Sekä sääntelyn määrästä (ja tasosta) että verotuksesta (sekä määrästä että tasosta) vastaa yksiselitteisesti poliittinen päätöksentekijä. Siis ei suinkaan kansa, vaan puolueitaan edustavat kansanedustajat.
hakki47 permalink
Please Note: Your comment is awaiting moderation.
Yhdyn vaaliveikkaukseesi. Esimakua on jo saatu vaikkapa perhepaketin kumoamisesta: ”Hallituksen perustelut perhepaketin kaatumisesta ontuvat – laskelmat eivät muuttuneet”http://www.hs.fi/kotimaa/a1422941299024 Puolueita edustaville poliitikoille ei asiassa muu ollut selvää, kuin että hallitus hajoaa, ellei perhepaketista luovuta. Eikä se näytä kenenkään itsensä vastuullisiksi nimittäneiden kannalta hyvältä hallituksessa, jonka ei olisi saanut edes antaa syntyä. Sotkeentuvat poliitikkojen mahdollisuudet lupailla nyt edessä olevien vaalien osalta. Järjestelmältä on uskottavuus mennyt.
”saamme kuulla patologista valehtelua ja todellisten talouskehityksen taustalla olevien ongelmien välttelyä.” valitettavasti juuri näin. Sen taakse en kuitenkaan suostuisi menemään, että hallitus ei mitään voisi tehdä. Epärehellisyyttä sekin. Mutta hinta jokaiselle puolueelle, joka edes yrittäisi on liian suuri. Jossain vaiheessa sekin kuitenkin pannaan maksuun. Ei ihme, että demokratiaa seuraa anarkistisen vaiheen jälkeen diktatuuri. Myös täällä meillä.
Vaalia pukkaa ja demareille jokainen ääni on nyt kultaakin kalliimpi. On uskomatonta, kuinka moneen äänestäjään tämä demarileikki menee täydestä. No, kun vaihtoehtoina ovat kokikset, kepulit, persut, ruåtsalaiset, vehreät, vasurit, kristikansa (unohtuiko joku) alkavat vaihtoehdot yleensäkin olla vähissä. Uskottavia ei enää ole.
Eikö olisi hyvä todeta miten asia on? Puolueitten edustajat yksinkertaisesti valehtelevat.

Heille ei asiassa muu ollut selvää, kuin että hallitus hajoaa, ellei perhepaketista luovuta. Eikä se näytä kenenkään itsensä vastuullisiksi nimittäneiden kannalta hyvältä hallituksessa, jonka ei olisi saanut edes antaa syntyä. Sotkeentuvat poliitikkojen mahdollisuudet lupailla nyt edessä olevien vaalien osalta.

Puolueita edustavien poliitikkojen uskottavuus on mennyt. Muistakaa käydä äänestämässä. Äänestäkää tyhjää.
Muutoksen hinnasta en tietojen puuttuessa voi paljoa sanoa. Ekonomina kuitenkin sen verran, että nimi harvoin miestä pahentaa. Onneksi(?) jo mennyt lie se aika, kun tarjolle olisi heitetty jotain, jonka sisältöä kukaan lukeva ei olisi ymmärtänyt? Vaikkapa Xenophonicus.

Täytyy kuitenkin ymmärtää Hanna-Leenaa; Puolueensa edellisen puheenjohtajaan viitaten, pitää olla korvat, silmät ja suu, päästä ei niin väliä. Kalliiksi kävi meille jo hänen kyytinsä.


  

Ehkä Turun Kauppakorkeassa kannattaisi käyttää vähemmän aikaa Krimin vuokraamista miettien ja huolehtia siitä, että Ahvenanmaa säilyy jatkossakin osana Suomea? Matkallaan Atlantin avoimelle ja jäättömälle rannikolle sillä on Putlerille muukin, kuin symbolinen merkitys. Ja kuuluihan sekin hänen tavoittelemiinsa vuotta 1914 edeltäneen Venäjän rajojen sisäpuolelle.


  

Yleensä deflaatiossa ostajat odottavat hintojen laskevan maailman tappiin. Paras tarjous tulee huomenna. Tai ehkä vasta ylihuomenna. Miksi maksaa liikaa?

Lisäksi hallituksen ajama sisäisen devalvaation politiikka, vähentää automaattisesti työllisyyttä ja sen seurauksena kuluttajien halua ja mahdollisuutta kuluttaa. Kun kuluttaja ei osta, ei yrittäjä investoi, kun ei uutta kapasiteettia tarvita.

Sitä saa mitä tilaa. Tämä on suoraa seurausta lähes 8 vuoden fantsustelusta. Ja seuraavat valopäät ovat tyrkyllä parin kuukauden sisään.


  

Toivottavasti Lidl onnistuu hyvin ja Helsinki ei ollenkaan. Tuossa iässä nuoret luovat mallinsa siitä, mitä työnteko oikeasti on. Lähtökohtaisesti Helsinki ei työnantajana ole kykenevä antamaan nuorille sellaista työnteon mallia, jolla he aikuisina itsensä elättäisivät.
Yksi Sipilä ei kepua mihinkään muuta. Takana kun löytyy koko karmea kööri, Puna-Multa eli Isänmaan parturit kolmanteen polveen; Väyrynen, Juhantalo, Lehtomäki, Pekkarinen, Vanhanen, Kääriäinen, Kaikkonen, Anttila, Kalli jne. jne.

Demokratiamme koko kuva käy ilmi juuri tässä. Kaksi historiamme pahinta etujärjestö- ja jakopuoluetta on tyrkyllä nyt (jos nyt tällä kertaa unohdetaan puolustusministeripuolue ruåtsalaiset), kun yksi itsensä vastuulliseksi kykypuolueeksi korottanut on sössinyt taloutemme ja kehittymismahdollisuutemme pohjamutiin. Yksi rotestipuolu hauskuuttaa tuulipukukansaa edelleen jytkynsä himmenevässä loisteessa  ja toinen ydinvoiman hiipuvassa loimussa.

Ratkaisuja ei enää ole kellään. Äänestysvaihtoehdoiksi kelpaa yhtä hyvin IHAN SAMA kuin JOKU MUU. Mutta muista käydä äänestämässä.


  

Kun valtio sysää liittolaisen toisensa jälkeen taloudelliseen kurimukseen pelastaakseen omat pankkinsa on demonisoinnille varmaan paikkansa. Kun ongelmamaiden maahanmuuttotase on surkean negatiivinen, vaikkei ehkä ihan samanlainen kuin 1960-luvun maalta-/maastamuutto Suomessa aikoinaan, ei kai pidä ihmetellä, jos ongelmamaihin vielä jääneet julistavat Saksan syylliseksi?

Kansoilla on pitkä muisti, Kreikalla peräti mytologiansa, mutta valtioilla on  vain intressejä.
Tähän mennessä Putlerin maailmanvalloitus on noudattanut idolinsa Aatun toimintatapoja. Göbbels muistaakseni oli sitä mieltä, että ihmisiin uppoaa mikä tahansa valhe, kunhan se on riittävän iso ja härski ja sitä joka tuutista riittävästi toistetaan. Nyt paikkansa ilmeisesti on löytänyt Lavrov.
Olosuhteisiin nähden syyttäjä on lälläri. 14 vuotta per kuolemantuottamus eli yhteensä 448 ja vastuuttomuudesta toinen mokoma. Kuorutuksena pelkuruudesta vielä kolmas kakku. Yhteensä 1344 vuotta kuulostaisi oikeudenmukaiselta.

Kyllä Italialla on moiseen trahteeraukseen hyvin varaa.
Liian vähän, liian myöhään. Siinä olennaisesti suurempi huoli Marion aikaansaamasta määrällisestä elvytyksestä. http://eaglesflysingly.blogspot.fi/2015/01/vaarin-sammutettu-mario.html

Huolen aihe on, että "euroalueen keskuspankit ostavat valtionvelkakirjoja ja eräitä muita omaisuuslajeja 60 miljardilla eurolla kuukaudessa." Meille on vakuuteltu vakuuttamasta päästyäänkin jo vuosia, että EKPn rahapolitiikka on jo nyt kevyttäkin kevyenpää. Ja mittarista riippuen, onhan se ollutkin. Mutta keveys ei ole lisännyt euro-maiden kulutusta eikä investointeja. Ja syykin on selvä; Saksan osavaltiopankkien ja muiden pankkien taseiden näyttämät on "pitänyt" ensin tervehdyttää.

Huomattavasti tehokkaampi tapa lisätä kulutusta olisi a) tiputtaa seteleitä helikoptereista, jolloin suurin osa niistä automaattisesti päätyisi kysynnän lisäämiseen ainakin, jos ovet metropolialueiden yläpuolella avattaisi tai b) toteutettaisi NEW DEAL-tyyppisiä infra- yms. työllistämishankkeita niillä alueilla, joita sakasalais-itävaltalais-hollantilais-suomalainen typerän protestanttinen rahapolitiikka on eniten tuhonnut.

Siinä olen Knotin kanssa samaa mieltä, että tämän tuomiopäivän aseen käyttämisen jälkeen alkavat vaihtoehdot olla vähissä. Todennäköisimmin meillä ei sitten ole jäljellä enää muuta kuin uusi Bretton Woods  

Kohteesta<http://www.ts.fi/uutiset/talous/724110/Suomi+ei+lahde+kilpailemaan+hinnoilla+Kiinassa>

Kolmella miljardilla rakentaisi varmaan ainakin yhden ylimääräisen ydinvoimalan, jos hyvin neuvottelisimme? Vastakauppoina ja työnä se tuottaisi talouteen lisäarvoa, eikä sitä kuluttaisi. Jos siitä sähköä veisimme -  vaikkapa Ruotsiin, Venäjälle tai Viroon saattaisimme lisäksi saada ihan oikeata vientituloa, millä maksaa sitä tuontiamme, jota tarvitsemme.

Mutta mitäs me rikkaat; meillä on varaa panna rahamme haisemaan. Kiittäkäämme Mauri Pekkarista ja kepua. Tässä vaan ei auta edes ruokohelpi.Siis otsikon tulisi kai kuulua Suomalaiselle sianlihalle mahdollisesti tuontilupa Kiinaan? Silloin kai informaatioarvo kaikkiin suuntiin paranisi?

Jos maataloustuet eivät liikaa tarkastelua häiritse tästä voisi kehittää vientituloa jo tuhotun ja menetetyn elektroniikkateollisuuden vientituloja korvaamaan. Mutta kun vanhat merkit paikkansa pitävät vientituki maksetaan tässä valtion kansallisista tai EUn varoista - verorahoista joka tapauksessa, minkä seurauksen jokainen viety kilo kasvattaa valtion alijäämää? Eli suomalaisen veronmaksajan tila ei nykyisestään ainakaan kohene, vaikka [b]Sika - Anttilan[/b] tulot ehkä kasvavatkin.
Kepulle kävi hyvä tuuri sen saadessa puheenjohtajakseen henkilön politiikan ulkopuolelta. Henkilön joka pystyy vielä luomaan itsestään tolkukkaan imagon.

Suomen kannalta sen sijaan kävi huono tuuri, minkä pääkirjoitus myös todistaa. Kepussa kun ei yksi tolkukas kesää tee, paitsi ehkä heille. Historian testaama kansalaisten kokemus on huomattavasti luetettavampi todistus, eikä se meille hyvää lupaa.

"Sipilän kasvot mutta Väyrysen ja Lehtomäen kädet." Ja päälle vielä Pekkarinen, Anttila, Kaikkonen,  Vanhanen, Kalli, Juhantalo, Kääriäinen.... Siinä se hallituksen pohjaa tälle kansalle, jos huonosti käy.  Mutta vaalit on vielä käymättä, mutta taitaa ihmeitten aika jo ohi olla.Oikeansuuntaisia joskin riittämättömiä ajatuksia  Mika Malirannalla. Tärkeämpää kuin  Luova Tuho elinkeinoelämässä on meille poliittisen järjestelmämme Luova Tuho. Valitettavasti sellaista ei ole ihan heti odotettavissa. Kuitenkaan ilman sitä emme tule selviämään. Elinkeinoelämässä Luovan Tuhon ensi vaihe - Tuho - on jo pitkälti toteutunut. Se osa Luova, eli Feenix-linnun synty edellyttää kyllä poliittisen järjestelmämme Luovaa Tuhoa.

Olenpa aiheesta muutamankin kirjoituksen taitanut omalla blogillani vuosien varrella kirjoittaa.

Kohteesta <Kohteesta <Kohteesta <http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1421211436300>Venäjä, millä nimellä se sittenkin kulloinkin esiintyy, muodostaa aina Suomelle pohteen.  Joskus uhan, useimmiten mahdollisuuden. Tällä hetkellä ennemminkin uhan. Se taas on seurausta siitä, kuten joku tuossa aiemmin jo totesi,  Mutta olipa se kumpaa tahansa, meidän on tultava sen kanssa toimeen. Realistisesti. Siinä ei auta sen paremmin pään painaminen hiekkaan  kuin positiivisuus ja liturgioiden toistaminen. Ja tämä siitäkin riippumatta olemmeko NATOn, EUn tai molempien jäsen.

"Ei ihme jos paitsi maamme turvallisuus myös talous on retuperällä tällaisen vastuuttomuuden ja toiveajattelupolitiikan tuloksena."

Vaikkei tilanteita, ihmisiä ja aikoja pidäkään verrata toisiinsa, kannattaa muistaa, mikä lopullisesti johti meidät Talvisotaan.


Kohteesta <Kohteesta <Kohteesta <http://www.hs.fi/politiikka/a1305917479093> > Never say never Tumppi.

Seuraavaksi saatat joutua havaitsemaan, että se sittenkin on fantastisin vaihtoehto, siis Suomen ja suomalaisten kannalta vähiten huono. Juha-Matti K tuossa edellä kun vetää yhteen äänestäjien tulkinnan sinusta, puolueestasi ja todellisuudesta. Eiköhän entiseltä kykypuolueelta soisi vähitellen odottaa muutakin, kuin uutta fantastikkoa?


Oikeansuuntaisia joskin riittämättömiä ajatuksia  Mika Malirannalla. Tärkeämpää kuin  Luova Tuho elinkeinoelämässä on meille poliittisen järjestelmämme Luova Tuho. Valitettavasti sellaista ei ole ihan heti odotettavissa. Kuitenkaan ilman sitä emme tule selviämään.

Eipä näiden havaintojen tekemiseen juuri professorikomiteoita tarvita, mitä nyt vahvistavat sen, mikä muutenkin on ilmeistä ollut.  Mutta hyvä sekin, jos edes tästä selvityksestä jotain positiivista toimintaa seuraisi.  Vaan kun vanhat merkit paikkansa pitävät.

Positiivisuus kolmikannasta eläkeratkaisun osalta tarkoittaa käytännössä kai sitä, että ratkaisuun päästiin, koska hallitus piti näppinsä erossa ja havainto työttömyyden yllättävän maltillisesta kasvusta velan kasvattamisesta, luovasta tilastoinnista ja suurten ikäluokkien eläköidyttämisestä vauhditetulla asteikolla?

Hallitukselta on aika turhaa vaatia edes talouden sopeuttamisohjelmaa muuten kuin julkisen sektorin mitoittamisen osalta. Taitaisi hyvin riittää, että riittäisi jos hallitus varautuisi Saksan euro-eroon. Ettei taas jouduta tapahtuneen tosiasian edessä tekemään harkitsemattomia pikapäätöksiä.
Ihan hyvä, jos Tumppikin alkaa tulla samoille linjoille kanssani. http://eaglesflysingly.blogspot.fi/2014/01/politiikka-on-rikki.html

Valitettavasti päätöksenteko ei kansalaisten kannalta enää vaaleilla korjaannu, politiikasta puhumattakaan.
Politiikassa asiat ovat sellaisia miltä ne näyttävät ja illuusiot tarkoituksellisia viihteessä. Kummat ovat enemmän nyt pihalla; näyttelijät, poliisit vai ne katselijat, jotka valittivat?


Menokatto maksukyvyn mukaan olisi hyvä lähtökohta. Olisikin korkea aika saada joku tolkku tähän sirkukseen. Sote kun vie varmasti kaikki varat, jotka käyttöönsä saa. Aivan varmasti rakkaat poliitikkomme osaavat keksiä lisää "hyviä asioita", jopa tarpeellisia asioita, johon rahaa olisi kiva käyttää. Ja tulevat poliitikot vielä lisää.

Mutta miten ne yhteisöt päätetään, joiden puitteissa rahat sitten osittain vielä vaiheessa. Yksinkertaisin ja kansalaisten kannalta  tehokkainta olisi, että rahanjakopäätökset tapahtuisivat vahvassa poliittisessa ohjauksessa. Siihen käyttökelpoisin ja kansalaisten kannalta tarkoituksenmukaisimpia olisivat itsehallinnolliset maakunnat. Se taas edellyttäisi itsehallinnollisten kuntien itsehallinnon lakkauttamista, tarpeettomien kuntainliittojen, kuntien ja metropolihallintojen aiheuttamien kustannusten ja sählingin luopumisesta.
"Eivät Charlie Hebdon piirtäjät olleet vastuussa piirrostensa aiheuttamista tunteista"?? Ainakin he varmaan pyrkivät aikaansaamaan lukijoissaan / katsojissaan tunteita? Miksi muuten moista viestintää ammatikseen tai harrasteekseen harrastaa?

Omasta kuolemastaan he varmasti eivät ole vastuussa. Siitä kantavat miehekkäinä vastuun ne, jotka eivät enää mistään henkilökohtaisesti vastaa.

Vaan mikä ilo on siitä, että on taistellut - kynällä tai rynkyllä aiheuttaen määräämätöntä mielipahaa, tuskaa ja kärsimystä täysin ulkopuolisille ja muuten vaan viattomille ihmisille?
Olisiko mahdollisesti sittenkin hyväksyä, että noin 500 miljoonan EUn, puhumattakaan maailman globaalista runsaasta 7.000 miljoonasta hörhöstä ja hölmöläisestä on yksinkertaisesti vain liikaa? Liikaa poliittisia utopioita, yhden asian liíkkeitä, oman edun maksimoijia, osaoptimoinnin edusmiehiä, lobbareita... hallitsemaan itseään, yhteiskuntiaan ja elämisemme edellytyksiä?

Taitavat tämän eliölajin elämisen, osaamisen ja kokonaisvaltaisen päätöksenteon eväät olla loppuun kulutetut.
Re: Linuxilla ohjattu kivääri ampuu automaattisesti liikkuvia kohteita 1,5 kilometrin säteellä
Metsästys- ja ampuma"urheilun" ystävän seuraava joululahjatoive? Vaiko ISIS-hörhön ja al-qaidan kotipuolustuksen perusta? Vaiko sissiryhmän univahti? Varmaan USAssa edellytykset verkkokaupan tulevaksi hittituotteeksi?

Ei omistansa kuitenkaan kannata kavereitaan tämän jälkeen turhaa kylään kutsua tai ainakaan odotella.
Hakki
Pohjoiskoreassa lievemmät lait kuin meillä.
Ehkä, mutta tuskin typerämpiä voivat olla. Kannattaa muistaa kun käytte valitsemassa kansanedustajaa. Puolueet, joita he edustavat pitävät kyllä huolen siitä, että typeryys jatkuu ja kehittyy myös ensi vaalikaudella.

Siksi kirjoitan vaalilippuun JOKU MUU.
Politiikkaan ja poliitikkoihin kansa on menettänyt luottamuksensa jo aikaa sitten. Myönnettäköön tästä  huolimatta, että viimeisten kahden eduskuntakauden ( = 8 vuotta) fantsuttelut ovat olleet aivan omaa luokkaansa. Ikävintä on, että se ei tule seuraavissakaan vaaleissa muuttumaan.
Sen sijaan median, virkamiesten ja asiantuntijoiksi itsensä korottaneiden asiantuntemus ja moraali on pettänyt pahemman kerran.

Sanat, aikeet ja toiminta tositilanteessa eivät aina kohtaa. Näinhän on käynyt myös Onnisen omistajan Maarit Toivanen-Koiviston ja niiden ilmeisesti runsaan parin sadan muun varakkaan Portugaliin muuttaneen suomalaisen perintöveropakolaisen.

Maasta muuton syitä on monia. Ilmeisesti muuttajat katsovat, että eivät jaa Suomen puolueiden lainsäädäntöön kirjaamia arvoja? En ihmettele.
Yksityinen ihminen pelaa niillä säännöillä, jotka laki asettaa. Siis jollei halua lakia rikkoa. Moraalista voidaan sitten vapaasti olla montaa mieltä.  Jossain menee kyllä raja, jossa yksityinen asettaa oman ja läheistensä edun yhteiskuntakokonaisuuden propagoiman edun edelle.

Yksityinen ihminen pelaa niillä säännöillä, jotka laki asettaa. Siis jollei halua lakia rikkoa. Moraalista voidaan sitten vapaasti olla montaa mieltä.  Jossain menee kyllä raja, jossa yksityinen asettaa oman ja läheistensä edun yhteiskuntakokonaisuuden propagoiman edun edelle.
Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. Kaikki kiva loppuu aikanaan varsinkin, jos ei mitään tee. http://eaglesflysingly.blogspot.fi/2015/01/tarjolla-ei-enaa-edes-malli-cajander.html

Fantastista toistaisi Jyki-boy.
Olisi korkea aika siirtyä puoluerahoituksessakin tulospalkkauksen periaatteisiin. Julkisista verolähteistä tapahtuva puolueiden yhdessä itselleen suhmuroima mm. puolue- ja vaalituki pitäisi lailla kieltää ja siirtyä kummankin osalta kokonaisuudessaan yksityiseen lahjoitusperusteiseen rahoitukseen, ilman tukikohtaisia ylärajoja. Moista voitaisi vielä edistää lahjoitusten verovapaudella.


Malli on kaikin puolin läpinäkyvä, oikeudenmukainen ja erinomaisen hankala käyttää väärin.
Suomen ja muiden euro-maiden suurin huoli on, mitä Saksa päättää tehdä sen jälkeen, kun se joutuu toteamaan, ettei kukaan taaskaan enää halua leikkiä sen kanssa. Me muut olemme nyt saaneet maksaa sen pankkikriisin kustannukset. Jossain vaiheessa joku alkaa ymmärtää missä määrin Saksa on meitä muita viimeisten vuosien aikana kusettanut. Eikä siihen mene enää kauan. Kreikka saattaa hyvin olla ensimmäinen.
Koko kommentin pohja ja idea häviää, kun siinä ollut linkki poistetaan. Tämä ilmeisesti oli seurausta moderoijan kyvystä itsenäiseen ajatteluun.

Julkaisin alla olevan tekstin 20.8.2009. Väittäisin, että jotain tällaista Wilenius saattaisi käytännössä nyt tarkoittaa? Ehkä se sittenkin on parempi julkaista tekstinä?

Kansallista tukipolitiikkaa

Alueellistaminen, aluepolitiikka ja kunnallinen itsehallinto – Kepun pyhä kolminaisuus. Ja jokainen niistä tarvitsee ehdottomasti oman tukijärjestelmän, jonka maksumiehinä ovat loput 80 % kansalaisista.

Alueellistaminen halutaan toteuttaa siten, että arvalla valittu valtion virasto tai laitos siirretään Huitsin Nevadaan, eli aina sinne mistä ajatuksen ilmoille heittävä kepuliministeri kulloinkin sattuu kotoisin olemaan. Se, että siitä seuraa valtiolle kustannusten lisäys aikana, jolloin valtion kuluja yritetään pienentää tuottavuuskampanjalla, ei luonnollisestikaan ole Kepun ongelma.

Tuplakulut aiheutuvat siitä, että ketään ei irtisanota vaikka ei mukaan lähde, että joudutaan nostamaan paikalleen jäävien palkkoja, jotta he voivat suoriutua lisääntyvistä työmatka- ja majoituskulut kuluista, että hyväksytään entistäkin lyhyempi työaika, koska työmatkoihin menee henkilöiltä liikaa aikaa ja joudutaan lisäksi vielä palkkaamaan uusia, jotta työt siellä uudella paikkakunnalla edes näennäisesti pyörisivät. Todella luova tapa parantaa julkishallinnon tuottavuutta?

Aluepolitiikkaa halutaan hoitaa, kuten olen monasti aiemminkin kirjoittanut, jatkamalla tukien syytämisellä samaan pohjattomaan kaivoon. Temppupolitiikka ei moisessa toimi. Uskoisitte jo. Jos ei 20 % kansanedustajista saa 80 % kansanedustajista vakuuttumaan perustavamman laatuisista aluepoliittisista edusta, jotka imevät väkeä takaisin maalle ja maaseutupaikkakunnille, eivät mitkään yksittäiset tempaukset koskaan tule toimimaan. Uudistan aiemman ehdotukseni; järjestäkää aluepoliittisilla tukirahoilla erityisohjelma, jonka toteuttajiksi haette tarjouskilpailun perusteella ehdotuksia kasvukeskusten osaajilta.

”Sä koskaan et muuttua saa” - sanotaan laulussa, jonka kepulit varmasti valitsisivat kansallislaulukseen jos puolueilla sellaisia olisi. Maaseutu ja maaseutupaikkakunnat tyhjenevät, mutta ainoa mikä saisi muuttua on tukien määrä. Ja se saisi vain kasvaa. Kuntien veropohjan supistuminen kurjistaa tyhjenevät kunnat, paitsi poikkeuksellisen hyvinä taloudellisen aktiviteetin aikoina, jotka juuri ovat jääneet taaksemme.

Kunnallinen itsehallinto, jolle oli aivan järjellinen pohja olemassa vielä 1950 jopa 1960 luvuilla on tullut tiensä päähän. Jos haluamme turvata palvelut ja elämisen edellytykset maaseudulla ja maaseutupaikkakunnilla on korkea aika ottaa käyttöön mitkä tahansa pakkokeinot, että hallinnollisten yksikköjen koko voidaan olennaisesti lisätä. Kunnallisesta itsehallinnosta siirtyminen maakunnalliseen itsehallintoon on toteutettava pikimmiten.

PS.

Tiesitkö muuten, että ajateltu alv-vähennys, jonka ilmeisesti S-puolue ja K-puolue ovat jo kaupan hintoihin leiponeet, vastaa suuruudeltaan toisaalta EU:n Suomelle kaikkiaan maksamia maataloustukia ja Sika - Anttilan torjuntavoittojen, eli kansallisten maataloustukien tasoa? Kukin potti noin 600 - 700 miljoonaa euroa. Yhteensä noin 2 miljardia.

PPS.

Seuraava hallitus saakin sitten ruuvata verotusta uuteen suuntaan. Veli Vanhanen uhkailee alv:n nousevan 2 - 3 prosenttiyksiköllä. Varmaankaan ei koske ruoan alvtä?

PPPS.

Milloinkohan MMM paljastaa teettämänsä selvityksen ruoan hinnannousujen hyötyjistä ?
Vasta tulevaisuus tulee osoittamaan oliko valintamme yksinomaan EU-jäsenyyden hakemiseen riittävä.

Kuuluin toki itsekin silloin niihin, joiden mielestä meidän olisi pitänyt osata käyttää Neuvostoliiton romahduksen luomaa ikkunaa liittyäksemme NATOon. Toisaalta, eivätpä kepulit, demarit ja vasurit moiseen silloin taipuneet. Ne keskittyivät pelottelemaan kansalaisia moista edes ajattelemasta, hokien mielikuvitustarinaansa meillä olevasta kaikkivoivasta optiosta. Ja olihan takanamme noin 40 vuoden suomettumisen aika. Munat moisessa useimmilta poliitikkoina itsensä elättäviltä katosivat. Eihän edes asiallista keskustelua NATO-jäsenyydestä meillä sallittu ennen kuin vuosi sitten.

Siinäkin on puolensa, että säilyttää päätöksentekonsa "kaikki" vapausasteet itsellään niin kauan kuin mahdollista kumartamatta liikaa mihinkään ja ennen kaikkea pyllistämättä mihinkään suuntaan. Se kyllä edellyttää luottamusta itseemme, puolustuksen uskottavuuteen ja uskoa johdon kykyyn hoitaa turvallisuuspolitiikkaa tarpeen mukaisesti. Venäjä tai sen perilliset tulevat taatusti säilymään naapureinamme, tapahtuipa tulevaisuudessa melkein mitä tahansa. NATOsta en osaa olla yhtä varma.


EKP on toimillaan pitänyt jo huolta siitä, että deflaatio ei suurimmalla osalla EMU-aluetta ole vältettävissä. Tuskin edes Saksassa, jonka sisäpoliittisista syistä johtuen maailman suurin yksittäinen markkina-alue sisäisen devalvaation tielle on usutettu.

Jos kävisi niin että Saksa, saatuaan noin 6-7 vuotta aikaa oman rahoitussektorinsa tervehdyttämiseksi muiden EMU-valtioiden kustannuksella ja niiden tervehtymistä samalla estäen, päättää mielenosoituksellisesti irtaantua EMUsta ja jättää lopun EUn selviytymään omillaan, olemmekin mielenkiintoisessa tilanteessa. Mahdollisuus siihen on ainakin olemassa ja todennäköisyyskin melkoinen. Saksahan on käynyt taloudellista sotaa muun Euroopan valtioita vastaan jo siitä lähtien, kun se ja Ranska eivät taipuneet noudattamaan sovittuja velkaisuusrajoja.

Kuitenkin ainoa tarkoituksenmukainen tie palautta EMU- ja EU-alueiden kilpailukyky on talouksien, ja erityisesti heikoimmiksi vajonneiden talouksien elvyttäminen NEW DEAL-tyyppisillä, kohdennetuilla työtä luovilla ohjelmilla. Valtioiden lainoihin kohdistuvat tukiostot yksin eivät kysyntää alueellamme enää elvytä. Elvytys on suunnattava investointeihin ja sitä kautta työhön ja kansalaisten kulutuskyvyn elvyttämiseen.

Ettei käy kuin kahdesti aiemmin viimeisen 100 vuoden aikana. http://eaglesflysingly.blogspot.fi/2014/09/joko-nyt-on-totuuden-hetki.html

""Kyse ei ole vanhasta aluepolitiikasta, jossa ihmiset halutaan pitää haja-asutusalueella, koska se on fiksua ja kivaa aluepoliittisesti. Se on fiksua ja kivaa teollisuuspoliittisesti. Tämä meidän täytyy ymmärtää ja tämä on vasta nyt jollain lailla tulossa esiin", Wilenius sanoo Savon Sanomissa."" Edellisten lisäksi se on fiksua turvallisuus- ja ympäristöpoliittisesti. 

Valitettavasti Maalaisliitto, eli nykyinen Kepu on toimillaan pitänyt huolten siitä, että aluepolitiikka kuvastaa useimpien kaupunkilaisten ja monien maallakin asuvien mielissä puhtaaksi viljeltyä siltarumpupolitiikkaa, poliittista typeryyttä vailla vertaa.

Me veronmaksajat kustannamme kepun äänestäjien asumisen ja elämisen maalla, eli annamme Kepuleille mahdollisuuden ylläpitää kustannuksellamme äänestäjäkuntansa. Ja kun kannettu vesi ei tunnetusti kaivossa pysy osallistumme verorahojemme heittämiseen siihen kuuluisaan Kankkulan kaivoon. 

Tarvitsemme uuden otteen kohdentaa ja yksityistää kansallisen tukipolitiikkamme. Se ei paljoa vaadi. Kirjoitinkin siitä jo vuosia sitten. Olennaisinta onnistumiselle olisi, että hankkeiden valintaraatiin osallistuivat elinkeinoelämän ja tieteitten edustajat, mutta ei ensimmäistäkään poliitikkoa.