sunnuntai 29. toukokuuta 2011

Suomen kallein poliitikko?


Mauri se sitten osaa pitää itsestään ääntä. Nyt hän julkistaa kepun tappion syyt. Hänelle luonteenomaisella varmuudella hän näkee syyn aina jossain muualla, mutta ei itsessään. Itsetutkiskelulle saattaisi kuitenkin olla tilaa? Varsin hyvällä omallatunnolla uskallan väittää, että yksi kepunkin tappion suurimmista syistä oli juuri Maurin edustaman, moraalittomuuden tasolle kehittämä siltarumpupolitiikka. Kun puolueen nokkamiehet keskittyvät omien ja edustamansa puolueen etujen ajamiseen, kansakunnan yhteisten asioitten ajamisen sijasta, siinä vähitellen rapautuu itse kultakin usko puolueiden edustaman parlamentarismin järkevyyteen. Niin ja sitten tuli Kallin källi.

Kaksi vuotta sitten huhtikuussa kommentoin hänen ehdotustaan veronkorotusten kohdistamisesta seuraavasti:

”Viime laman maksumiehiksi joutuivat aivan tavalliset suomalaiset, yleensä pieni- tai korkeintaan keskituloiset työntekijät, toimihenkilöt ja yrittäjät. Mauri Pekkarinen haluaa nyt, että kaikkein hyvätuloisimmat saadaan jollakin tavoin tämän tulevan laman maksajiksi.

Aloitehan on todella positiivinen, maksumiehet ja vastuuhenkilöt kun ovat hupeneva luonnonvara. Mutta kuten hän itse toteaa, kaikkein hyvätuloisimpien verojen korottamisen tietä ei valtio paljoa kostu. Mutta olisihan sillä se motivoiva vaikutus, jolla ”suuret massat” sitten saadaan suhtautumaan entistä positiivisemmin tuleviin veronkorotuksiin ja palvelutasojen leikkauksiin. (Ja se kai on tämän ehdotuksen keskeisin tarkoitus.) Ja jo ennen kuin sinne asti joudutaan ja jotta sinne asti ei taas jouduttaisi, teen kolme ehdotusta tämänkertaisiksi maksumiehiksi.”

Ja kun Maurin tämäkään ehdotus ei ilmeisesti Säätytalolle asti kanna, eikä sieltä ilmeisesti ainakaan viikkoon valkoista savua tupruttele, toistaisin silloisessa kirjoituksessa esittelemäni leikkauslistan.  

Kansallisista maataloustuista luopuminen (laajasti ottaen ja nimikkeestä riippumatta)

    Tarkoitan ylisummaan kaikkia niitä tukia, jotka maksetaan yli tason johon Eun kanssa neuvotellen on päästy, meidän EU-jäsenmaksua määriteltäessä. Toisin päin ilmaistuna, kaikki kansalliset maataloustuet lopetetaan. Kun EUiin liityttiin, oli jäsenyyden yhtenä keskeisenä lähtökohtana, rakentaa maataloutemme kilpailukykyiselle pohjalle muun EUn kanssa. Kansainvälisen, myös Eun sisäisen kilpailun osalta tuottajahintojen ja EU-tukien tulee riittää.

    Säästö: vuositasolla yli 2 miljardia euroa.


Puoluerahoitus tulosvastuupohjalle

    Puolueitten toiminta rahoitetaan 100 - vuotiaan Suomen Parlamentaarisen Demokratian Tuki – rahaston toimesta ehdotukseni 8.3.2007 mukaisesti. Samoin periaattein toteutetaan myös yksittäisten ehdokkaiden vaalirahoitus. Puolueitten toiminnan kaikenlainen rahoittaminen muilla tavoilla kriminalisoidaan.

    Puoluerahoitukseksi luetaan kaikkinainen puolueen, sen jäsenyhdistysten, alueyhdistysten, paikallisyhdistysten, nuorisojärjestöjen, eläkeläisjärjestöjen, naisjärjestöjen, toimialajärjestöjen, ammattialajärjestöjen, kansan- ja kansalaisopistojen, maamiesseurojen tai työväenyhdistysten (vast.), sivistysjärjestöjen, niiden hallinnoimien hankkeiden tai EU-projektien, sosiaalisen virkistystoiminnan, urheiluseuratoiminnan, vammaisjärjestöjen, raittiusseurojen, jne. jne. unohtamatta puolueitten suoraan tai epäsuorasti hallinnoimaa liiketoimintaa esimerkiksi kylpylätoiminta, ravitsemustoiminta, majoitustoiminta jne. jne. Taulukauppa mukaan luettuna.

    Säästö: vuositasolla yli 5 miljardia euroa.


Puolueitten julkisrahoitteisten byrokratiasuojatyöpaikkojen poistaminen

    Pidemmällä aikavälillä puhdistetaan valtion, kunnan, kuntayhtymän, sairaanhoitopiirin jne. jne. virkamieskunnan päällikkö- ja asiantuntijatasoilta kaikki ns. poliittisin perustein valitut virkamiehet ja toimihenkilöt jotka eivät ole lisäarvoa tuottavassa palvelu- tai työtehtävässä.

    Säästö: vuositasolla yli 10 miljardia euroa.
       Säästöt yhteensä yli 17 miljardia euroa vuodessa.


Parhainta ehdotuksessa on, että maksumiehiksi joutuisivat ongelmien keskeisimmät aiheuttajat eli päätösten tekijät. Lisäksi säästöjen kohdistaminen näille sektoreille tervehdyttäisi kansantalouttamme ja poliittista järjestelmäämme sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Säästöt alueille josta ne ovat tuottavuutta ja tuloksellisuutta vaarantamatta pienimmin mahdollisin ongelmin toteutettavissa, parantavat kansainvälistä kilpailukykyämme. Samalla ratkeaisivat tarpeet lisätä työperäistä maahanmuuttoa, koska vapautettujen resurssien työvoimareserviä olisi tarjolla noin 150 000 - 200 000 henkeä.”


PS.

Kiinnitän huomiota siihen, että kohdistamalla maksumiehet ehdottamallani tavalla teemme seuraavan 5 vuoden ajan ylijäämäisiä budjetteja ja erityisesti niiden toteutumia, tarvitsematta kajota valtionvarainministerin ajattelemaan 10 miljardin vuosittaiseen lisälainanottoon.

PPS.

Mutta jotenkin minusta tuntuu, että punavihreä vaalilakityöryhmä torpedoi tämänkin ehdotukseni.

Ei kommentteja: