tiistai 17. toukokuuta 2011

Valtion vakuuksista ja takauksista


Yleistä pohdintaa


Vakuus annetaan lainan antajalle, eli velkojalle, velan pantiksi. Takaus annetaan velan maksamisen vakuudeksi. Edellisen antaa lainan saaja jälkimmäisen antaa ulkopuolinen, sitä silmällä pitäen jos velan ottaja ei pysty/halua maksaa. Yksityisellä sektorilla sanktiona on ulosotto, tarvittaessa poliisin tukemana.


Velan valtiolle antaa useimmiten pankki, ei valtio. Mikä voi olla pankin sanktio valtiota vastaan? Lisälainantamisesta pidättäytyminen, iso meteli etteivät muutkaan pankit/valtiot enää lainaisi, lobbaus valtion boikotoinnin tai sodankäynnin aloittamisen puolesta sitä vastaan, luottotappion kirjaaminen. Jos lainan on antanut valtio, ovat käytettävissä olevat keinot samat, mutta valtio voi myös hyökätä tai julistaa sodan.


Nykyinen käsitys rahasta on, että se on velkakirja. Sillä ei ole reaalivakuutta. Pankit myyvät velkaa. Keskuspankit säätelevät pankkien kykyä myöntää velkaa lähinnä korolla tai sitten painamalla rahaa, eli lisää velkakirjoja, mikä taas kiertyy koroksi.


Devalvaatio on toimenpide, jolla rahan eli valuutan arvo valtion/keskuspankin päätöksellä lasketaan. Sen seurauksena valtion kansalaisten ostokykyä alennetaan ja ao. valuuttaa omistavien omaisuuden arvoa alennetaan. Lisäksi sillä parannetaan vientiteollisuuden kilpailukykyä ulkomailla, ja heikennetään ulkomaisten tuontitavaroiden kilpailukykyä ao. maassa. Revalvaatio on valtion päinvastainen toimenpide.


Devalvaatiossa valtio maksattaa talouspolitiikkansa seuraukset sekä kansalaisillaan että valuuttaansa sijoittaneilla ja muiden valtioiden vientiteollisuuksilla. 


Valtion vakuudet


Mitä valtio voi antaa ottamiensa lainojen vakuudeksi? Valtion omistuksia kotimaassa, ulkomailla; osakkeita, maata, käyttöoikeuksia maahan tai luonnonvaroihin, poliittista ”good williä” esimerkiksi velkojan pyrkimyksiä kohtaan kolmansiin osapuoliin, lupauksia rakenteellisista uudistuksista, ??  Kullan tai muun merkittävän raaka-ainevarannon realisointioikeus voitaisi siirtää velkojille?


Vaikka kansalaisten voikin sanoa omistavan valtion, valtio ei omista kansalaisia. Esimerkiksi se ei pysty myymään kansalaisiaan orjiksi. Ainakaan vielä.


Vasemmistolaiseksi kuvatun sanomalehti Elefthorypian mukaan Ateenassa vierailevat EUn ja IMFn tarkastajat ovat ehdottaneet hallitukselle, että se yksityistäisi ainakin valtiollisen sähköyhtiön sekä Ateenan ja Thessalonikin vesihuollosta vastaavat yhtiöt. Miksi juuri kansalaisten perustarpeisiin, perusturvaan palveluja tuottaviin monopoliluonteisiin yhtiöihin? Niiden muuttaminen yksityiseksi eivät niiden monopoliluonnetta muuta. Siirryttäisi vain julkisesta monopolista yksityiseen. Monopolin tuotot siirtyisivät julkisesta taskusta yksityiseen ja samoin oikeus hinnoitteluun. Mutta kansalaisten on niitä palveluja joka tapauksessa ostettava. Hinnalla millä tahansa.


Onko jäsenvaltioitten konkurssihuutokauppa todella EU:n linja? Vai jatketaanko tässä vain pankkien pelastuslinjaa? Ja sitten kun kaikki valtion nyt omistama infra on myyty? Mitä sitten? Myytäisi osia valtiosta? Saaria? Haluaisinpa nähdä sen hetken, kun ensimmäinenkään EU-jäsenvaltio luovuttaisi ensimmäisenkään osan suvereenista alueestaan velkojensa maksuksi. Ja sen, että miten se siltä sitten väkisin vietäisi. Kun en enää oikein jaksa uskoa edes sotaan Euroopan demokraattisten valtioiden kesken.


Lisäksi suunnitelma itsessään olisi todennäköisesti tyhmintä, mitä Kreikan hallitus voisi, ennen väistämätöntä velkasaneerausta tehdä? Sijoittajat, pankit ja rahoituslaitokset ja niiden johto tekivät muhkeat voitot lainatessaan Kreikalle ja muille valtioille lainarahaa vakuudetta. Nyt näiden maiden odotetaan myyvän omaisuuttaan ulkomaisille sijoittajille, vaikkapa näille samoille pankeille ja rahoituslaitoksille jotta nämä voisivat selviytyä holtittoman, mutta ruhtinaallisesti palkitun johtonsa aiheuttamista tappioista? Miksi minkään valtion pitäisi?


Mitä sitten kun kaikki myytäväksi kelpaava on myyty? Myydäänkö lopuksi kansalaiset?


PIIGS maiden suurimmat velkojat ovat Ison Britannian, Ranskan ja Saksan pankit. Jos nämä pankit joutuvat suoritustilaan, näillä mailla on käsissään pankkikriisi. Ainakin aiemmin valtio vastaa itse oman pankkikriisinsä hoitamisesta. Nyt menettelyksi näyttää muodostuvan halu maksattaa oma pankkikriisinsä kaikilla EU-mailla. Miksi niitten valtioiden, joiden pankit eivät ole näitä maita rahoittaneet pitäisi edes osallistua ”pelastuspakettien” takaamiseen? Ja vielä tavalla, jossa ne joutuvat kantamaan suhteettoman suuren osuuden verrattuna Isoon Britanniaan, Ranskaan ja Saksaan? Eikö ymmärrettävämpää olisi, että juuri nämä maat kantaisivat ensisijaisen tai ainakin suurimman suhteellisen osuuden takaustarpeesta? Niissä valtioissahan valtion valvontavastuu pankeista on pettänyt.


Media puhuu pelastuspaketeista. Itse kutsuisin käynnissä olevaa toimintaa pahimman luokan valtiolliseksi ryöstöretkeksi. EUn suurimmat ja vauraimmat valtiot, oikeastaan niiden johtava poliittinen eliitti panee muiden maksettavaksi virheet, joihin he itse ovat syypäitä. Ja koska taloudesta näyttää tulleen aatteellista politiikkaa tärkeämpi valtion eloonjäämisen moottori, voisi tilannetta myös kuvata näiden valtioitten taloudelliseksi hyökkäyssodaksi.


Huonosti toimiva talous on huonosti toimivan demokratian seurausta. Siinä pähkinänkuoressa demokratian ja markkinatalouden keskinäinen riippuvuus. Demokratian on toimittava, jos markkinatalouden halutaan oikeasti toimivan. Nyt velan varaan rakentuva markkinatalous yrittää tukahduttaa demokratian. Aivan samalla tavalla kuin puolueet ovat ottaneet vallan kansalaisilta aiemmin demokraattisissa maissa, aivan samalla tavalla markkinavoimat, talous ja raha vievät poliittisia päättäjie, eli puolueita. Pitääkö ihmisten jälleen tehdä valinta siitä, kumpaa haluamme? Puhtaaksi viljellyn kapitalismin vai sosiaalisen markkinatalouden. Kansalaisten niskalenkki markkinavoimista kirpoaa muuten lopullisesti.
PS.


Meidän suomalaisten kannattaisi ainakin hyvin nopeasti lopettaa lisävelkaantuminen. Meilläkin on saaria, järviä, metsää.

34 kommenttia:

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

Meilläkin on saaria, järviä ja metsää...

Niinpä, voitaisiinko antaa velkojen pantiksi Ahvenanmaa :-)

fundeeraaja kirjoitti...

Olet oivaltanut oleellisen tästä PS:n esille nostamasta EU:n ongelmasta. Tämä oli yksi niistä asioista, joka pani minut diggaamaan PS:ää. Eu:ssa on kysymys juuri nyt niin suurista ja mullistavista asioista, ettei kansalaiset niitä ymmärrä. Eivät tunnu ymmärtävän meidän poliittistet broilerimmekaan. Tai sitten heistä joku ymmärtää ja käyttää tilannetta hyväkseen. Euroopassa on meneillään uusjako, jolla valta otetaan kansalta ja kansakunnilta. Ne maat, jotka nyt ovat retkahtaneet kohtuuttomiin velkoihin ovat menettäneet päätäntävallan omiin asioihinsa. Niillä mailla ei ole enää itsenäisyyttä. Suomi on ollut ylpeä Tali-Ihantalan sankareistaan, jotka pitivät pintansa ja takasivat meille itsenäisyyden. Nyt maatamme myydään ottamalla velkaa ja ajamalla sitä uusille omistajille Kreikan tavoin. Meillä on käynnissä globaali kolmas maailmansota, jossa finanssipoliittisin manööverein viedään toisilta omaisuus ja toisilta työpaikat ja sitä kautta toimeentulo. Tämän sodan voittavat ne, jotka pystyvät pitämään tuotantokustannukset ja valuutan arvon alhaalla. Eurooppa uppoaa ellei vastatoimiin ryhdytä laajalla rintamalla ja heti. Kysymys ei loppupeleissä ole Kreikasta, Portugalista, Irlannista eikä muistakaan yksittäisistä valtioista vaan koko Euroopasta ja sen kilpailukyvystä.

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Et taida olla ensimmäinen ehdottaja? Et lainkaan. Eikä se sinusta viksua tee.

Jos Ahvenanmaa ei olisi osa Suomea, me olisimme osa Venäjää. Ja sekin täysin siitä riippumatta olisiko Ahvenanmaa osa Ruotsia, Venäjää tai itsenäinen. Sitäkö toivot?

hakki kirjoitti...

fundeeraaja

Vai persujen esille nostama?

"Ne maat, jotka nyt ovat retkahtaneet kohtuuttomiin velkoihin ovat menettäneet päätäntävallan omiin asioihinsa." Näinhän se on. Mutta ei meillä suomalaisillakaan ole ensimmäistäkään syytä revitellä.

"Eurooppa uppoaa ellei vastatoimiin ryhdytä laajalla rintamalla ja heti." Olen kanssasi samaa mieltä. Mutta laaja rintama edellyttää, että EUn väkirikkaimmat valtiot ovat mukana, jopa etujoukossa. Mahdatko nähdä moista visioissasi? Minä en.

Mutta jos niin onnellisesti tapahtuisi voisi kuvitella, että EUlla ja sen kilpailukyvyllä olisi mahdollisuus.

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

+++ Jos Ahvenanmaa ei olisi osa Suomea, me olisimme osa Venäjää. +++

Miten perustelet? Ehkä menneisyydessä, mutta nykyisyydessä: näinkö löyhäksi näet itsenäisyytemme?

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Lähdetään menneisyydestä. Ahvenanmaata hallitseva hallitsee meriteitä Pohjanlahdelle ja Suomenlahdelle. Kiinnostusta siihen ovat esittäneet aiemmin sekä Ruotsi ja Suomi että Neuvostoliitto/Venäjä ja Saksa.

Kummankin jälkimmäisen käsissä oleva Ahvenanmaa olisi lopettanut itsenäisyytemme aikaa sitten. Täysin itsenäinen Ahvenanmaa olisi ollut sotilaallinen tyhjiö, vahvimman kiinnostuneen vapaasti otettavissa. Joten olisi käynyt samoin kuin edellä.

Jos Ahvenanmaa olisi ollut osa Ruotsia en jaksa uskoa sen pystyneen pitämään Pohjanlahtea sotien aikana verraten rauhallisena sisämerenä, jonka turvassa merenkulkumme oli mahdollista. Samoin uskon, että Ruotsin intressi tukea Suomea olisi ollut huomattavasti toteutunutta pienempi, jos sillä olisi ollut varmuus siitä, ettei Neuvostoliitto/Venäjä pääse "aivan Tukholman kaupungin rajalle" ilman sodanjulistusta. Samoin saksalaisilla tuskin olisi ollut kiinnostusta ja suomalaisilla mahdollisuutta sallia saksalaisten joukkojen "lomalaiskuljetuksia" koko maan läpi ilman miehityspelkoa.

Tällä hetkellä on varmasti pitkälti yhdentekevää onko Ahvenanmaa osa Suomea vai Ruotsia? Mutta vaikka laulussa sanotaankin, että "aika entinen ei koskaan enää palaa", kaikki tässä maailmassa voi muuttua ja entiset valtapoliittiset intohimot taas joskus nosta päätään. Joten pidetään edes me nyt kiinni Suomen perustuslaista, "Suomen alue on jakamaton". Ainakin niin kauan kun voidaan.

En näe itsenäisyyttämme löyhäksi ainakaan historian valossa. Itse asiassa päinvastoin. Mutta 5,3 miljoonainen, Euroopan syrjäisessä kolkassa asuva kansa on tähänkin mennessä selvinnyt vain itsepäisyytensä ja tapahtumien yllättävän sattuman seurauksena.


PS.

Menee ehkä vähän kirjoituksen aiheen ohi, mutta pidän todennäköisenä, että samaa haluttomuutta luovuttaa oman valtion suvereenia aluetta, kun mitä meiltä löytyy, tai ainakin pitäisi löytyä, löytyy Välimereltä vähintään yhtä paljon.

Oijoi kirjoitti...

Tilanne sormilla laskettuna on paha

Vakuudessa on oleellista se miten se arvostetaan, kenen hallussa ja vastuin sitä säilytetään sekä se miten sitä täydennetään jos vakuuden arvo putoaa. Takuiden antajan osalta olleellista on se, että takaaja ottaa myös maksaakseen.

Kulta romahtaa osaansa kun varastotiskillä alkaa sertifioitujen kilon harkkojen huutokauppa.

Eikö jo pitäisi aprikoida sitäkin miten säästöin ja leikkauksin köyhdytetty maa pystyy maksamaan vanhat ja niiden päälle annetut uudet luotot.

Vakuudet ja takuu Kreikan hävitessä sodan Roomaa vastaan hoidettiin ennen muinoin kuten historian pitemmän oppikurssin suorittaneet tietävät, siten, että Kreikan laivaston sotasaaliskaleerit muutettiin roomalaisten huvialuksiksi joita Kreikan sotilaat pntiin soutamaan rahan korvikketta setonia vastaan. Setoni, leimattu kuparipala saatiin sulatetuista kaleerien puskupiikeistä ja vaihdettiin soutajilta huvimatkan päättyessä leivän puolikkaaseen ja ruukusta kaadettuu vedellä jatkettuun happoiseen viiniin.

Airoja ja veneitä sisäjärvillemme tehtailemaan, Hakki, saamme soutajia jos takaava Eurooppa ei uppoa sitä ennen.

hakki kirjoitti...

Oijoi

"Eikö jo pitäisi aprikoida sitäkin miten säästöin ja leikkauksin köyhdytetty maa pystyy maksamaan vanhat ja niiden päälle annetut uudet luotot." Mielestäni pitäisi ja sitä mieltä taitaa olla myös Claude Juncker?

Pohde "rahan, eli euron" vakuuksista alkaa kohta olla meille kaikille merkittävän lisäksi myös kiireellinen. Ja trendi osoittaa yhä jyrkemmin koilliseen.

Velkaan perustuvan rahan tulevaisuus on tulossa kokonaisuudessaan kyseenalaiseksi.

http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/blog/23077/vain-numeroita-paperilla

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

+++ Tällä hetkellä on varmasti pitkälti yhdentekevää onko Ahvenanmaa osa Suomea vai Ruotsia? +++

Tätä kysymykselläni tarkoitin, eli samaa mieltä.

Mutta mitäpä jos jatkaisimme ajatusleikkiä? Myydään - ajatuksena - koko Suomi Ruotsille, tehdään valtioliitto, palautetaan vanha Ruotsi-Suomi. Pääsemme eroon Eurosta ja kaikesta siitä mielettömyydestä, joka taakaksemme on kohta ehkä koituva. Saisimme todennäköisesti hyvinkin toimivan uuden valtion, jossa kaksikielisyyden luurangon ympärille kertyisi aivan uudenlaista lihaa. Mutta sitä en tiedä, vieläkö ne meidät huolisivat?

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Miksi ihmeessä huolisivat? Ja mitä itsenäisyyttä moinen muka olisi? Eikö kannattaisi saman tien lupautua suoraan Putinille? Tokkopa tuokaan huolisi?

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

+++ Ja mitä itsenäisyyttä moinen muka olisi? Eikö kannattaisi saman tien lupautua suoraan Putinille? +++

Vastakysymys: mitä itsenäisyyttä se on, mihin EU meidät johtaa? Ja olisihan liittyminen Ruotsiin jo kulttuurisesti aivan toisenlaista kuin Venäjään! Minusta Ruotsi-Suomi tai Pohjoismainen liittovaltio olisi loistava idea. Niitä esteitä, johon Nordek aikanaan kaatui, ei ole enää olemassa.

ToBe kirjoitti...

Ålands sak är vår.
Affenanmaa kuuluu Suomeen koska se on historiallisesti kuulunut aina Suomeen eli se on osa Ruotsin aluettä nimeltä ITÄMAA.
Ahvenmaa kuuluu Suomeen myös siksi, että sen saaristo on osa meidän "laattaamme".Se iso kuoppa Suomen ja Ruotsin välillä on vasta ahvenanmerellä.Ahvenanmaa kuului Suomen autonomiseen alueeseen sodassa saadun voiton kautta.Se mikä on sodassa saavutettu ei lähde kuin samalla keinolla.Väestö on vaihtuvaa ja kieliasiat eivät tässä sopassa merkitse mitään.
Karjala oli osa Suomea koska sen väestöpohja oli laajasti suomenkielinen.Rajajoki kannaksella oli viisaan tsaarin hieno idea.
Se suurensi Suomen entiseen verrattuna.Täytyy muistaa että raja kulki Ruotsinpyhtäällä ennen sitä 1809 kahinaa.
Karjalankin saamme takaisin vain yhdellä keinolla siihen kukaan ei ole valmis.500 vuoden kuluttua kun Suomen väestö on laajasti tummaihoista ei kukaan puhu Karjalasta tai Ålandista nykyisillä määreillä.

fundeeraaja kirjoitti...

Niin juuri, hakki. PS:n esille nostama ja esillä pitämä. Asia, jonka kanssa ovat kuulemma kääntäneet takkinsa 360¤. Se on muuten täys piruetti. PS:n kannatus huitelee gallupeissa yli 22%. Virhemarginaali mukaan ja se on 25%. Sanoin tässä taannoin, että muodostavat yksin enemmistöhallituksen seuraavien vaalien jälkeen heti kun hävinneitten hallitus kaatuu ensimmäisen epäluottamusäänestyksen jälkeen. Sitten muistellaan taas 30-lukua, eikö vaan. Olispa RKP saanut tuon PS:n äänimäärän niin olisit varmaan repinyt pelihoususi pelkästä riemusta, mutta ei. Tää kansanvalta on monelle todella käsittämätön asia. Mieluummin kuka muu tahansa, mutta ei kansanvaltaa.

Liikemies kirjoitti...

Mitäköhän nyt on tapahtumassa, kun Hesarin taloustoimittaja alkaa penkomaan työeläkeyhtiöitä?

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Yritysten+huippujohtajat+p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4v%C3%A4t+toistensa+palkoista/1135266250063

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Lähtökohtaisesti pienien lintukotojen aika on ohi. Niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sotilaallisestikin. Väkeä alkaa maailmassa olla liian paljon verrattuna tilaan, ruokaan, veteen ja energiaan.

Enpä oikein usko, että uusi Ruotsi-Suomi eikä edes Kalmarin Unioni olisi muuta kuin välivaihe uuteen EUiin. Enkä minä ainakaan jaksa kuvitella, että kukaan noista Kalmarin Unionin valtiooista suin surminkaan haluaisi Suomea mukaan, jos moinen liitto jostain syystä syntyisi.

Tapellaan mieluummin sen perkeleen kanssa jonka tunnemme (EU) ja johon kulttuurisesti lähimmin kuulumme kuin aletaan rakentelemaan mahdottomaksi osoittautuvia tuulentupia. Ei meillä siihen enää riitä aikaa.

hakki kirjoitti...

OrNot

Noinhan se menee.

hakki kirjoitti...

fundeeraaja

Mistä lienet saanut päähäsi, että minä kannattaisin RKPtä? Tai, että itse olisin ruotsinkielinen? En ole kumpaakaan. Joten en kummankaan osalta repinyt pelihousujani, koska en pelaa kummasakaan sarjassa.

Kannatan demokraattista kansanvaltaa. En ns. kansandemokratiaa. Enkä nykyistä demokratiamme irvikuvaa. Siksi annoin näissäkin vaaleissa ääneni hylättäväksi. Kirjoitin lippuun JOKU MUU. Oletko mahtanut miettiä, miten oleellisesti enemmän suomalainen yhteiskunta olisi lähestynyt demokokratiaa, jos persujen asemasta JOKU MUU olisi saanut vastaavan äänivyöryn? Siinä poliitikot olisi pantu muuttamaan menettelytapansa. Nythän käy niin, että inhoamasi "vanhat puolueet" vievät ja erityisesti persut vikisevät. Menettelytavat eivät muutu mihinkään.

Siitä sitten vaan tekemään rakentavaa oppositiopolitiikkaa kepuleiden kanssa.


PS.

Jos, siis alleviivaan, jos Jyrki-boy saa kaavailemansa hallituksen kasaan se säilynee aika pitkään. Sinä aikana persut ovat riidelleet itsensä hajalle.

hakki kirjoitti...

Liikemies

En tiedä, mutta aihetta mielestäni on. Eikä yksin siksi, että pojat nostelevat toistensa palkkoja. Vuorian Matin taustat, urakehitys ja "aikaansaannokset" olisivat ainakin tutkimisen arvoisia. Olen niistä pari artikkeliakin joskus tällä blogilla kirjoittanut.

ToBe kirjoitti...

Eläkeyhtiöt vaikka olisivat kuinka yksityisiä tahansa suorittavat yhteiskunnan antamaa tehtävää.Siellä istuvien poliitikkojen pitää pystyä valvomaan asiaa ja ihan suurimmat älyttömyydet saadaan leikattua.Otetaan vaan niiltä eläkkeen keruu oikeus pois ja senkun mälläävät omilla rahoillaan.Kansan oikeudentaju ei ymmärrä miten yhteisten varojen johtamisesta maksetaan moisia summia.
Jos Nokian johtaja saa "liikaa" hän on sen yhtiökokouksen kumileimasimella ansainnut.Siinä on iso ero.Jos AlaHuhta jätti Nokian ja meni Koneelle menestystä takomaan on hänen palkkansa ja etunsa täysin heidän...Koneen omistajien ja M.AlaHuhdan keskinäinen asia.Nämä linjat eivät ole mediassakaan oikein selkeät.

ToBe kirjoitti...

Kas niin se keskustelu muuttuu ja otsikko unohtuu....kommentointi on usein alkuperäisen asian vierestä.

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

+++ Tapellaan mieluummin sen perkeleen kanssa jonka tunnemme (EU) ja johon kulttuurisesti lähimmin kuulumme kuin aletaan rakentelemaan mahdottomaksi osoittautuvia tuulentupia. Ei meillä siihen enää riitä aikaa. +++

Eurooppa on ryhmä kansallisvaltioita, ei siitä saa liittovaltiota tekemämälläkään kun edut ovat kansallisia. Vähän aikaa tässä tapellaan, mutta sitten koko hanke kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Nationalismi nostaa päätään ja se muuttaa demokratin kautta suunnan, vaikka kuinka rahalla manipuloitaisiin.

Mistä se ajan vähyys johtuu, aikaahan meillä on.

Totta: väkeä maailmassa on liikaa resursseihin suhteutettuna. Mutta ei hätää: tämän väen halpa ruoka on halvan öljyn kausaali, halpa ruoka on halvan öljyn kausaali, tästä syystä on määrämme nyt näin runsaslukuinen. Mutta Peak Oil - geologina otan teorian vakavasti - lopettaa halvan öljyn ihan lähivuosina ja kalliilla öljyllä ei tätä 7 miljardin populaatiota ruokita. Väestönkehitys noudataa niin nousussa ja laskussa 1:1 Hubbertin öljyntuotantokäyrää, mikä merkinnee miljardin parin väestönvähennystä jo kuluvalla vuosikymmenellä. Tämä prosessi on jo alkanut, ruokamellakat ja väestön purusuaminen Afrikasta Eurooppaan. Kannattaa lukea mitä Gunnar Heinsohn on asiasta argumentoinut. Nuorisopullistuma ja sen kausaalit = väestörjähdyss ja hidas malthusialainen katastrofi.

Ikävät ajat edessä, ehkä kansallisvaltio on tässä paras suojautumisen apparaatti, etenkin jos thorsilaiselta kukkahattuisuudelta otetaan ohjat pois.

Liikemies kirjoitti...

Hakki, onko sulla linkkiä noihin kirjoituksiin Vuoriasta? Erittäin mielenkiintoinen aihe. Olen muistaakseni joskus aiemminkin blogisi kommenteissa kritisoinut tätä meidän eläkejärjestelmää.

Tobe, täysin samaa mieltä - on täysin yhtiöiden oma asia, miten palkitsevat johtajiaan, PAITSI silloin kun puhutaan valtionyhtiöistä ja työeläkeyhtiöistä ja joissa on niin räikeitä esteellisyyksiä ja hyvävelikerhoja.

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Aikanaan samassa tilanteessa taisivat olla monet muutkin "valtiot", viimeaikaisina kehitelminä tulevat mieleen Italia ja Saksa. On mahdollista, ettei Eurooppa löydä Bismarckiaan ihan hetkessä, ei ehkä edes tällä kierroksella, mutta ennemmin tai myöhemmin, "if man is still alive"...

Toivottavasti, ja uskoakseni olet väärässä. Vaikeita aikoja meillä varmasti on edessä, mutta en oikein jaksa uskoa sen paremmin mustaan surmaan, maailmanlaajuiseen nälänhätään kuin sen luokan sotaan, joka poistaisi kolmasosan ihmiskunnasta. Jonkun porukan mielestä maailmanloppu on huomenna.

hakki kirjoitti...

Liikemies

Yritän etsiä, mutta käsitykseni mukaan tällä blogilla niitä pitäisi olla ainakin pari.

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

+++ Vaikeita aikoja meillä varmasti on edessä, mutta en oikein jaksa uskoa sen paremmin mustaan surmaan, maailmanlaajuiseen nälänhätään kuin sen luokan sotaan, joka poistaisi kolmasosan ihmiskunnasta. Jonkun porukan mielestä maailmanloppu on huomenna. +++

Hakki: onko tuo mielestäsi maailmanloppu jos maapallon väkiluku palaisi sille tasolle jota se oli vuonna 1950. Silloin meitä oli 2,5 miljardia nykyisen 7 miljardin sijaan. Itse olin jo tuolloin lähes täydessä järjessä ja ymmärryksessä, eikä minulle ole jäänyt tuosta ajasta muistiin mitään maailmanlopun tunnelmia. Tämä väestöräjähdys on ollut aivan tolkuton, se on tapahtunut maailman suurimman tabun, ihmisen kyseenalaisen oikeuden suojassa lisääntyä pidäkkeettömästi. Parhaillaan se tapahtuu 6,5 miljoonan kuukausivauhtia (siis syntyneet miinus kuolleet). Establishmentit kautta maailman sulkevat silmänsä ja korvansa tältä prosessilta, mutta jokainen tervejärkinen hieman pohdittuaan ymmärtää, että ei tällainen meno voi enää kovin kauaa jatkua.

Ja tämä prosessi, kuten jo edellisessä puheenvuorossa mainitsein, on suurimmaksi osaksi halpaöljyn kausaali, joka on mahdollistanut ns. vihreän vallankumouksen, jolla suuret massat on voitu halvalla ruokkia. Ilman koneiden dieseliä, maatalouspetrokemiaa (mm. hyönteismyrkyt) ja lannoitteita (öljyjohdannainen maakaasu) ei näitä kemuja ole mahdollista jatkaa ja väen määrä kääntyy kyllä mielestäni vääjäämättä laskuun. Nyt on jo vehnän hinta vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut eikä autojen tarvitsema etanoli sitä varmaan halvemmaksi tee.

Elämme parhaillaan "öljyn maailmankautta" jonka alkuosa "halvan öljyn maailmankausi" on mahdollistanut em. prosessin. Väestönkasvun seurauksena sen merkittävin kausaali on ilmakehän hiilidioksipitoisuuden raju nousu (näissä nykyissä lukemissa n. 385 ppm ei olla oltu pariin miljoonaan vuoteen), joka kaiken todennäköisyyden mukaan aiheuttaa ilmastonmuutoksen, joka taasen toimii väestönvähentäjänä samaan suuntaan mutta hitaammin kun öljyn loppuminen. Tunnettu ilmastoguru James Lovelock on parisen vuotta sitten sanonut, että ilmastonmuutoksen seurauksena lajimme maapallonlaajuinen määrä olisi kuluvan vuosisadan lopulla vain miljardin suuruusluokkaa.
http://www.vihrealanka.fi/uutiset/james-lovelock-povaa-ihmiskunnan-joukkotuhoa
Tuo prosessi on nähtävä suuressa kokonaisuudessa maapallon korjauskytkentänä tälle mielettömälle menolle.

Hieman kaukana jo varsinaisesta aiheesta. Tai ehkä ei sittenkään. Ehkä tässä velanotossa on kyse eurooppalaisen väestöräjähdyksen kausaaleista. Hyvinvointivaltioiden huoltosuhde on muodostunut liian suureksi olemassaoleviin resursseihin verrattuna. Juuri tänään kuulin tv-uutisista Espanjan nuorisotyttömyyden olevan 40%. Paha se on meilläkin ja kyseessä on ainastaan se että työ ja sen tekijöiden määrä eivät kohtaa. Paikallisesta globaaliin: ei ole työttömyyttä, on vain ylisuuria väestöjä ja tähän epäkohtaan ne hyvinvointivaltiot sitä velkaa tekevät, kun eivät muuta voi.

Nyt tästä aiheesta raportoidaan ja uutisoidaan yksityiskohtia. Vasta tulevaisuuden historiankirjoitus kertoo kokonaisuuden. Ne jotka kertovat sen jo nyt, leimataan pessimisteiksi tai idiooteiksi.

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Älä huoli vaikka pessimistiksi ja idiootiksi leimaisivat. ;-)

Jos verraten lyhyellä aikavälillä noin kaksi kolmasosaa maapallon väestöstä kuolisi kyseessä ei varmaan ole maailmanloppu, mutta ei sellainen taatusti kivuttomasti tapahtuisi. Siitä riippumatta mikä moisen aiheuttaisi.

Mutta onkohan halpa öljy keskeisimpänä selittävänä tekijänä? Vai riittäisikö eliölajimme tiedon kumuloituminen asteelle, jossa osaamme, riittävän uskottavasti rakentaa pyramidimme - ponzin, luoda virtuaalista rahaa?

Ja miksi emme korjaa itse toimintaamme, jos Linkolat, Lovelockit et al. tietävät? Vai olisiko niin, että ihmiskunnan "optimistit" ovat liian monta kertaan vaikkapa sitten Malthussin aikojen huutaneet kurkku suorana "susi, susi"?

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

+++ Mutta onkohan halpa öljy keskeisimpänä selittävänä tekijänä? Vai riittäisikö eliölajimme tiedon kumuloituminen asteelle, jossa osaamme, riittävän uskottavasti rakentaa pyramidimme - ponzin, luoda virtuaalista rahaa? +++

En näe muuta selittävää tekijää määrällemme ja sen lähes kolminkertaistumisen 60 vuoden aikana, kuin halvan öljyn. Rahamaailma on sitten erikseen, virtuaalirahan luominen näköjäään tapahtuu jo varsin sujuvasti. Vikatikki taisi kuitenkin olla tämä Fiat rahan luominen. Sitä olen fundeerannut, romahtaako ihmiskunnan koko ja rahamaailma lähes samanaikaisesti. Tältä osin on tuumaukseni vielä kesken.

+++ Ja miksi emme korjaa itse toimintaamme, jos Linkolat, Lovelockit et al. tietävät? Vai olisiko niin, että ihmiskunnan "optimistit" ovat liian monta kertaan vaikkapa sitten Malthussin aikojen huutaneet kurkku suorana "susi, susi"? +++

Hyvä kysymys. Omassa lähipiirissäni - niin ja sitten netin välityksellä tuntemattomille - olen tätä agendaa ja tällä nimimerkillä jo saarnannut muutaman vuoden. Se ei mene ainakaan tavikselle jakeluun. Mutta lohduttavaa on nähdä omia sanavalintoja jo muidenkin kirjoituksissa. Toivoa siis ehkä on. Vaikeutena on ilmeisesti ymmärtää ilmiön, tapahtumien ekspotentiaalisuus.

Pentti Sadeniemi on kirjoittanut "jakeluun menemisestä" hienon kolumnin "Ei voi, koska ei saa olla totta (Helsingin Sanomat 31.5.2006). Siinä hän osuvasti kolumnin päätelmässä toteaa: "Kun tarpeet päästetään todellisuuden määrääjiksi, syntyy erikoislaatuinen, mutta ei lainkaan harvinainen ilmiö: moraalisesti mahdoton tosiasia. Mitä voimakkaammin aatteellisista ja aineellisista tarpeista on kysymys, sitä tiheämmän suodattimen väittelijä tapaa asettaa itsensä ja todellisuuden väliin. Jos joku tosiasia puhuu tarvetta vastaan, se tarttuu suodattimeen ja katoaa". Tästä asetelmasta on kyse kun ei haluta ymmärtää jo ihan nurkan takana luuraavasta katastrofista. Sääliksi käy niitä ihmisiä, joiden elinkaari osuu tälle vuosisadalle.

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Mutta toisaalta; väestönkasvu on suurta siellä missä sekä raha että öljy puuttuvat. Ja taitaa sieltä puuttua ruokakin? Väestönkasvu pysähtyy siellä missä on öljyä ja rahaa. Väestön kuolevaisuus on korkeinta siellä, mistä ruoka, raha ja öljy puuttuvat. Olisiko ongelma sittenkin inhimillisen tiedon kumuloitumisen aiheuttama epätasa-arvon kokemus, mulle kans´ oireyhtymä?

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

+++ Mutta toisaalta; väestönkasvu on suurta siellä missä sekä raha että öljy puuttuvat. Ja taitaa sieltä puuttua ruokakin? Väestönkasvu pysähtyy siellä missä on öljyä ja rahaa. +++

Hakki: näinhän se periaatteessa on. Mutta kuinka suuri osa väestöräjähdysväestöä enää itse hankkii ruokansa maasta? Se on tullut ruokituksi kansainvälisen halpaöljyintensiivisestä tehomaatalouden lähes ilmaisesta viljaylimäämästä ja parin dollarin suuruisella päiväansiolla on isokin perhe voinut saada päivittäin vatsansa täyteen. Mutta nyt tilanne muuttuu ruoan kallistuessa ensin kaksikertaiseksi, sitten kolminkertaiseksi jne. käänteisesti Hubbertin käyrän mukaisesti.

Niin ja sitten tämä surullinen kehitysapu. Otetaanpa siitä meitä suomalaisia lähellä oleva esimerkki, Ethiopia. 70-luvun alussa siellä oli väkiluku 25 miljoonaa, nyt taitaa olla jo lähes 90 miljoonaa. Apu on todellakin mennyt perille ja näköjään hyödynnettykin on.

Väestönkasvu ei välttämättä pysähdy siellä missä on ruokaa ja rahaa. Yhdysvalloissa se kasvaa edelleenkin varsin ripeästi. Eurooppa on onnellinen poikkeus, mutta siinä saattaa merkittävimpänä syynä olla se, että siellä alkaa olla jo varsin ahdasta. Osan vuotta Keski-Eurooppaa asuvana en ole voinut välttyä tältä havainnolta, niin valtava on tunku turuilla ja toreilla. Ja ripeää on väestönkasvu Suomessakin resurssien - siis tarjolla olevaa työn - puitteissa. Siitä lähtien kun sodanjälkeiset suuret ikäluokat tulivat työmarkkinoille, työttömyys on syklisesti ollut jatkuvasti kasvava. Tuolloin 70-luvulla Kekkonen runnasi kasaan ns. Miettusen hätätilahallituksen kun työttömien määrä ylitti sadan tuhannen rajan. Nyt duunia vailla on lähes puoli miljoonaa suomalaista kun otetaan todellisten tilastotyöttömien lisäksi huomioon kaikki ne, jotka ovat erilaisissten työvoimapoliittisten päivähoitojen piirissä. Ei pidä ottaa todesta EK:n jatkuvasti hokemaa mantraa tulevasta työvoimapulasta.

Väestön kuolevaisuus on kaikkialla vakio, ei tänne ole kukaan jäänyt. Sensijaan elinaikaodote vaihtelee varallisuuden ja vaurauden mukaan. Kuolevaisuutta ei voida säädellä, sensijaan syntyvyyttä voidaan jos aatteet ja asenteet olisivat kohdallaan.

Viittasit tuossa aikaisemmin jo Malthusiin. Näen kyllä selvästi, että hänen ennustuksensa toteutuu, tosin paljon myöhemmin kun mies aavistikaan. Mutta jos maatalous olisi jatkuvasti toiminut hevosvetoisesti, määrämme ei olisi koskaan pursunnut näin runsaslukuiseksi.

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Yhdysvalloissa väestö kasvaa toisaalta maahanmuuton ja toisaalta sen seurauksien vuoksi. Sama muuten on edessä Euroopallakin. Ja Kiinalla, Intialla, Filippiineillä, Brasiliassa jne. väestönkasvulle ei näy loppua. Ja jos tätä ei saada kuriin - enkä oikein usko, että ainakaan ihmisen omilla rauhanomaisilla aktiivitoimilla koskaan saadaankaan - voimme siis vain heittäytyä selällemme lumeen ja joko

A) odottaa Mustaa Surmaa tai
B) odottaa globaalia nälänhätää tai
C) odottaa, että joku aloittaa sen luokan sodan, joka tappaa vähintään kaksi kolmannesta maapallon väestöstä

ja viimeisenä keinona olla tekemättä yhtään mitään, kuten niin monet sukupolvet ennen meitä. Ja toivoa parasta.

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

Hakki: toteutuu ehkä A, B ja C. Odottaa = ei tehdä mitään. Emmekä me tälle mitään voi. Asiat menee niinkuin ne on mennäkseen.

Vaan vuosisadan puolivälin tietämillä on kyllä valtava älämölö, "miksi kukaan ei tehnyt mitään silloin kun ehkä vielä oli mahdollista". Itse en ole silloin kuitenkaan tätä performanssia seuraamassa.

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Elämän tarkoitus on lajin säilyminen?

Tuskinpa kumpikaan näemme mihin aiempien ja oman sukupolvemme piittaamattomuus ihmiskunnan johtaa. Miten kuvittelet dinosaurioiden yli-ikäisten aikoinaan ajatelleen?

Ehkä ne vain totesivat "Hups. Anteeks. Se oli vahinko."

tutkija Pohjanmaalta kirjoitti...

+++ Elämän tarkoitus on lajin säilyminen? +++

Näin se kait on eläimellä. Ihmiselämän tarkoitus on elää :-)

+++ Tuskinpa kumpikaan näemme mihin aiempien ja oman sukupolvemme piittaamattomuus ihmiskunnan johtaa. +++

Kyllä minulla on tästä nyt kovin linkolalainen näkemys, jonka olen näissä aikaisemmissani kommenteissani tuonut esille.


+++ Miten kuvittelet dinosaurioiden yli-ikäisten aikoinaan ajatelleen? +++

Sillä aivokapasiteetilla ajattelun vähäisyys on ymmärrettävää ja hyksyttävää. Mutta se ei ole, että suurin osa ihmiskuntaa ajattelee dinosauruksen aivokapasiteetilla. Muistaakseni Linkola juuri peräänkuuluttaa ajattelemisen tärkeyttä ja todeaa samaan vetoon, että suurin osa ihmistä ei ajattele juuri lainkaan. Ajattelun puutteesta tässä nykymenossa kait onkin kyse.

hakki kirjoitti...

tutkija Pohjanmaalta

Ajattelu on niin vaikeaa, hankalaa, vastenmielistä ja aliarvostettua, että suurimman osan on, ehkä geneettinen, biologinen mutta ainakin sosiaalinen pakko tulla toimeen ilman sitä. Ja taitaa olla ihmiskunnan kannalta parempi niin?