torstai 26. tammikuuta 2017

Trump tappaa markkinatalouden ja paljon muutakinVuonna 1776, siis samana vuonna kuin Pohjois Amerikan Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus annettiin, lanseerasi AdamSmith  teoksessaan Kansojen varallisuus käsitteen Markkinoiden näkymätön käsi. Kirjassaan ”Smith kuvaili ihmisten yksittäisten vapaaehtoisten vaihtokauppojen verkostoa eli markkinataloutta vastapainona silloin vallinneelle, kansalliseen sääntelyyn ja etuoikeuksiin perustuvalle merkantilismille (Smithin keksimä nimitys).” Toimivat markkinat ovat paras tuotannon ja elinkeinojen ohjaaja; eivät kuninkaan, aateliston tai raharikkaitten monopolit ja muut etuoikeudet.

Tuota ”ihmisten yksittäisten vapaaehtoisten vaihtokauppojen verkostoa” on tavattu kutsua markkinataloudeksi, joka ylivoimaisuutensa johdosta on nyt kasvanut globaaliksi. Markkinat toimivat tehokkaasti ja terveesti kuitenkin ainoastaan silloin, jos tuottajat voivat vapaasti tuottaa ja myydä ja kuluttajat voivat vapaasti ostaa keneltä haluavat tai olla ostamatta. ”Heidän on voitava äänestää jaloillaan”.

Yleisellä tasolla tämä on ilmaistu täällä Euroopassa EUn neljänä vapautena.  ”Euroopan unionin perusperiaatteisiin kuuluu varmistaa ihmisten, omaisuuden, palvelujen ja rahan vapaa liikkuvuus unionin alueella. Samalla kielletään jyrkästi kaikenlainen syrjintä.” Voimme aina tietysti keskustella siitä, kuinka hyvin olemme nuo vapaudet onnistuneet toteuttamaan.

Euroopan Unioni toimii osana globaalia markkinataloutta, jossa samojen vapauksien pitäisi yhtälailla toimia, jos globaalin markkinatalouden yleensäkään halutaan toimivan.

Voimme keskustella myös siitä mikä on syy ja mikä seuraus, mutta joka tapauksessa demokratia ja markkinatalous kulkevat pitkälti käsi kädessä. Toimiakseen ne molemmat edellyttävät yhdessä laadittuja, ja ennen kaikkea yhteisesti hyväksyttyjä pelisääntöjä, kuten nuo edellä yleisellä tasolla mainitut neljä vapautta. (Moisten puuttuminen ja osin virheellinen, valikoitunut painottuminen on aiheuttunut globaalin markkinatalouden kriisin, joka nyt on laajentunut demokratian kriisiksi.)

Globaalissa taloudessa omaisuus, rahat ja palvelut ovat onnistuneet liikkumaan vapaasti. Ihmiset eivät. Osin syyt ovat ihmisissä itsessään; koulutus, osaaminen, kielitaito, sukulaisuus … toimivat tehokkainan esteinä. Viime aikoina mukaan on tullut liikkuvien työpaikkojen aiheuttama kasvava köyhyys, eriarvoisuus, pelko, kateus ja muurien (kaikenlaisten muurien) rakentaminen. Mutta markkinatalouden, myös globaalin markkinatalouden ja erityisesti uusliberalistisen globaalin markkinatalouden tehokkuuden edellytys on ihmisten vapaa liikkuminen.

Kannattaa samalla palauttaa mieliin, miksi ihmiset USAhan haluavat siirtyä. Pakolaiset ovat vuosikymmeniä muodostaneet erittäin halvan, usein jopa ilmaisen työvoiman jenkeille. Eikä ole kaukaa haettu ajatus, että nimenomaan jenkit ovat maahanmuuttoa pitkään edistäneetkin. Kun muuri estää liikkeen, kärsijänä on USAn talous. Ja mitä talous ensin, sitä yhteiskunta sen seurauksena. Samat seuraukset ovat jo nyt nähtävissä myös Euroopassa, talous- ja elintasopakolaisien kuvittelemistamme sosiaaliturvan norkkimiseen keskittymisestä riippumatta.

Vaaliuhkaustensa mukaisesti Donald Trump  on nyt alkanut rikkoa vapauksista ensisijaisinta ja keskeisintä; vapaata liikkuvuutta.  Sen seurauksena rapautuvat vapaakauppa ja markkinatalous. Ensin ehkä kansallisesti, myöhemmin kansainvälisesti. (Finanssi- ja muu suurteollisuus osaavat kyllä puolensa pitää.)


Parhaimmillaan ja todennäköisimmillään ne palautuvat vähintään takaisin entisiin, etuoikeutettujen "luokkien" hallitseman merkantilismin uomiin samalla tappaen yhteiskuntien dynamismin ja Luovan Tuhon. Näin siis ainakin, ellei Donaldin ajamille muutoksille tule loppua. Pahimmillaan ne johtavat jonkinlaiseen sotaan, sisällissotiin, kauppasotiin, maailmansotiin. Muurit kun eivät massoja estä. 1 , 2  . Eivät koskaan ole estäneet 3 .

7 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hakki,


+++ Vaaliuhkaustensa mukaisesti Donald Trump on nyt alkanut rikkoa vapauksista ensisijaisinta ja keskeisintä; vapaata liikkuvuutta. Sen seurauksena rapautuvat vapaakauppa ja markkinatalous. +++

Ei liikkuvuus voi olla vapaata, liikkuvuuden pitää olla säännösteltyä. Työvoimaa vastaanottavat maat, nuo suuret siirtolaismaat, ovat jo vuosikymmeniä säädelleet työvoiman tuloa, siten että on otettu uutta ihmistä tiettyjen kiintiöiden puitteissa ja sellaisia, joille on kyseisissä kansantalouksissa tarvetta.

Vuodesta 1950 imhisen määrä (2,5 miljardia tuolloin) maapallolla on kolminkertistunut ja vuoteen 2050 mennessä sen arvioidaan ehkä saavuttavan 9 - 10 miljardin määrän. Ja ellei kuolleisuus rajusti nouse, kasvaa edelleenkin. On täysin mahdoton ajatus, että tuo lössi lähtisi sankoin joukoin vaeltavan kohti paremman elintason maita, mikään kansantalous ei kestä näin runsasta tulijoiden määrää. Kuka hullu näissä olosuhteissa kaipaa vapaata liikkuvuutta?

Äskettäin edesmennyt Esprit vaateketjun perustaja Douglas Thomkins on todennut, että ei ole talouskasvua, on vain väestönkasvua. Tämänkaltainen väestönkasvu ei kuitenkaan enää lisää talousksvua vaan tukehtuttaa sen. Väestönkasvun kukkanen on eräisiin maihin vapaakaupan olosuhteissa kehittynyt ns. hikipajateollisuus, joka voidaan nähdä uutena orjuuden muotona. Nämä hikipajatuotteet myydään lännen markkinoilla, joissa ne sitten taas aiheuttavat näiden maiden oman teollisuuden surkastumista. Terve markinatalous on jo kuollut, ei siihen Trumpia tarvita. Nyt Trump yrittää USA:n suhteen pelastaa sen, mitä vielä pelastettavissa on, puuttua hallitsemattomaan maahantunkeutumiseen ja pakottaa poismenneen teolisuuden takaisin USA:n kansantaloutta kasvattamaan. Toivotan hänelle tässä menestystä, joskin tämän pelastustyön alkuakkordit eivät ole kovin lupaavia.

Villakoiran ydin on, että maapallo ei kestä nykymittoihin kasvanutta ihmispopulaatiota, se tulee tappamaan markkinatalouden länsimaisten kansantalouksien kohdalla, nyt vain nämä Trumpit sun muut yrittävät eräiden kansakuntien kohdalla pelastaa sen, mitä vielä pelastettavissa ehkä on. Kaikenlaisen kasvun rajat on saavutettu, ihmiskunta parhaillaan "tukehtuu" omaan määräänsä. Ja siinä samalla talous sakkaa, teimmepä mitä tahansa.

tutkija Pohjanmaalta

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

"Kuka hullu näissä olosuhteissa kaipaa vapaata liikkuvuutta?" - Minä. (Ja tiedän ettei omalla mielipiteelläni ole tässä asiassa ns. minkään valtakunnan väliä.) Ja lähtökohtani ovat lähinnä puhtaan inhimilliset. Mutta seurauksena myös taloudelliset ja sen seurauksena yhteiskunnalliset.

Mitä taas tulee Trumppiin ja sen kavereihin, eivät he pyri pelastamaan muuta kuin oman etunsa - ja sen porukan, joka heihin katsoo kuuluvansa - status quon. Näin juuri siksi, että "kaikenlaisen kasvun rajat on saavutettu, ihmiskunta parhaillaan "tukehtuu" omaan määräänsä." Juuri nyt tarvitaan uusien, ennakkoluulottomien yhdistelmien synnyttäviä uusia vaihtoehtoja. Niitä eivät luo tämän päivän Trumpit. Ne keskittyvät samaan kuin Sipilän hallitus; ;-) leikkaamaan ja säästämään muilta omaksi edukseen, kun pitäisi keskittyä massaa innostamaan, innovoimaan ja uutta luomaan. Ilman uusia näkökulmia ennustuksestasi tulee uusi, toistuvien eksistentiaalisten sisällissotien normaali.

Tuskin tuo liikkuvuus maailmamme tuhoa tai edes vauhdittaa. Jopa Thomas Malthuskin kääntyisi haudassaan.

Anonyymi kirjoitti...

Hakki,

+++ Mitä taas tulee Trumppiin ja sen kavereihin, eivät he pyri pelastamaan muuta kuin oman etunsa - ja sen porukan, joka heihin katsoo kuuluvansa - status quon. +++

Eikö kansakunnan johtajien tehtävä ole juuri ajaa oman kansakunnan etua, ei muiden kansakuntien?

+++ Näin juuri siksi, että "kaikenlaisen kasvun rajat on saavutettu, ihmiskunta parhaillaan "tukehtuu" omaan määräänsä." Juuri nyt tarvitaan uusien, ennakkoluulottomien yhdistelmien synnyttäviä uusia vaihtoehtoja. +++

Ja mitähän nuo mahtavat olla? Pieni kertaus demografiaan: Homo nussicus ei lopeta lisääntymistään, sitä ylläpitävät kaikenlaiset normit, tabut ja lihan himo. Kun lisääntyminen ei taitu, väestönksvu lähtee laskuun vain kuolleisuuden kasvun kautta. Nuo prosessit ovat kyllä sellaisia, että siinä romahtavat markkina- sun muutkin taloudet. Mitä nuo ikävät prosessit sitten ovat, se jää arvailujen varaan. Me emme ole sitä näkemässä, mutta ne ihmiset jotka elävät tämän kuluvan vuosisadan toista puoliskoa, näkevät ja kokevat nämä.


+++ Niitä eivät luo tämän päivän Trumpit. Ne keskittyvät samaan kuin Sipilän hallitus; ;-) leikkaamaan ja säästämään muilta omaksi edukseen, kun pitäisi keskittyä massaa innostamaan, innovoimaan ja uutta luomaan. Ilman uusia näkökulmia ennustuksestasi tulee uusi, toistuvien eksistentiaalisten sisällissotien normaali. +++

Ei ole uusia näkökulmia, maapallo ei kestä 10 miljardin väestöpaineita, jonka merkittävin kausaali on ilmastonmuutoksen kiihtyminen ja siitä lähtevät muut kausaalit.


+++ Tuskin tuo liikkuvuus maailmamme tuhoa tai edes vauhdittaa. Jopa Thomas Malthuskin kääntyisi haudassaan. +++

Tässä olen täysin päinvastaista mieltä. Miljardien suuruisten ihmismassojen liikkuminen tuohoaa kaiken alleen, vauraidenkin maiden taloudellinen kantokyky romahtaa. Ihminen on eläin muiden eläinten joukossa, eivät nekään lisäänny tietyn määrän yli. Kaatopaikkojen ylisuuri rottapopulaatio ruoan loppuessa rupeaa syömään toisiaan, näin on tapahtumasa myös ihminen -niminsen nisäkkään suhteen. Ja tapahtuukin jo. ISIS -ilmiölle tulee jatkoa vähän siellä sun täällä.

tutkija Pohjanmaalta

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

Kukaan ei kyseenalaista kansakunnan johtajien oikeutta ajaa kansakunnan etua. Mutta ei tässä ole kysymys kansakunnan edusta, eikä edes siitä onko Trump kansakunnan johtaja. Kysymys on parhaimmillaan mielenvikaisen visioista. Ja pahimmillaan ... ? Sen lisäksi näinä globalisaation kultaisina aikoina voi vain kysyä, onko ihmiskunnan tietoinen lopettaminen todella ainoa tie?

Jo Thomas Malthus aikoinaan todisti, että emme lajina voi enää elää. Se taisi olla noin 1700-luvun lopulla? Olemme siitä nyt edenneet yli 200 vuotta. Ilman uusia näkökulmia emme taatusti olisi kestäneet tähänkään asti, kaikista maailmansodista riippumatta. Uusia näkökulmia löytyy edelleen, jos niille annetaan mahdollisuus. Ja onko meillä vaihtoehtoa?

Olen kyllä valmis myöntämään, että on olemassa piste, josta ei paluuta ole, "The point of no return." En kuitenkaan usko sen olevan vielä ihan kulman takana. Silloin viimeiset meistä varmaan toivottavasti lentävät Marssiin, Kuuhun tai johonkin muuhun? Toisaalta ehdimme kyllä listiä toisiamme ihan riittävästi sitä ennen.

Oletko muuten koskaan ihan oikeasti laskenut kuinka tiheästi maan pinta-ala on ihmisten toimesta miehitetty?

Anonyymi kirjoitti...

Hakki,

+++ eikä edes siitä onko Trump kansakunnan johtaja. Kysymys on parhaimmillaan mielenvikaisen visioista. Ja pahimmillaan ... ? +++

Juuri viime tunteina minusta on tullut mieleen, että onko Trumpilla kaikki palikat tallella?

+++ Sen lisäksi näinä globalisaation kultaisina aikoina voi vain kysyä, onko ihmiskunnan tietoinen lopettaminen todella ainoa tie? +++

Ihmiskunta kokonaisuutena ei ole tietoinen omasta tilastaan. Yritän olla optimistinen; vain yksi prosentti ihmiskuntaa tajuaa missä tilassa ollaan.

+++ Jo Thomas Malthus aikoinaan todisti, että emme lajina voi enää elää. Se taisi olla noin 1700-luvun lopulla? Olemme siitä nyt edenneet yli 200 vuotta. Ilman uusia näkökulmia emme taatusti olisi kestäneet tähänkään asti, kaikista maailmansodista riippumatta. Uusia näkökulmia löytyy edelleen, jos niille annetaan mahdollisuus. Ja onko meillä vaihtoehtoa? +++

Ei tässä ole mitään uutta näkökulmaa tarvittu. Alkoi vain "öljyn maailmankausi" ja sen seurauksena "vihreä vallankumous". Öljyn kautta ihminen kehitti tehomaatalouden (diesel, öljypohjaiset lannoitteet), mikä antoi ihmiskunnalle lisäaikaa. Mutta tuon uuden aikakauden kausaalina oli pahaksi onneksi ilmastonmuutos ja siitä lähtevät kausaalit (mm. nopein ihmisen aikana tapantuva biodiversiteetin romahdus). Ilman öljyä Malthusin ennuste olisi toteutunut jo sataa vuotta aikaisemmin, ihmisen elinympäristön kannalta se olisi ollut onnen potku, nyt romahdus tapahtuu samanaikaisesti luonnon muiden järjestelmien romahduksen kanssa.

+++ Olen kyllä valmis myöntämään, että on olemassa piste, josta ei paluuta ole, "The point of no return." En kuitenkaan usko sen olevan vielä ihan kulman takana. +++

Please kaiva jostan netistä ihmiskunnan kokoa kuvaava käyrä ja piirrä sitä käyrää lyijykynällä eteenpäin. Ja aseta siihen tuo kohta "kulman takana". Minusta se on oleva yllättävän lähellä, tämän vuosisadan loppupuolella kun määrämme ilman tuhoa olisi jotain 20 miljardin hujakoilla.

+++ Silloin viimeiset meistä varmaan toivottavasti lentävät Marssiin, Kuuhun tai johonkin muuhun? Toisaalta ehdimme kyllä listiä toisiamme ihan riittävästi sitä ennen. +++

Kovin ovat karuja nuo Marsin maisemat. Ja ankaraa on siellä laittaa jyvää maahan ja heitellä verkkoja vetehen. Kaunista utopiaa. Toivotan noille siirtolaisille hyvää matkaa.

+++ Oletko muuten koskaan ihan oikeasti laskenut kuinka tiheästi maan pinta-ala on ihmisten toimesta miehitetty? +++

Pinta-ala ei ole ratkaiseva vaan elinkelpoisen pinta-alan määrä. Miksi keekerit eivät asuta Saharaa tai Saudit ja muut arabit hiekkaerämaitaan. Väännänpä vähän rautalangasta mallia: Egyptinkin suuresta maapinta-alasta on elinkelpoista vain Hollannin maapinta-alaa vastaava määrä. Kuitenkin siellä on asukkaita lähes 100 miljoonaa. Miksi nuo eivät ota koko aluettaan asuin- ja elinkeinokäyttöön?

tutkija Pohjanmaalta

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

Ootpahan varsinainen tekstin tuottaja.

Kiva havaita, että joku muukin alkaa kriittisesti arvioida maailmanvaltiaan henkisen maailman tasapainoa. :-)

Taidat olla aikamoinen optimisti, vai oliko se optometristi(?) jos olet koskaan uskonut, että IHMISKUNTA on tietoinen yhtään mistään.

Mitä taas Malthusiin tulee ... se vaan ei toteutunut. Voisiko löytyä uusi "öljy"?

....

Olen kanssasi samaa mieltä: "Pinta-ala ei ole ratkaiseva vaan elinkelpoisen pinta-alan määrä." Oletko muuten miettinyt, kuinka paljon meilläkin on pantu peltoja pakettiin? ja ihan valtion tuella vielä moisesta erikseen maksettu. Eihän tuo nälkäongelmaa varmaan ratkaise, mutta ehkä kuvaa mahdollisuuksia jopa ilman "uusia innovatiivisia ratkaisumalleja"?

Kappas vaan; 100 miljoonaa epyktiläistä asuttaa Uudenmaan kokoista aluetta. Miksi ihmeessä? Kuolkoot pois. ;-)

PS:

Vanhus kun olen, taidan nyt mennä nukkumaan.

Anonyymi kirjoitti...

Hakki,

+++ Vanhus kun olen, taidan nyt mennä nukkumaan. +++

Käsittääkseni ole minua vuotta nuorempi. Mene vain nukkumaan mutta lopeta se vanhustelu :-)

tutkija Pohjanmaalta