maanantai 14. kesäkuuta 2010

Persut ei ole protesti 


Eivät liioin demarit, kokikset, vihreät tai kepulit. Yhtä vähän sitä ovat kannattajakortteja keräävät uudet puolueetkaan. He ovat näidenkin vaalien jälkeen marginaalia, kuten nyt syntyvät kertakäyttöpuolueet. Ja tähän on olemassa selvä syy. Sellaista voimaa ei tässä "samaa puoluetta ja ehdokasta kuin aina ennenkin" äänestävien maassa löydy, joka pystyisi saamaan enemmistön eduskunnassa. Ja vähintään se pitäisi saavuttaa, jos uudet tulijat edes aikoisivat aikaansaada todellisia muutoksia.


Muutosten tarve ei sitä paitsi edes koske sitä mikä puolue kulloinkin on eduskunnassa tai hallituksessa enemmistönä. Muutoksen tarve koskee koko poliittista järjestelmäämme, sitä toimintakulttuuria, jonka me äänestäjät olemme vuosikymmenten saatossa sallineet syntyä.


Puolueista on tullut etujärjestöjä, jotka ensisijaisesti huolehtivat puolueen intresseistä, toissijaisesti puolue-eliitin intresseistä ja kolmanneksi, jos aikaa ja mahdollisuuksia riittää äänestäjiensä intresseistä. Niistä on muodostunut, kustakin, täysin keskitetysti johdettu äänestyskoneiston osa, jolla ei ole muuta ideologiaa kuin valta ja sen hamuaminen. Erinomainen esimerkki tästä on Vihreiden kehitys liikkeestä puolueeksi tänä hallituskautena. Me äänestäjät saamme enää valita napinpainajat, emme puolueen päätöksentekijöitä.


Jos todellista muutosta haluamme meidän pitäisi antaa äänestäjille aito syy äänestää. Nostaa äänestysvilkkautta noin 75 - 85 prosentin tasolle. Silloin valitutkin edustaisivat kansaa, eivät vain sitä osaa kansasta, joka äänesti.


Siksi käyn seuraavissakin vaaleissa äänestämässä ja kirjoitan lippuun JOKU MUU.


http://hakki47.blogit.kauppalehti.fi/blog/10390/poistetaan-puolueilta-oikeus-edustaa-meita


 


 


PS.


Muuten olen sitä mieltä, että puolueilta pitäisi kieltää julkisen sektorin tehottomuutta kasvattavat ja verovaroilla rakennetut ja ylläpidettävät kuntosäätiöt, yleishyödyllinen asuntorakentaminen, nuorisosäätiöt, kansanopistot jne. jne. Saataisi niihinkin toimiin valittua osaavimmat ei vain sopivimmat.


 

2 kommenttia:

äänivyöry kirjoitti...

Persut eivät ole todellakaan protesti. Mikään virallinen vaaleissa mukana oleva puolue ei ole sitä. Ihmiset äänestävät vakaumuksensa mukaan. Kohdatessaan pettymyksen omassa poliittisessa maailmassaan he valitsevat uuden maailman. Persut tulevat olemaan monelle uusi mailma seuraavissa vaaleissa. Protesteja ovat kirkkoveneet ja JOTKUT MUUT, mutta niihin vaihtoehtoihin vastuuntuntoiset kansalaiset eivät sorru. Tässä maassa on tällainen edustuksellinen järjestelmä. Ellei se toimi niin siihen pitää saada muutos. Muutosta ei tule jos jätämme äänioikeutemme käyttämättä. Matala äänestysprosentti tai hylätyt äänestyslaput saavat aikaan sen, että edustajistamme tulee "virkamiehiä". He saavat sisäpiiriltään sen äänimäärän, joilla pääsevät kaudesta kauteen jatkamaan eduskunnassa. Sen me takaamme heille olemalla äänestämällä tai äänestämällä JOTAIN MUUTA. Jos Hakki siihen pyrit niin kerro se rehellisesti äläkä harhauta!

hakki 47 kirjoitti...

Vapaassa demokratiassa äänestäjä voi äänestää joko annetuista vaihtoehdoista tai jättää äänestämättä. Valitettavan moni valitsee jälkimmäisen tavan toimia. Kuka mistäkin syystä. Uskoisin, että aika monessa tapauksessa syynä on se, että äänestäjä ei koe halua tai tarvetta osallistua tähän teatteriin.

Jos sekä puolueet niiden arvota ja toimintatavat ja niitä edustavat henkilöt ovat äänestäjän silmissä menettäneet arvonsa äänestäjän tulisi protestoida sopivien vaihtoehtojen puutetta. Hän ei silloin luovu käyttämästä ääntään vaan hän äänestää. Itse kirjoitan lippuun JOKU MUU, mutta mikä muu tapa, joka aiheuttaa äänen hylkäämisen toimii aivan yhtä hyvin.

Eivät matalat äänestysprosentit ja poliitikkojen virkamiehistyminen kulje käsi kädessä. Ja äänestysprosentti senkun kasvaa mitä useampi puolueisiin ja poliitikkoihin kyllästynyt käy jättämään äänen uurnaan. Esimerkiksi viestillä JOKU MUU.