lauantai 31. lokakuuta 2015

Suomen ongelmien perussyy - petetyt äänestäjätMeillä on liikaa puolueita, ja niiden olemassaolemisen oikeutukseen ja toimintatapojen oikeellisuuteen luottavia liikkuvia äänestäjiä. Varsinkin nykyisin, kun puolueiden ajamissa politiikoissa ei enää ole eroa. Valta, oman edun maksimointi ja vastuuttomuus ovat puolueita keskeisimmin yhdistävät tekijät.

TimoSoinin letkeät mutta itsevaltaiset toimintatavat, hänen yltiökonservatiivinen ja totalitaarisuuteen taipuva mielenlaatunsa nyt viimeksi Sebastian Tynkkysen suhteen, joka luonne on ollut selvä jo viimeistään Tony Halmeen ajoista, sekä kepun perinteinen kalliiden hallintohimmeleiden rakentelu veronmaksajien kustannuksella oman valtansa pönkkittämiseksi, tällä kertaa taas SoTe-seikkailussa osoittavat kristallinkirkkaasti, että liikkuvista äänestäjistä ei protestin esittäjinä ole yleisten ja yhteisten asioittemme hoitamisen kannalta kuin haittaa ja harmia.

Puolueet ovat tasan samanlaisia jokainen. Ne toimivat vain omaa ja eliittinsä intressiä ajaen. Niiden toimintatapoihin eivät kannattajakunnan hetkelliset heilahtelut eikä kannattajien periaatteet mitään vaikuta. Antavat äänestäjälle vain uuden tilaisuuden pettyä.

Jos meillä jotain on liikaa niin puolueita, Itsenäisyyspuolueet, Muutokset ja ihan mitkä muut tahansa mukaan lukien. Historiamme (siis autonomian ajan loppu ja itsenäisyys) aikana niitä on ollut, laskutavasta riippuen runsaasti yli 100. Yksin niiden määrä osoittaa, että "ongelma" on kansalaisten korvien välissä, ei puolueissa sinänsä. Lisäksi 5,6 miljoonaisen kansan - äänioikeutettuja 4,2 miljoonaa - yleisten ja yhteisten asioiden hoitamiseen demokraattisesti riittää hyvin nykyisten eduskuntapuolueiden määrää (8) pienempikin porukka.

Puolueiden tapa toimia omissa sisäisissä asioissaan ei yhteiskuntaa välttämättä hetkauta suuntaan eikä toiseen. Lakeja niiden täytyy toki noudattaa, mutta sanktioita ei juurikaan ole ja syyttämisen kynnys on korkea. Tosin aina valtionhallinnosta löytyy Jonkkia ja Tarasteja, joihin hädän hetkellä turvata. Siltä osin poliittinen vastuu kuitenkin korostuu ja kannatus vaaleissa vaihtelee. Persujen ja Soinin ja jopa kepuleitten voi seuraavissa vaaleissa käydä joko hyvin, tai huonosti tai hyvin huonosti. (Arvio katsojan silmässä.) Ja tulos on silloin oikea.

Kansakunnan "ongelma" on se, että puolueiden valta ylittää selvästi kansanedustajien vallan. Valitsemme yksittäisistä ehdokkaista mutta puolue päättää. Puolueisiin kuulutaan, koska katsotaan, että joukossa on voimaa, ja siitä on etua oman näkemyksen edistämiselle. Mutta joukossa myös tyhmyys tiivistyy.

Yhteisten asioitten hoitamisen sijaan porukassa korostuu asianomaisen joukon etu, ei missään tapauksessa kansankokonaisuuden. Lopulta, kuten meillä nyt siitä tulee päätöksenteon kannalta keskeisin motiivi. Viimeistään silloin puolue on rapautunut etujärjestöksi, joilla ei pitäisi olla sijaa eduskunnassa ollenkaan. Pitkässä juoksussa tämä ilmenee erinomaisesti ja selkeimmin yleensä kepulien, demarien ja ruåtsalaisten päätöksenteossa. Soinin resupetteri-porukka on vasta puolueeksi muuttumassa.

Puolueiden "ottaessa vallan" valituilta kansanedustajilta, asioiden hoitaminen jää toisarvoiseksi ja siirrytään iltalypsyjen ja lehmänkauppojen alueelle. Kuitenkin meillä on eduskunnassa 200 valitsijoiden valtuuttamaa kansalaista, joilla olisi omaan älyyn, osaamiseen, koulutukseen, kokemukseen perustuva ja perustuslain nimenomaisella ”määräyksellä” oikeus käyttää itsenäistä arvostelukykyä ja päätösvaltaa toimissaan. (Perustuslain 29§) Sitovien ryhmäpäätösten ja kurinpitotoimien mahdollisuus saavat itsenäisen ajattelun kyllä ruotuun ja nöyräksi. Viimeistään sen tekee talous ainakin, jos haluaa tulla uudelleen valituksi.

Yksittäisen asian ratkaisemisen reunaehdot alkavat nykyisin olla jo sitä luokkaa, että "puolueideologia" ja "puolue-etu" vain hidastavat, sotkevat ja monimutkaistavat ratkaisujen aikaansaamista.Vertaa vaikka SoTe ja/tai kuntauudistus, jossa valmista ei saada aikaan millään ja lopulliseksi vaihtoehdoksi taitaa muodostua kallein ja tehottomin, joskin kepuleitten vallan jatkuvuuden turvaamisen kannalta tarkoituksenmukaisin.

Puolueilla toki on paikkansa toimivassakin parlamentaarisessa järjestelmässä, onhan ihminen - yksittäiset kansanedustajat mukaan lukien - sosiaalinen eläin. Valitettavan usein edelleen myös laumaeläin, mikä todellisen kriisin ja katastrofin aikana kieltämättä onkin lauman ensiarvoinen turvatakuu. Harvemmin tähän lainsäädännön arjessa kuitenkaan on tarvetta tukeutua.

Arjessa täytyisi saada asiat hoidettua mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti, mikä markkinataloudessa tarkoittaa myös taloudellisesti. Kansakunnan kannalta yksittäisen puolueen vallan turvaaminen ei ole tavoiteltavaa, vaikka puolueiden toiminta toimivalle demokratialle välttämätöntä onkin. Se on yksiselitteisen haitallista, kuten kokemukset yksipuoluejärjestelmistä kiistatta osoittavat.

Meillä ongelmaksi nousee puolueiden nykyinen rooli ja merkitys, joka ylittää nyt kansanedustajan roolin mennen tullen. Erinomaiset esimerkit tästä antoivat, Soinin Giljotiinin lisäksi viimeksi Kehittyvien Maakuntien Suomen vaalirahalahjomaskandaali.

Puolueiden roolin pitäisi yksinkertaisesti olla toimiminen samanmielisten poliitikkojen vaaliorganisationa ennen vaaleja ja korkeintaan valituksi tulleitten samanmielisten poliitikkojen vertaistukena ja yhteistyöelimenä omien ajatusten ja ideoiden pallotteluseinänä. Eikä missään vaiheessa päätöksentekijänä. Niiden nuorisosäätiöt, settlementit, sosiaalisen vuokratalotuotannon tarjoajat, turvapaikkamajoittajat, terveyskylpylät jne. toimivat lähinnä tehottomina julkisraahoitettuina markkinahäirikköinä, sen lisäksi että ovat puolueille hyödyllisiä säästöporsaita ja suojatyöpaikkoja. Niillä ei hyödyllistä merkitystä kansakunnalle arjessa ole. Ja kriiseissä lauma kyllä kasaantuu.

Arjen asiat pitäisi hoitaa asioina, joista kansanedustajat päättävät itsenäisesti. Jos haluamme valita maan parhaat kyvyt edustamaan itseämme kansallisessa päätöksenteossa, ja kuvittelemme heidät myös kansanedustajiksi saavamme, meidän on alettava keskittämään huomiomme ihmisiin, ei puolueisiin. Se taas edellyttää, että emme suostu valitsemaan kansanedustajiksi puolueiden valittavaksi tarjoamia vallattomia, impotenttejä ja kalliiksi meille tulevia napinpainajia.

Koska moisen muutoksen toteuttaminen vaarantaa aivan liian monen impotentin opetuslapsen ja puolueeksi itseään kutsuvan ihmislauman tulevaisuuden, on turha kuvitella, että muutos vapaaehtoista tietä onnistuisi. Järjestelmä ei muutosta kaipaa, eikä sitä edistä. Olipa tarve kuinka suuri tahansa, siihen ei yksikään puolue suostuisi.

Se ei myöskään toimi politiikan marginaaliin heittäytymällä, eikä varsinkaan jättämällä vaalit väliin, eli nukkumalla. Menneet vaalit – joka ikinen – ovat osoittaneet, että huoli äänestysaktiivisuudesta ja nukkuvien suuresta määrästä kestää korkeintaan viikon - kaksi. Positiivisia syitä äänestämättä jättämiselle on puolueiden ja niitä seuraavan median aivan liian helppo keksiä. Protestina nukkumisella ei enää ole merkitystä, se ei ole viesti. Sillä ei vaikutusta koska sitä ei mielletä teoksi vaan joko tyytyväisyydestä johtuvaksi toimettomuudeksi tai korkeintaan yhteiskunnasta syrjäytymiseksi. Kummastakaan porukasta ei niin väliä ole.

Kun aivan ilmeisesti kovin moni perinteisiin puolueisiin pettynyt ja protestiksi kaksissa viime vaaleissa äänestänyt persuja ja nyt uudestaan pettyneenä etsii nyt poliittiselle aktiivisuudelleen merkitystä ja uutta kotia olisin jälleen tarjoamassa vaihtoehtoa. Sitä avoimen kapinan lisäksi ainoaa vaihtoehtoa, jolla yksittäisellä kansalaisella on mahdollisuus aikaansaada poliittiseen järjestelmäämme muutos parempaan.

Annetaan äänestäjille aito syy äänestää kansakunnan puolesta. Poistetaan puolueilta oikeus edustaa meitä.


PS.

Tiedän, että vaalit vasta äsken olivat ja seuraavia saadaan odottaa yli kolme vuotta. Mutta ehdottamani vaihtoehdon ylivoimaisuus ei välttämättä kaikille ihan nopeasti aukene. Lisäksi projektin valmistelu ja äänestäjien mobilisointi vie aikaa, varsinkin kun keino ei ole ihan perinteinen, vaikkakin ammattilaisten toimesta tehokkaaksi ja toimivaksi todistettu. Ja jopa siitä huolimatta, että tällä tavalla äänestämisessä ei suoranaisia haittavaikutuksia olekaan varsinkaan, jos houkuttelevimpana vaihtoehtona on syrjäytyminen, nukkuminen tai jälleen pettyminen.23 kommenttia:

fun kirjoitti...

Tuostahan olet puhunut. Miten olisi jos pitäisimme kiinni omasta puolueestamme?, mutta äänestäisimme asetetuista ehdokkaista köyhintä. Saataisiin valintaprosessiin sosiaalipoliittinen aspekti, joka panisi puolueet asettamaan maan köyhimmät ehdolle.
Läpimennyt köyhä olisi neljän vuoden kuluttua jaloillaan ja jäisi työnhakueläkkeelle. Seuraavana kautena taas köyhin ja näin kansakunta pääsisi vaalikausi vaalikaudelta eroon köyhyydestä.

Hakki kirjoitti...

Fun(deeraaja)

Ei me eduskuntaan köyhiä tarvita. Ei myöskään rikkaita. Tarvitaan itsenäisiä, osaavia ja vastuuntuntoisia IHMISIÄ, uskaltavat tehdä ratkaisuja parhaan kykynsä mukaan ja seistä sanojensa takana. (Myönnän, että tämä kuulostaa latteudelta. Kertoo paljon nykyjärjestelmää kohtaan tuntemastani arvonannosta.)

fun kirjoitti...

Hakki, meillähän on aina vaalien jälkeen kuvaamiasi ihmisiä täysi sali, mutta mitä sitten tapahtuu? Vallassa oleva hallitus on niin terävä, että sattuu. Persujen tilalla voisivat olla sossut ja sen pätevämpää porukkaa ei ole maailmassa muualla kuin Rysselissä.

Edustajien palkkaa on nostettu monasti juuri siksi, että sinne saataisiin entistä pätevämpää väkeä. Missä he ovat? Hallituksen päätökset huononevat kausi kaudelta.
Hakki hyvä, me emme saa eduskuntaan tätä nykyistä joukkoa parempaa väkeä, ellemme rupea tekemään sitä itse.

Parasta taitaa olla antaa kaikki valta Rysseliin ja perustaa omasta parlamentista sosiaalitoimisto.

Hakki kirjoitti...

Fun(deeraaja)

Vaikka se tekeminen kivaa onkin, vuodet ennen aikuistumista tappavat. Ja kun ei muuta haluta, kuin vaatia, valtaa ja vapautta huononemisen kierre voi johtaa vain...

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Mun mielestä me tarvitaan uusi kansa, joka osaa pyytää edustajiaan tekemään vaihteeksi jotain järjellistä.

Yhtään en vain tiedä, mistä sellainen löytyisi.

fun kirjoitti...

Satumainen sitä "uutta kansaahan" virtaa koko ajan maahamme pilvin pimein. Kuuntelen samanaikaisesti Supon lehdistötilaisuutta, jossa annetaan taas kerran hiljainen varoitus Suomen kansalle samalta pohjalta kuin tasavaltamme presidentti aikoja sitten totesi; " joillakin maahanmuuttajilla saattaa olla pahat mielessä".

Tämä käynnissä oleva kansanvaellus on paljon Troijan puuhevosta suurempi manööveri, mutta saattaa hyvinkin onnistua kun Troijan ylipappi Lakoonin aikainen lakooninen epäilys.

Troijassa kävi niinkuin kävi. Manööverin syy oli mukamas Kauniin Helenan ryöstö.
Krimin ryöstö toteutettiin aseettomien vihreitten miesten toimesta aseenkaan laukeamatta.
Eurooppa joutuu uhan alle hyväntahtoisuuttaan. Euroopan omat joukot medioineen ovat luoneet otollisen ilmapiirin sääliin ja auttamiseen. Kukaan ei tiedä mitä tulijoitten farkkujen, T-paidan tai tuuhean tukan alla tapahtuu.
Troijalaiset raahasivat aikoinaan itse oman juhlakalunsa kaupunkinsa muurien sisäpuolelle.
Eurooppalaiset eivät pelkästään tuo kohtaloaan alueelleen, vaan jopa maksavat kohtalostaan sievoisen summan.
Tämä ei ole missään mielessä vihakirjoitus. Tässä fundeerataan asiaa presidenttimme sanomisesta ja Supon informatiosta eteenpäin.
Aika näyttää onko Eurooppa se hupakko, joka hakkaa naulaa omaan arkkuunsa?

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Niin tuo tiedotustilaisuus.

Mä en ole kerinnyt katsomaan sitä, mutta uutisien perusteella sisältö vaikuttaisi olevan ihan jotain muuta kuin mitä asiantuntijat ovat paasanneet.

Niiden mielestähän pakolaisien mukana ei tule ISIS:n ukkoja.

Olisi ihan kiva jos vaikka Pääesikunta pitäisi samanlaisen tilaisuuden kertoakseen Venäjän uhasta, koska siitäkin on liikkeellä asiantuntijalausuntoja.

Saataisiin vähän selvyyttä siihenkin.

Hakki kirjoitti...

Fun(deeraaja) ja Satumainen

Syntymässä on todella räjähdysherkkä tilanne. Kasvava työttömyys ja massiivinen maahanmuutto. Odotan tässä enää, kuka aloittaa keiden kyyditykset ja mihin. Putlerko Suomeen?

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Hakki

Kyyditykset on aloitettu Ruotsin rajalta vokkeihin, koska kunnat haluavat valtion rahaa pakolaisien elättämiseen.

Tämä on muuten kuin peiton jatkamista toisesta päästä hölmöläisien malliin, mutta pakolaiset kaasaantuvat suuriin kaupunkeihin, jotka ovat sitten pulassa niiden kanssa.

Helsinkihän on jo siinä tilanteessa, että pakolaisia lappaa sisään, veronmaksajia muuttaa ulos ja yritykset muuttavat Viroon ja velka sen kun kasvaa.

Mun mielestä yksi suurimpia ongelmia on tuppukylä, jossa ei osata ajatella valtion talouden kokoista härveliä vaan mietitään mistä saataisiin lisää rahaa nyt heti, koska niitä on niin paljon, että valtion on annettava niille pakolaisia jos ne haluavat niitä ja otettava vielä velkaa pakolaisien elättämiseen.

Hakki kirjoitti...

Satumainen

Vaikka valtio kyydin maksaa, en moista kyllä kyydityksenä osaa pitää. Tapahtuuhan kyyti kyyditettävän tahdosta tai ainakin suostumuksella.

Jos maahanmuutto todella kasvaa pelotellulle tasolle, siis 30.000 - 50.000 ihmistä vuosittain on edessä todella rauhanajan ennen kokematon tilanne. Se vaatii perusteellista uudelleen orientoitumista Impivaarassa. Kaikilta. Kuten taisin pari kuukautta sitten kirjoittaa "Meillä ei ole maahanmuutto-ongelmaa. Meillä on maahanmuutto pohde. Meistä itsestämme riippuu käsittelemmekö tilannetta uhkana vai mahdollisuuttena. Ja mitä siitä teemme." http://eaglesflysingly.blogspot.fi/2015/09/maahanmuuttokatastrofi-on-meille-se.html

Väestön yllättävä ja odottamaton kasvu keskimäärin yhdellä Järvenpään kokoisella kaupungilla vuosittain tulee vaikuttamaan kuin suuret ikäluokat aikoinaan. Silloinkin taustalta löytyivät evakot.

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Hakki

Ei tällä menolla saavuteta muuta kuin se mitä Ruotsissa on saavutettu, eli lisää katuväkivaltaa ja muuta kivaa.

SVT:n uutiset ovat sitä samaa mitä vihasivustoillakin kerrotaan, paitsi ettei keskivertoruotsalainen ole vielä vihainen.

Sekin aika kyllä vielä tulee.

Hakki kirjoitti...

Satumainen

Olet varmaan oikeassa. Ainakin mikäli tavanomainen meno jatkuu. Jotenkin sitä toivoisi, että ihmiskunta olisi olemassa olonsa aikana edes jotain uutta oppinut. Mutta tavanomainen tulevaisuus ei ole väistämätön. Sille voimme vielä jotain tehdä. Ja kuten olemme monta kertaa todenneet, muutos on omasta asenteesta ja käyttäytymisestä kiinni. "Muuta maailma, aloita itsestäsi."

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Hakki

Tasavallan idea on, että kansa sössii asiat ja historian kirjoja varten kehitellään jonkinlainen salaliittoteoria totuuden peitteeksi.

Optimismi on turhaa, sillä kohta on katastrofin aika.

Hakki kirjoitti...

Satumainen

Kohta on varmaan katastrofin aika. Sitä en epäile ollenkaan. Tuo sitä edeltävä kuuluu Nietschen yli-ihmisajatteluun.

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Hakki

Yli-ihmisajattelu on sitä mitä kansa on vailla valitessaan johtajiaan.

Realismi ei kuulu vaalipuheisiin ollenkaan vaan pitää puhua jotain, mikä ei ole tästä maailmasta.

Mitä heikommaksi tilanne muuttuu, sitä sekavammiksi muuttuvat johtajien puheet ja lopulta kaivetaan jostain esiin karjuva mielipuoli.

Mun mielestä on kiinnostavaa nähdä, mitä Persujen tilalle keksitään nyt kun totuus niistä on paljastunut kannattajillekin.

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Tää on aika lähellä sitä miten maailma toimii.

https://33.media.tumblr.com/eb730b5be6140a32b4c0504d9ff72bea/tumblr_mxj99eRNsm1shsw6uo1_500.gif

Hakki kirjoitti...

Satumainen

Niin kauan kuin demokraattinen prosessi vielä näennäisesti toimii ja edes sananvapaus äänestäjillä säilyy, saadaan paljastuneet kansan valitsemat johtajat sentään vaihdettua. Kieltämättä valitettavan usein vain toisiin karjuviin mielipuoliin tai letkeyksiä viljeleviin messiaisiin. Mutta sillä estetään pahin, vallan keskittäminen vain yhdelle mielipuolelle. Elinkaudeksi.

Ja kun on lähdetty tielle, jossa "porukka päättää" puolueen puheenjohtajan, joista vaaleissa suurimmasta leivotaan "kaiken vallan haltija" eli pääministeri, seurauksena on helposti vain keskinkertaisuuksia, mielipuolia tai tilannekoomikkoja. Edes jonkinlaisena lohtuna, joskin inhimillisesti äärimmäisen kalliina toimii tietoisuus siitä, että riemua riittää vain 4 vuotta. Tosin markkinataloudessa meillä enää kolmatta tai neljattä peräkkäistä epäonnistumista Satumainen

Niin kauan kuin demokraattinen prosessi toimii ja edes sananvapaus äänestäjillä säilyy, saadaan paljastuneet kansan valitsemat johtajat sentään vaihdettua. Kieltämättä valitettavan usein vain toisiin karjuviin mielipuoliin tai letkeyksiä viljeleviin messiaisiin. Mutta sillä estetään pahin, vallan keskittäminen vain yhdelle mielipuolelle.

Ja kun on lähdetty tielle, jossa "porukka päättää puolueen puheenjohtajan, josta vaaleissa suurimmasta leivotaan "kaiken vallan haltija" eli pääministeri, seurauksena on helposti vain keskinkertaisuuksia, mielipuolia tai tilannekoomikkoja. Edes jonkinlaisena lohtuna, joskin inhimillisesti äärimmäisen kalliilta toimii tietoisuus siitä, että riemua riittää vain 4 vuotta. Tosin markkinataloudessa meillä ei kolmatta tai neljattä peräkkäistä epäonnistumista olisi oikeastaan enää varaa kärsiä.

"Mun mielestä on kiinnostavaa nähdä, mitä Persujen tilalle keksitään nyt kun totuus niistä on paljastunut kannattajillekin." Mun mielestä ei.

"Mun mielestä on kiinnostavaa nähdä, mitä Persujen tilalle keksitään nyt kun totuus niistä on paljastunut kannattajillekin." Mun mielestä ei.

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Meillä on nyt hallitus kriisissä kahden S:n kiukuttelun takia ja kolmas on tuhoamassa omaa puoluettaan.

Kansa ei ota tästä opikseen vaan äänestää seuraavalla kerralla vielä narsistisempia tyyppejä, koska se ei halua nähdä, että talous on kaatumassa tyhmän politiikan takia.

Syyllisiksi näyttävät valikoituneen juutalaiset, joita äärivasemmisto vainoaa samaan aikaan kun äärioikeisto kehittelee ideologista puolta.

Kohta mellakoidaan ja sen varalle kannattaa ostaa popcornia jemmaan.

fun kirjoitti...

Suosittelen syöksymistä siemenkauppaan ostoksille, sillä keväällä kylvösiemenet saattavat olla kaupoista loppu

Hakki kirjoitti...

Satumainen ja Fun(deeraaja)

Tuskin tässä kiukuttelusta on kysymys, kun kepulit ovat toteuttamassa ikiaikaista unelmaansa paikallishallinnon kehittämiseksi. Sillä millä tavalla 18 uuden itsehallinnollisen yksikön hallinnollinen väliporras, eli maakunta, tehostaisi Sote-sektoria tai vähentäisi kustannuksia ei voi kuin arvata. Siinä saa kuka tahansa ei-kepuli jumpata tosiasioita tosi kauan. Ja sen todistamisessa siltarummutkin ovat pieniä kustannustekijöitä.

Sen sijaan suojatyöpaikkoja kepulikansalle kasvaa kuin niitä tunnettuja sade sieniä. Alkiolaisen kansanliikkeen tulevaisuus on turvattava, maksaapa se veronmaksajille ihan mitä tahansa. Ja kyllä se on maksanutkin. Ja maksaa edelleenkin.

fun kirjoitti...

Joo, ei me kansalaiset, äänestäjät ja veronmaksajat olla kuin pelivälineitä tässä edunjakopolitiikassa. Nämä SoTe-alueet lienevät juuri niitä sisäpoliittisia vallanjakoalueita, joilla on tulevaisuutta ajatellen erittäin suuri merkitys.

Mielenkiintoista olisi jos niin edesvastuuttpmasti toimittaisiin, että hallituksen annettaisiin kaatua. Tulevien vaalien jälkeen hallituksessa olisivat Kepu edelleen, demarit, vihreät ja RKP, mahdollisesti kristilliset. No, siinä olisi taas samanlainen sillisalaatti kuin Qataisenkin aikana. Eikun siemenkauppaan!

Anonyymi kirjoitti...

Tilanne on nyt todella vakava. Soinin ja varsinkin Sipilän terveys alkaa pettää. Pitää keksiä joku kunniallinen syy vaihtaa ministereitä. Kepu asettaa Sipilän tilalle Vanhasen. Soini sinnittelee toistaiseksi, mutta Stubb vaihdetaan, mutta kehen. Se nähdään myöhemmin.

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Miksei meillä ole keisaria, joka voi tehdä järkevän Sote-uudistuksen sen sijaan että siitä pitää tapella toistamiseen eturyhmien kesken?

Tätä miettii nyt moni urpo, joka ei ole vieläkään tajunnut, että tasavalta on vienyt ranskalaiset pois rajoitetusta kuningasvallasta paljon vähemmän rajoitetun keisarivallan kautta presidenttiin, jolla on kauniisti sanottuna syytesuoja, eli kansan kielellä sanottuna 00-valtuudet niin kuin James Bondilla.