torstai 31. joulukuuta 2009

Puolueparlamentarismiko kansalaisten etu?Suomen perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu Suomessa kansalle, "jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta" (2§). Eduskunta koostuu 200 kansanedustajasta, jotka valitaan neljän vuoden välein eduskuntavaaleilla (24/25§). Wikipedia


Kansaa edustavat siis kansan valitsemat edustajat, eivät kansalaisten valitsemat puolueita edustavat kansanedustajat. Ja siihen on syynsä. Perustuslakimme edellyttämä edustuksellisuus on välitön. Kansa valitsee edustajansa, he päättävät itsenäisesti eikä heidän päätöksentekoaan saa millään tavalla rajoittaa.


Alkuperäinen perustuslakimme vuodelta 1919 oli laadittu kansalaisten tarpeitten lähtökohdasta. Puolueita ei siinä edes mainittu, vaikka puolueet toimivat jo silloin ja olivat toimineet jo pari kymmentä vuotta. Ne olivat ehdokkaiden valinnan ja yhteistyön välineitä. Mutta valittujen ehdokkaiden päätöksenteon itsenäisyys oli ehdoton.


Virallisesti se on ehdoton edelleen. Sanotaanhan vuonna 1999 hyväksytyn perustuslain 29 § :ssä kansanedustajan riippumattomuudesta seuraavasti:


”Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.”


Mutta vuosien myötä puolueitten käytännön valta ja merkitys on kasvanut, kansan suoraan valitsemien kansanedustajien vallan ja merkityksen kustannuksella. Kansanvalta on rapautunut ja puoluevalta kasvanut. Konkreettisimmin se ilmenee eduskuntaryhmien eli puolueitten eduskunnassa harjoittamassa ns. ryhmäkurissa. Kun porukka on päättänyt, sen jäsenet on velvoitettu äänestämään varsinaisessa äänestyksessä ryhmän päättämällä tavalla. Siis toimimaan perustuslain selkeän määräyksen vastaisesti, rikkomaan perustuslakia.


Näin toteutuu kyllä puolueiden keskinäinen demokratia. Mutta toteutuuko kansanvalta? Kenen ehdoilla perustuslain pitäisi olla säädetty? Kansalaisten ja kansakunnan vaiko puolueiden? Nyt voimassa oleva perustuslaki vuodelta 1999 perustuu puolueiden tarpeisiin ja johtaa puolueiden näkökulmien huomioimiseen päätöksenteossa. Eikä se, kuten kuluvan vuoden – kahden aikana olemme toistuvasti joutuneet havaitsemaan, huomioi sen paremmin kansalaisten tarpeita kuin jaa heidän eettisiä tai moraalisia arvojakaan.


Välttyäkseen uudelta valitsijamiesten valitsemalta ja diktatoorisesti toimivalta Tasavallan Presidentiltä, ovat puolueet säätäneet uuden perustuslain, joka mahdollistaa diktatoorisesti toimivan ja erottamattoman pääministerin, jota kansalaiset eivät ole edes tehtäväänsä valinneet.


Huonon talouden syy on huonosti toimiva demokratia. Tässä ehkä yksi keskeisistä Vanhasen väistyvän vallan opeista.


 


PS.


Kaikille lukijoille, kommentoijille, blogaajille ja KL-nettiversion toimitukselle


ONNEA JA MENESTYSTÄ


UUDELLE VUODELLE JA  VUOSIKYMMENELLE 2010

18 kommenttia:

nokkosvieras kirjoitti...

Mikä olisi sitten toimivampi vaihtoehto?

Uutta vuotta!

Samppa kirjoitti...

Hyvä hakki! Akileella on monta kantapäätä. Yksi on tämä suomalainen \"kansanvalta\". Nokkosvieras kysyy \"mikä olisi parempi vaihtoehto\" kuin meidän edustuksellinen demokratiamme. No, kansanvalta tietysti. Niinkuin hakki alustuksessaan mainitsee. Kansan edustajat ja valtuutetut ovat vastuussa kansalle eikä puolueille. Juuri on käyty läpi korruptiota hipova puolueitten vaalirahoitus ja nyt hakki tuo esille sen mikä on pitänyt olla jokaisen kansalaisen tiedossa perustuslain myötä. Valta kuuluu kansalle. Kansan valitsemat ehdokkaat eivät voi eivätkä saa ottaa vastaan puolueen heille antamia äänestysmalleja. Edustajien on äänestettävä niin kuin ovat valitsijoilleen luvanneet.
Paras kansanvaltainen malli on lähidemokratia, jossa päätökset muodostuvat tai valmistellaan mahdollisimman lähellä kansalaista. Sähköisen tiedonsiirron aikana se on helppoa järjestää.
Ajatelkaa, että galluppien sanotaan olevan noinkin pienillä otannoilla +-2%:n tarkkuudella. Jos otannat olisivat nykyisiä äänestysprosentteja vastaavia olisi mielipide kansanvaltainen. Kansaa on vaikea lahjoa, mutta helppoa johtaa harhaan ja se on kansanvallan suurin ongelma. Varsinkin taloudellisten intressien kauppa siirtyy suorassa kansanvallassa puolueilta medialle. Medialla se on tietysti jo nyt sillä mediahan se nytkin sen paremmin tutkimatta julistavat \"kansan mielipiteenä\" sen millä haluavat poliitikkoja sitouttaa.
Mielestäni nykyinen edustuksellinen puolueisiin sidottu valta on kulkenut tiensä päähän. Kansanvaltaa tukevat organisaatiot ovat olemassa, mutta ne on pidetty tarkoituksellisesti vailla huomiota. Tällaisia lausunnon annon apuvälineitä ovat asukasyhdistykset ja asiayhdistykset. Kaupunginosaseurat, vanhushoidon tuki, nuorison
auttamista lähellä olevat yhdistykset ovat esimerkkejä niistä kansalaisasiantuntijoista, joita pitäisi kuunnella paljon nykyistä enemmän.

hakki47 kirjoitti...

Sampsa

Toimivampi olisi vaihtoehto, jossa kansan valitsemat noudattavat maan perustuslakia.

hakki47 kirjoitti...

Edellinen kommenttini oli luonnollisesti tarkoitettu nimimerkille nokkosvieras

Samppa

Ei minulla ole mitään lähidemokratian erilaisia sovelluksia vastaan, jotka lisäävät kansalaisten halua sitoutua tähän suomalaiseen yhteiskuntaamme. Mutta en oikein usko lähidemokratian voivan ratkaista kaikkia demokratiamme ongelmia. Missään tapauksessa en jaksa uskoa nykyisen poliittisen koneiston voivan moiseen suostua. Ja heillä kuitenkin on äänestäjien antama mandaatti tehdä päätöksiä.

Minulla ei todellakaan ole mitään kansan edustuksellista demokratiaa vastaan. Päinvastoin. Mutta se ei ole nykyinen järjestelmämme. Nykyinen järjestelmämme on puolueiden edustuksellista demokratiaa, joka ei toteuta kansalaisten vapaissa vaaleissa ilmaisemaa tahtoa vaan puolueiden tahtoa.

Edustuksellisesta, puolueisiin perustuvasta demokratiasta helpoin ja samalla tasavaltalaisen kansalaisten demokratian tie toimivaan demokratiaan on poistaa puolueiden ylivalta päätöksenteossa.

Juuri tässäkin esittämieni näkökohtien vuoksi kirjoitan seuraavissakin vaaleissa äänestyslippuun JOKU MUU. Se on ainoa ns. tavallisen tossunkuluttajan hallussa oleva mahdollisuus poistaa puolueiden valta.

vanki kirjoitti...

Niinhän se on hakki ja Samppa. Aiheena tämä demokratiaan kajoaminen on arka. Vähän samalla tavalla kuin tämä pakolaispolitiikkakin. Kumpaakaan asiaa ei tässä demokratiassa saa arvostella vaikka tekisi sen kuinka rakentavasti hyvänsä.
Odottakaas kun päästään tämän laman varjolla muuttamaan yhteiskuntaa. Merkit ovat olemassa siitä, että yhteisen edun ja erityisesti kilpailukyvyn nimissä tullaan muuttamaan suuntaan, jossa yksittäinen ihminen tuntee olevansa enenevässä määrin järjestelmän vanki.

hakki47 kirjoitti...

vanki

Sekä demokratian toimivuutta tai toimimattomuutta, kuin myös pakolaispolitiikkaa saa tässä järjestelmässä ja itse asiassa missä järjestelmässä tahansa arvostella mielin määrin kuka tahansa. Seuraukset sitten vaihtelevat järjestelmän mukaan.

Merkit saavat olla ihan minkälaisia tahansa, mutta vapaaehtoinen vaikeneminen, ajattelusta ja sen ilmaisusta luopuminen vain vauhdittaisi moista kehitystä. Älä heitä oikeuksiasi sinäkään ennen kuin et muuta voi.

Tobe kirjoitti...

Inhoan käsitettä kansanvalta kun juuri se oli käytössä kansandemokratioissa.Kansaahan edustivat siellä vain ns. demokraattitset kansaa edustavat voimat jotka oli määritelty jossain kansantribuunissa tia muussa sisäpiiriporukassa.Maamme on täynnä tätä samaa mössöä jossa yhteiskunta jopa tukee erilaisia järjestöjä jotka sitten muka edustavat kansaa tai kansalaismielipidettä.
Ydinvoimaa vastustetaan rankasti mutta ihan oikeasti kansalta ei kysytä mitään.Ei edes osata kysyä.Kysymykset ovat liian vaikeita, kun pitäisi johdattaa asioiden syy seurausssuhteet yksilöön itseensä saakka.\" Suostutko maksamaan sähköstäsi tuplasti nykyiseen?\"\"Haluatko maksaa vankilapaikasta 500 euroa per vrk?\"Entäs tuhat euroa?\"\"Olisiko alkoholin hinta nostettava tuplaksi nykyiseen?\"
\"Olisiko 200euroa sopiva lento-/ilmastomuutosvero jokaisesta viikon lomamatkasta?\"Noihin kun vastaailee selviää se kansan oikea mielipide.Voipa olla eri kuin järjestöjen esille ottamat.

fundeeraaja kirjoitti...

Tobe, tartut itseäsi suurempaan asiaan. Ellei \"kansa\" osaa päättää niin onko päätöksellä silloin väliäkään. Tuot esille teknisiä ratkaisuja ja katsot, ettei kansan tietämys riitä päätöksentekoon. Eipä tietenkään riitä ja jos riittää niin täysin erilaisista lähtökohdista. Täytyy vaan miettiä kenellä ylipäätään on riittävä tieto ja kellä oikeus päättää toisten puolesta? Ei kansanvalta mitään sosialismia tai kommunistia ole. Se on juuri sitä perustuslain oikeutta, josta hakki alustuksessaan mainitsee. Päätöksen teko on ongelmallista. On vain väärin, että niitä tekevät puolueitten johtohenkilöt ja edustajien kautta panevat ne meidän äänestäjien piikkiin.

Turku kirjoitti...

Luin juuri Turun Sanomista kuinka perussuomalaisten ainoa valtuustoedustaja Lohela kummastelee sikäläistä tapaa sitouttaa valtuutetut äänestämään puolueittensa määräämällä tavalla. No, jos Turussa on näin niin siinähän se on syy turuntautiin.
Kyllä tällainen käytäntö selittää kaikki ihmeellisyydet niin Turussa kuin muuallakin maassa. Tämäkö on sitä kansanvaltaa? Jos asukkaat enemmistöllään haluavat säilyttää esim. sivukirjastonsa niin silloin ne säilytetään. Jolleivat rahat riitä niin se on sitten se ongelma, joka pitää ratkaista joko kirjastomaksuilla tai veroäyriä nostamalla.

hakki47 kirjoitti...

Turku

Aivan oikein. Turun tauti ja Maan Tapa ovat yksi ja sama sairaus. Kansanvaltaa taas ei ole sen paremmin Turussa kuin Suomessa. Enää on olemassa vain puolueiden valta. 3 - 4 puolueen valta. Puolet eduskuntapuolueista. Eikä uusia ole enää jaolle pääsemässä.

hakki47 kirjoitti...

Fundeeraaja

\"Päätöksen teko on ongelmallista.\" Juuri näin, koska se on haluttu tehdä ongelmalliseksi. Ja haluajina ovat olleet \"puolueuskovaiset\" siis ne joille puolueen menestyminen on keskeisintä politiikassa. Ne, jotka kuvittelevat kansalaisdemokratian toteutuvan puolueiden valta-asemien perusteella. Siis valtapoliitikot.

Mutta kansalaisdemokratian kannalta valtapoltiikka on vahingollista. Se kun on kompromissi kompromissista. Ei sillä tavalla saada aikaan kansalaisten edellyttämää tehokasta asioiden hoitamista. Sillä tavalla saadaan aikaan vain puolueiden ( = puolue-eliitin) tehokasta asioiden hoitamista.

Juuri siksi sitovat ryhmäpäätökset pitäisi ilmeisesti myös kriminalisoida. Sillä ilmeisesti ilman kriminalisointia niiden merkitys on sama kuin vaalituen ilmoittamatta jättäminen. NOLLA. Ei mitään. Kun ei ole rangaistusta ei ole rikosta?

hakki47 kirjoitti...

OrNot

\" Suostutko maksamaan sähköstäsi tuplasti nykyiseen?\"\"Haluatko maksaa vankilapaikasta 500 euroa per vrk?\"Entäs tuhat euroa?\"\"Olisiko alkoholin hinta nostettava tuplaksi nykyiseen?\" \"Olisiko 200euroa sopiva lento-/ilmastomuutosvero jokaisesta viikon lomamatkasta?\" Näin kysyen ja toimien yhteiskunta lakkaa olemaan yhteiskunta. Siksi edustuksellinen demokratia on suoraa demokratiaa tehokkaampi yhteiskunnan hallintomalli.

Ei edustuksellisen demokratian mallissa ole vikaa. Sen suomalainen(kin) toteutusmalli, jossa puolueitten tahto tehdä valtapolitiikkaa ohittaa kansalaisen tarpeet saada yleiset ja yhteiset asiat hoidettua, kansan valitsemien ja valtuuttamien edustajien toimesta, ei toimi kansalaisten vaan puolueiden eduksi.

Tobe kirjoitti...

Kannatan ehdottomasti parlamentarismia jonka päässä uskon olevan korkealla moraalilla varustettuja vastuunsa kantavia henkilöitä.Ainahan saa toivoa.
Maan historia on täynnä yhden asian liikkeitä ja pikkukapinoita, mutta onneksemme ne joilla on pahimmissa paikoissa ollut vastuu ja valta ovat sen kantaneet.Nostan esimerkiksi vaikkapa Risto Rytin.Nyt tehdään päätöksiä joista seuraukset ovat monimutkaisia ja laskun suuruus äärimmäisen vaikea laskea.Joku viisas voisi antaa loppusummia erilaisille innnokkaille ehdotuksille eduskunnassa ja sen ulkopuolella.Idea missä ns. rikkaat kyllä pystyvät maksamaan kaiken on aika heikko kun se rikkaiden määrä on niin tolkuttoman pieni.Toimivasssa demokratiassa vaihtoehdotejen hintalaput olisi kiva nähdä etukäteen jos vain mahdollista.
Sulle mulle mulle ja kaverille politiikka ärsyttää eniten.

hakki47 kirjoitti...

OrNot

Aina saa toivoa. Vaan missä määrin menneet muutamat vuodet ovat osoittaneet toiveesi toteutuvan? Kansanedustajien korkealla moraalilla ei itse säädettyjä lakeja tietoisesti rikota?

Itsekin vannon parlamentaarisen demokratian nimeen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän nykyinen hallintomallimme on kaukana kansalaisten parlamentaarisesti demokratiasta. Tämä on puolueiden parlamentaarista demokratiaa, jopa politbyrokratiaa, jossa kansalaisilla ja heidän tahdollaan on korkeintaan kuriositeetin arvo.

Vastuunkantajista Risto Ryti lienee Suomen poliittisen historian paras esimerkki. En ole omana aikanani muita nähnyt. Risto Rytin poliitikkomme tuomitsivat 10 vuodeksi kuritushuoneeseen vuonna 1946, 64 vuotta sitten. Olisi siinä poliitikoilla ollut aikaa tuoda esille vielä vähintään yksi vastuunkantaja.

Anonyymi kirjoitti...

Olen toki huolissani päättäjien kyvystä puhua asiaa eikä asian vierestä puhdasta puoluepolitiikkaa.Vielä enemmän olen huolissani ihmisten uskosta päättäjien mahdollisuuksiin muuttaa maailmaa.Siitä syystä on lisättävä varsinkin taloudellisten asioiden tuntemusta.Minäkin olen sitämieltä että yksityisautoilu on kestämätöntä kun Kiinalaiset ostaa autoja joka viikko samanverran kuin meillä myydään vuodessa.Kestämätöntä taitaa olla jopa jääkaapit joka kotiin, mutta sanopas se ääneen niin oletkin varsinainen pahis.Politiikan kriisi on siinä ettei omilleen saa sanoa, että tämä nyt koskee teitäkin vaikka minua äänestätte.Valtahan on virkamiehillä ja talous asettaa ne reunaehdot jossa vaihteluvälissä pikkupoliitikkome kinaavat kenen alueelle mitäkin rahaa jaellaan.En ikävöi Rytiä, koska ei hänkään ollut virheetön, mutta pystyi siinä tilanteessa koviin ja oikeisiin päätöksiin joita kansa ei olis koskaan puoltanut.
Ne jotka puhuu silloisesta maailmasta ikäänkuin valintana ovat lukeneet historiansa ihan väärin....niin luetun ymmärtäminen on kateissa.Anteeksi.En kohdista tätä kehenkään ja jos osui niin sitten myös kohdistui.

hakki47 kirjoitti...

Anonyymi

Otetaan helpommat päältä. Risto Ryti teki päätöksiä, joista monet olivat virheellisiä ja perustuivat virheellisiin oletuksiin. Selkeimpäni virhe rahoittaa puolustustamme sotia edeltävänä aikana. Samaan muuten syyllistyi Väinö Tanner. He kumpikin kantoivat vastuunsa. Ei niinkään siten, että heidät sotasyyllisinä sijaiskärsijöinä tuomittiin ja kärsivät rangaistuksensa vaan siten, että he ilmeisesti kansakunnan kyvykkäimpinä johtajina olivat valmiit ensin kantamaan vastuunsa virheellisistä toimistaan ennen sotia ottamalla kansa johtoonsa Talvisodan alussa ja jaksoivat jatkaa yrityksiään rauhan palauttamiseksi aina sodan päättymiseen asti.

Se hankalampi asia on kysymys siitä kenellä on Suomessa valta. Perustuslaissa on siitä selkeä määritelmä.

2 §
Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate


Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.


Ei siellä puhuta mitään sen paremmin virkamiehistä, puolueista kuin poliitikoistakaan.

Käsitykseni mukaan perustuslaki ilmentää sitä kansalaisten tahtoa, jolla tässä maassa elämme. Ja on luonnollisesti helppoa leimata perustuslaki jonkinlaiseksi yleväksi korulauseeksi tai inhimilliseksi julistukseksi, jota ei noudatettavaksi ole tarkoitettukaan. Viimeaikojen poliittiset tapahtumat antavat aiheen olettaa, että mm. monet lainsäätäjiksi valtuuttamamme ajattelevat siten.

Minulle se on konkretiaa. Se on laki. Jos kansakunta ei toimi lakiensa mukaan, se menettää olemassaolemisensa oikeutuksen. Jos lakia rikotaan on joko rikkojat tuomittavat ja ohjattava noudattamaan yhteisesti hyväksyttyjä lakeja tai lakeja on muutettava. Nykyinen johtomme tuntuu tarttuvan kärkkäästi tähän jälkimmäiseen tapaan. Onhan heillä nyt kansalaisten ja lain heille antama mandaatti näin toimia.

Talous on aina asettanut ja asettaa edelleenkin toiminnalle reunaehtojaan. Pelkällä ideologialla mikään kansakunta ei kauan elä. Ei pelkillä virkamiesohjeillakaan. Liian helppoahan moinen olisi. Mutta talouden realiteetit pakottavat mainitsemasi pikkupoliitikot tekemään päätöksiä muuttuvissa vaikeissa tilanteissa. Ellei heistä, kuten ymmärrän sinun ajattelevan, näiden päätösten tekijöiksi ole menkööt menojaan.

Ja ehkä suurin ongelma onkin juuri mainitsemasi: \"pikkupoliitikkome kinaavat kenen alueelle mitäkin rahaa jaellaan.\" Ilmeisesti sekä puolueemme, poliitikkomme että suuri osa kansalaisistakin katsoo politikoinnin olevan etujärjestömäistä \"kakun jakamista.\" Sitähän se ei ole, tai sen ei ainakaan pitäisi olla. Siksi meillä on etujärjestöjä. Onko meillä nyt sitten vain kaksikerroksinen etujärjestörakennelma?

Jonkun kai pitäisi kasvattaa tuota kansallista kakkua? Ja joidenkin, kansanedustajien, pitäisi huolehtia siitä, että kakun kasvattamiselle ja jakamiselle luodaan edellytykset?

En minä Rytiä takaisin haikaile. Miksi ihmeessä, mennyttä miestä? Mutta selkärankaa odottaisi mm. Tasavallan Presidentiltä, Eduskunnan Puhemiehistöltä, Pääministeriltä ja hallitukselta.... Siis muutakin kuin seteliselkärankaa.

Tobe kirjoitti...

Tuomitsit hakki Risto Rydin ilman perusteluja.Se ei vaan riitä, että tiedät hänenkin olleen ihminen.Mutta jos tarkemmin mietit kuinka valtava Saksalainen armeija oli Norjassa odottamassa jotain....sama maa joka oli liitossa Stalinin kanssa jakamassa meitäkin.
Olisi ollut peräti helppo nakki Hitleriltä sopia Suomen jako ja vasta sitten kun maa oli puoliksi miehitetty aloittaa se suuri rynnäkkö itään.Olisimme olleet siinä edelleen innolla mukana ja ennekaikkea sotatantereena.Viisaita olivat päätökset ja taitavia sanat kun ei missään tehty sopimusta yhtään mistään...emme lähteneet mukaan vaan hoidimme omaa puolustussotaamme.Siinä kapinassa Ryti oli riittävän viisas näkemään askelmerkit oikein.Kolmiloikkaaahan se oli ja osui lankulle.Ryti en voi pitää pikkupoliitikkona etkä sinä niin väitäkään.Muuten olen kanssasi yleensä liiankin samaa mieltä.

hakki47 kirjoitti...

OrNot

En yleensä äänestä kaiken maailman Idols kisoissa. Enkä suoraan sanoen muista äänestinkö silloin. Mutta oman mielipiteeni tiedän jo kouluajoiltani 1953-1965. Mielestäni Risto Ryti oli ykkönen ja C.G.E.Mannerheim kakkonen. Mutta valinta siitä kumpi on Suomen itsenäisyyden kannalta merkittävämpi oli tosi vaikea.

Valitan todella (ja yritän ottaa opikseni) jos jotain muuta arvelit.