sunnuntai 2. syyskuuta 2007

Viennin seuraava tukijalka
2.9.2007 13.12 | hakki47 | Hyvinvointi, Työelämä, Talous

Kuntien palveluiksi perinteisesti miellettyjen palveluiden ulkoistaminen on menossa hyvää vauhtia. Yhä useammin sairaanhoito, vanhusten-ja lastenhoito, sosiaalipalvelut - kohta ehkä jopa opetustoimen, poliisitoimen ja palokuntien eri osat tulevat olemaan yksityisten yritysten tuottamia. Ja vauhti kiihtyy.

Mielestäni niin on hyvä, kilpailulla saadaan aikaan parempaa laatua ja tehokkaampaa toimintaa. Mutta se edellyttää julkiselta vallalta uutta otetta omaan toimintaansa. Tilaaja - tuottaja malli joko “tyylipuhtaana” tai erilaisina viritelminä laajenee niin kauan kuin nykyinen globaali liberaali markkinatalous on voimissaan. Varmasti kuntien palveluksessa olevat ja heidän ammattiyhdistyksensä tulevat kaikin tavoin hidastamaan kehitystä. Mutta nykynäkymin he eivät voi voittaa. (Toisalta jos hyvin menee, palataan jossain vaiheessa, esim. 50 - 100 vuoden kuluttua taas takaisin nykyisenkaltaiseen järjestelyyn.)

Mutta toimivatko markkinat Suomen kokoisessa pienessä maassa pitkällä aikavälillä? Esimerkiksi asuinrakennuspuolen kokemukset Suomessa eivät ainakaan hyvää lupaa. Alkuun toki päästään ja saadaan aikaan kilpailuakin. Mutta kapitalismissa, jonka sovellutuksesta kuitenkin on kysymys, kilpailu johtaa aikaa myöten oligopoleihin ja monopoleihin. Ja viimeistään silloin ei kilpailusta enää kannata puhua. Ja siitä asiakkaille ja yhteisölle saatavissa oleva hyöty on kapitalisoitunut kokonaisuudessaan harvojen taskuihin. Näin siis jos julkinen valta ei osaa omaa hommaansa jo alusta alkaen.

Totta kai, EU:n myötäkin, avartuneet kotimarkkinamme antavat mahdollisuuden suurillekin suomalaissyntyisille yrityksille tarjota täällä kehitettyjä palvelukonsepteja muualle. Mutta ainakaan tähän mennessä ei palveluiden konseptualisointi, lokalisointi ja vienti ole ollut vientiteollisuutemme valtavirtaa. Todennäköisemmin Suomen marginaalimarkkinoille tulevat voittajina ulkomaiset palvelun tuottajat omine ratkaisuineen.

Mutta ei vielä ole mitään menetetty, eikä välttämättä menetetäkään. Nyt pitäisi saada iskuun sekä yritystoiminta että julkishallinto. Yhdessä. Osaamista ja kehittämistä on kummallakin sektorilla.

Onko meistä kääntämään pienen yhteiskunnan kiistattomat haitat omaksi eduksemme?

Pysyvä linkki | 1 kommentti »

Ei kommentteja: