sunnuntai 24. marraskuuta 2013

Rötösherrat kiikkiinSuuri rötösherra-, vai pitäisi nyt sanoa rötösnaisjahti on saanut päätöksensä ja jahdin kohde palkkansa. Koska palkka oli juuri se, mikä työnantajan irtisanomistilannetta silmälläpitäen oli sovittu, se varmasti on myös osapuolten kannalta oikeudenmukainen. Näin siitä huolimatta, että jahdin kohde itsensä muodollisesti irtisanoi.

Samalla löytyi toimitusjohtajahakijoille hyvä uusi syy edellyttää suurta kultaista kädenpuristusta tj-sopimuksessaan. Julkisen keskustelun ja mediahuomion kohteena ei koko VIIKON aikana ollut KEVAn tulos tai toimitusjohtajan rooli tai osaaminen sen aikaansaamisessa. Kaikki huomio keskittyi yhtiön huonoon kriisinhallintaan sekä jahdin ja jahtaajien arvojen ristiriitaan. Joku saattaisi - perustellusti - kuvata jahtaajia lynkkausjoukkioksi, ja hallituksen puheenjohtajaa sille periaatteettomasti periksiantavana selkärangattomana sheriffinä, jonka lojaalisuus alaistaan kohtaan riitti vain noin viikon.

Median kriisin, päättäjien keskenkasvuisuuden, netin ja somen aikaansaannoksia tämäkin. Tässä omaa panostani sen ympärillä ja muuhunkin käytyyn kansalaiskeskusteluun. 

Saapa nähdä millä tavalla tulevien työeläkeyhtiöiden virkamiesstatuksella(?) toimivien toimitusjohtajien palkat ja muut työehdot määräytyvät. Erityisesti millä tavalla valtamedia ja some osallistuvat neuvotteluun. Siinä auvoisessa vaiheessa ne suurimmat munaukset tehdään. 

Ehkä suomessakin olisi syytä suorittaa kansanäänestys tai ainakin tehdä julkinen kansalaisaloite lainsäädännöksi, jolla julkisen sektorin palkkahaitari supistettaisi esimerkiksi tasolle 1 : 10 oa. sektorilla maksettavan ylimmän ja alimman palkan välillä. Esimerkiksi, jos alin palkka on 2.000 olisi ylin 20.000 euroa kuussa. Oliko Platon vai Sokrates, joka aikoinaan kannatti 1:4?

Toinen aihe johon keskittyä on eroraha, tuo kultainen kädenpuristus, jota nyt maksettiin sopimusperäisesti ainakin 300.000 euroa. Sen tolkku lienee aikoinaan ollut ajatus siitä, että ao. henkilön työllistymismahdollisuudet Suomessa menevät yhden epäonnistumisen perusteella. Pienessä maassa pienet piirit jne...

Tuo peruste ei ole enää voimassa 500 miljoonan yhteisön muodostamassa kotimarkkinassa. Eikä ollut varsinkaan Ailuksen tapauksessa. Päätöksessään korvauksen suuruudesta Kevan hallitus hyväksyi ajattelun, että syy suhteen päättymiseen oli Kevassa, ei Ailuksessa. 
 -------


Hienoja ja mielestäni erinomaisen oikeaan osuvia kommentteja kaikki neljä ensimmäistä. 

Jotta turhilta pettymyksiltä vältyttäisi haluaisin nimimerkki "Kok, Kesk, Sdp ja Rkp Suomen tuho":lle painottaa, että mikään ei muutu toisivatpa persut - tai mikä tahansa uusi puolue - mukanaan maalais- tai kaupunkilaisjärkeä tai järkeä yleensäkään. Sen osoittaa jo vihreiden kehitys liikkeestä puolueeksi. 

Järjestelmä on tällä hetkellä tulkittu sellaiseksi, että vaikka Jeesuksen, Muhammedin ja Buddhan re-inkarnaatiot tulisivat samassa puolueessa valituiksi, heidänkin olisi laulettava susien mukana, jos äänestäjiensä valtuutuksen mukaisesti vaikuttaa haluaisivat. Ongelma on huomattavasti syvemmällä. 
 ------- 


 Ottamatta kantaa siihen, miten tärkeää ulkoasianvaliokunnan on selvittää millä tavoin "Brasilia on onnistunut vähentämään köyhyyttä niin tehokkaasti" tai "Köyhyyden vähentämisohjelmien lisäksi tutustua luonnonsuojeluun, ilmastonmuutokseen, suomalaiseen teollisuuteen ja kauppaan alueella sekä perinteisiin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin" tai edes matkat kustannuksiin toteaisin, että lähempääkin löytyy ihan samojen asioiden kanssa kamppailevia isoja maita, joissa vierailun lisäetuna vielä olisi kulttuurin ja ilmaston suhteellinen samanlaisuus.

Huomattavasti tärkeämpää olisi valiokunnan omalta osaltaan selvittää, millä tavalla Suomessa voitaisi pitää huolta siitä, ettei samaan tilanteeseen jouduttaisi, vaikka nykyinen hallitus tuntuukin tekevän kaikkensa.
 ------- 


"Esi- ja perusopetuksesta ei Lehikoisen mukaan pidä säästää, mutta lukioita ja ammatillista koulutusta hän olisi valmis karsimaan kuntien velvoitteiden leikkaamiseksi." Mielenkiintoinen näkökanta ja eräässä mielessä täysin vastoin omaani. Kehittämisen tarvetta tuntuisi nimenomaan olevan ainakin esi- ja ala-asteen opetuksessa. Esimerkkini tosin perustuu vain yhteen kokemukseen ja saattaa siksi olla epätyypillinen.

En itse asiassa usko, että opetuksesta leikkaaminen välttämättä on järkevä ratkaisu ollenkaan, vaikka onhan mahdollista, että sinnekin on aikojen myötä kertynyt turhaa kustannusten painolastia. Sen sijaan tehostamisen tarvetta tuntuisi olevan ainakin peruskoulun ala-asteella.Oman esimerkkini valossa voisin väittää, että lapsen oppimisen osalta kuusi vuotta on mennyt hukkaan. Onneksi koulun vaihto on jo lyhyellä aikavälillä korjaamassa tuhoja. --------


Jos kepu, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä pystyisi luopumaan edes sen mandaatissa olleiden virkojen poliittisista nimityksistä ja erityisesti jos se samalla suostuisi panemaan vapaaseen hakuun kaikki ne virat, joita sen epäpätevät opetuslapset nyt miehittävät alkaisin uskoa, että Sipilän esittämällä ajatuksella on toteutumisen mahdollisuus. Muihin puolueisiin, eritysesti demareihin, kokiksiin kohdistuisi varsinainen tehdä samoin.

Mutta hei, herätys. Sehän on vain politiikan painajaisunta. Ei niin voi käydä.
 -------


Mikäs siinä.

Niin kauan kuin työntekijän on pakko säästää eläkettään silmällä pitäen, vaikka saisi itse valita missä yhtiössä markkinatalous ei, varsinkaan näin pienessä maassa taida olla oikea ympäristö. Mikä on tuloksellisuuden mittari? Mitä tehdään kun joku niistä uhkaa kaatua? Mitä tehdään kun ulkomainen sijoitusyhtiö ostaa ja myydä ostamansa ehkä edelleen? Eivätkä ne eläkeläiset poistu kuin hautaan. Ennemmin tai myöhemmin.

Pienen maan olemassaolo perustuu vahvaan yhteisöllisyyteen. Sen keskeisenä liimana on nykyisin hyvinvointivaltio, jossa kaveria ei jätetä. Päinvastaisista väitteistä huolimatta, en usko hyvinvointivaltion tulleen tiensä päähän. Jos on, on meidän syytä alkaa rakentaa sen perusta entistä kestävämmälle pohjalle.
 ------- Olkiluodosta taitaa tulla aika monen ilmiön monumentti sitten joskun, kun se valmistuu. Miksi ei sitten samalla suomalaisen AY-liikkeen?

Jos kerran "Tällä hetkellä neljä ammattiliittoa huolehtii yhteisesti Olkiluodon työmaan edunvalvonnasta ja liitoilla on yhteinen toimisto työmaalla", eivätkä olosuhteet vastaa Suomen lainsäädännön vaatimuksia, nuo neljä eivät ilmeisesti osaa hoitaa hommaansa? 


Lopettakaa narina ja tehkää hommanne.
 -------Ihan hyvä lähtökohta. Ongelma on vain siinä, että johtajien valinta ei tässä maassa - siis näin pienessä, sisäänlämpiävässä saaressa - voi tapahtua pelkästään ammattitaidon, osaamisen ja kokemusten perusteella. Ei nykyjärjestelmässä ainakaan.


Todennäköisin seuraus yhdistämisestä, jossa ilmeisesti myös KELAt, MELAT ja vastaavat pantaisi samaan nippuun olisi, että synergiaedut syötäisi kohdentamalla ne johdon, siis poliittisin perustein valitun johdon, harvenneelle joukolle.
 -------Kaikki paha loppuu aikanaan? Näyttää kylläkin siltä, että leikkaukset eivät ihan heti ole loppumassa. Vai voisiko olla niin, että niistä on sittenkin ollut lähinnä paljon puhetta, mutta vain vähän villoja?


Hyvin työvaltaisilla perus- ja hyvinvointipalvelualoilla julkisen sektorin osalta Jytyn huoli on varmasti aiheellinen. Jos käsiä edellyttävältä alalta poistetaan kädet, kärsivät varsin nopeasti sekä työ että sen tulos. 

Minulle on julkisilta palvelualoita jäänyt näkemys, että tehostaminen, säästöt ja leikkaukset on mielletty lähinnä tavaksi vähentää suorittavan henkilöstön määrää ilman, että hyötyä haettaisi toimintoja, työtapoja, prosesseja... uudistamalla. Jos näin on ei ihme, jos palvelut heikkenevät.


Jossain vaiheessa tehostamiset ja säästöt on vihellettävä poikki. Ei ylirasittunut henkilöstö määrättömiin jaksa puhumattakaan, että mitään kehittää viitsisi. Onko sen aika jo tullut? -------Mikä tässä on yllättävää? Todistaa vain sen vanhan viisauden, että tilaisuus tekee varkaan. Aina. Ja vaikka kaikkea ei voikaan estää, on aina vain yritettävä. Entistäkin paremmin. ------- 


Muuta maailma, aloita itsestäsi, Lauri Lyly. 

KEVA tuskin edustaa tyypillistä, suomalaista yritystä. Ennemminkin tyypillistä suomalaista politiikan läpitunkemaa korporaatioiden tai etujärjestöjen saaristoa? (http://fi.wikipedia.org/wiki/Korporaatio)
 --------Niin kauan kun puolueen etu ohittaa kansalaisten edun on turhaa edes kuvitella, että poliittiset virkanimitykset poistuisivat. Eikä puolueiden etu poistu ennen kuin niillä ei päätöksenteon kannalta ole ratkaisevaa, itseisarvoista merkitystä. Se taas ei poistu ennen kuin kansanedustajien, kunnanvaltuutettujen ja muiden julkisen päätöksenteon koneiston valinnoissa, valitsijain aito osaaminen ja oikeudenmukaisuuskäsitys ja sananvapaus eivät pääse lopullisessa päätöksenteossa esille.

Sosiaalisella ryhmäpaineella on aina paikkansa, mutta perustuslainkin vastainen, kanonisoitu puolueiden ryhmäkuri rapauttaa asiaperusteisiin ja rationaalisuuteen perustuvan päätöksenteon iltalypsyiksi ja lehmänkaupoiksi. Mutta kyllä ne hallitsevat kaikki puolueet, ei yksin se, jonka taustasta nuo termit lähtevät.

Jos asiaan halutaan korjaus, yksinkertaisin keino on tehdä kaikesta demokraattisesta päätöksenteosta salaista, mikä ei nykytekniikalla ei ole ongelma ollenkaan. Näkösuojat painonappien ympärille ja tulostauluista pois informaatio kuka äänesti mitenkä.

Kohteesta <
>

 -------


Jos Finnavialta kysytään se sulkisi kaikki sen liiketoiminnan kannalta kannattamattomat lentokentät. Jäljelle jäisi vain yksi, Helsinki-Vantaa. 

Kaivostoiminnan lisäksi Lapin keskeisimpiä elinkeinomahdollisuuksia lienee matkailu. Jos matkailusta haetaan liiketoimintaa eikä pienen porukan harrastetoimintaa se edellyttää lentoyhteyksiä. Sitä taas on ilman lentokenttiä aika vaikea hoitaa?

Onko tässä säästämisessä ja liiketaloudellisessa osa-optimoinnissa enää järjen häivääkään? Muistellaan nyt mitä tapahtui mustilaisen hevoselle. 
 ------- Jos "Kokonaisuudessaan suomalaiset ovat silti kunnallisiinkin päiväkoteihin erittäin tyytyväisiä" onko eriarvoistumiskehitystä ruokittava vielä otsikolla "Tutkimus: Yksityinen päivähoito lyö kunnallisen laudalta"? Onko sillä väliä, mistä ollaan vielä erittäin tyytyväistäkin tyytyväisempiä ja millä hinnalla? 
 ------- 


Vastuu kuluu poliitikoilla vain sanana, herättämään vaalikarjassa positiivisia tunteita. Sehän ei ole edes oppiaineena siinä broileropistossa, josta nykyiset broilerimme päättäjiksemme ponnistavat. Lauralla on käynyt huono tuuri, Sampsalla hyvä.

Ehdoista Sampsa oli varmaan hyvä keskustelemaan, kunhan periksi antoi. -------


Kun ei ymmärrä ei ymmärrä, vaikka toimitusjohtajana pitäisi edes ymmärtää. Mutta mafioson ei varmaan tarvitse edes osata nostaa palkkaa, sekin kun tulee suoraan tilille.
 -------Kun raha- ja talouspolitiikassa jatkuvasti toimitaan "Schuld ist Sünde" ja "Deutschland, Deutschland über alles..." lähtökohdan mukaisesti eivätkä munattomat muut pää- ja valtionvarainministerit laula oman taloutensa osalta samaa hymniä, tämä ei voi olla kenellekään ihme, ei edes hämmästelyn aihe. 

Tällä menolla EUlle käy kuin Suomen hallituksen rakenneuudistukselle ja Heurekalle. Ei lasta, ei paskaa. Ylevät sanat eivät yksin kurssia korjaa.
Eikä uskota, että nykytilanteessa toimivat saman talouden lainalaisuudet kuin aina ennenkin.

 ------------


Kepu on toista maata. Samoin politiikka yleensä. Ei siellä taviksen arvoilla tai etiikalla ole minkään valtakunnan väliä. Ja siitä huolimatta, että kaikki puolueet hallituksessa istuvat KEVAn tj-paikka on kepulle läänitetty. Periaatteessa samalla tavalla kuin Varman on kokiksille ja Ilmarisen demareille. 

Näiden kytkyjen purkaminen, mikä tarkoittaisi pienempää puoluepoliittista ohjausta ja edunvalvontaa työeläkerahojemme ohjailuissa, tulisi kansakunnan työntekijöille huomattavasti edullisemmaksi kuin Ailuksen etujen karsinta tai ero. Mikään ei kuitenkaan muutu jos ammattitaidoton ja "arvoton" kepuli korvataan toisella saman moisella.
------- Ainoastaan poliitikko voi kuvitella, että asiat saa tekemättömäksi palauttamalla saadut etuudet. (vertaa KMS lahjusskandaali) Ilmeisesti Ailuskaan ei ole ymmärtänyt, että kohtuuttomuudellaan hän - ja erityisesti tietysti hänet valinneet ja nimittäneet - on menettänyt vakuutettujen, tai ainakin "suuren äänekkään ja näkyvän yleisön" luottamuksen hänen arvostelukykyynsä. Sitä ei eduista luopumalla heidän silmissään ainakaan palauteta. Kevan hallitukselle se saattaa riittää, koostuuhan sen vertaisista.

Ei kommentteja: