sunnuntai 5. helmikuuta 2012

Suomen velkavastuut yli 135 mrd €, 2,7 kertaa valtion budjetista


Revitään tuosta ja meidän kolmesta AAAsta iloa, vielä niin kauan kuin sitä on tarjolla.

Valtionvelka nousee ensi (=2012) vuonna 85 miljardiin euroon, joka on noin 45 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtionvelka on kasvanut talouskriisin seurauksena voimakkaasti ja velan määrän arvioidaan vuoden 2011 lopussa olevan noin 30 miljardia euroa suurempi kuin vuonna 2008.

Suomen kriisivastuut pian noin 50 miljardia euroa

Tekee julkisen sektorin velkavastuuta yhteensä 135 miljardia euroa.
Luvussa eivät ole kuntasektorin velat, noin 10 miljardia euroa. Mutta tässä tarkastelussa ei edes tuolla 10 miljardin epätarkkuudella ole enää olennaista merkitystä.

Kun Suomen Valtion budjetti on vuosittain tasoa 50 miljardia ovat  valtiomme velkavastuut nyt 2,7 kertaiset valtion budjettiin verrattuna ja noin 80% vuosittaisesta BKTstä. Pidetään samalla koko ajan mielessä, että AAA luokituksemme perustuu omaan, omaperäiseen tulkintaamme työeläkevaroistamme. 

Kun vastuut lankeavat maksettavaksi, menevät mukana myös kansalaisten eläkesäästöt. Eläkelaitosten sijoituksista merkittävä osa perustuu varmaan edelleen mm. kotimaiseen rakennuskantaan, osakkeisiin ja velkakirjoihin. Niiden hinnat, kilpailun puutteessa eivät kovinkaan kaksinaisiksi nouse, sillä siinä tilanteessa ainoastaan venäläisillä voi olla aitoa kiinnostusta. Ja riittävästi varaa.

Se puolueiden vastuullisuudesta. 

Jos hallitukset, siis erityisesti Vanhasen II, sen toimitusministeriö Kiviniemen ja nyt Kataisen hallitukset eivät olisi käsittelyttäneet kaikkia päätöksiä Eduskunnassa voisimme edes iloita massiivisesta valtakunnanoikeuteen haastettujen ministereiden karnevaalista. Ja tarkastaahan sekin mahdollisuus täytyy.

Mutta kun he ilmeisesti ovat kaikkia menettelyjä riittävän oikein noudattaneet vastuulliseksi tulevat kansan valitsemat edustajat. Siis me tavikset ihan itse olemme syypäitä. Vai olemmeko sittenkään?

Demokraattisen parlamentarismin vääristymä tekee mm. kansan edustajikseen valitsemat ja heidän valitsemansa virkamiehet ensisijaisesti vastuullisiksi puolueille. Sille puolueelle, jonka ehdokkaana on tullut joko luottamusmieheksi tai virkamieheksi valittua. Kun kansalaiset valitsevat mielestään osaavimpia ja kyvykkäimpiä, valitsevat puolueet aina sopivimpia.

Siksi kansakunnilta, myös meiltä suomalaisilta puuttuu nyt uskottava, vastuullinen johto. Eikä parannusta ole edes luvassa, koska kaikki päätäntäoikeus on siirtynyt puolueille ja puolueissa pienelle puolue-etua ja -valtaa hakevalle sisäpiirille. Valta pysyy, mutta vastuu katoaa.

Demokratia ei toimi sellaisessa parlamentarismissa, jossa puoluerälssi saa sen edustajien myötävaikutuksella rajoittaa kansanedustajien äänestämisoikeutta Eduskunnassa (Perustuslain 29§), Puolueet nimittävät ehdokkaat kansanedustajavaaleihin, päättävät itse puolueille maksettavista tuista verorahoista, laativat itse lait ns. yleisyhyödyllisen toiminnan rahoittamisesta, toimivat itse näiden rahojen suurimpina vastaanottajina, saavat kukin vuorollaan nimittää valtionvirkoihin oman puolueensa sopiviksi toteamiaan edustajia ja lisäksi toimivat itse perustuslain tulkinnan toverituomioistuimena.


PS.

Vekavastuun suhdetta valtion budjettiin ja BKThen täsmennetty 6.2.klo 14.20.


Ei kommentteja: