sunnuntai 28. helmikuuta 2021

Aika muuttuu, ihminen ei

Jotenkin sitä ihmettelee olemmeko mihinkään suuntaan kehittyneet. On Trumppia, Brexittiä, Erdogania, on Lukashenkoa, Putinia ja Orbania. On kaikkea muutakin autoritaarista, yksisilmäistä ja vastuutonta valehtelua. Emme ainakaan kansalaisten valtaosan hyvinvoinnin kannalta parempaan suuntaan ole menossa. 

Itse asiassa, kun ajattelee vain ihan viime aikaisia kansallisia ja kansainvälisiä kehityssuuntia jenkkien Jan. 6.2021., Myanmar, HongKong, AfD ja kansallisesti kokiksien, demareiden ja kepuleiden kehityssuunnista ei voi kuin tulla yhteen selkeään johtopäätökseen; 1800 - ja 1900 - lukujen aikana syntynyt poliittinen, idealistinen regiimi on tullut tiensä päähän. Se ei enää nykykansalaista puhuttele.

Vaan mikä puhuttelee? Valitettavan laajasti se nyt näyttää kiinnittyvän reality-tv:n luomiin julkkiksiin, someen ja reaaliperusteisiin pohjautuvan itsearvoiseen julkisuuteen. Mutta on siitä näin Kalevala päivän kunniaksi kerrottava muutakin:


Kumpujen yöstä, Kalevalanpäivän kunniaksi   28.02.2007

"Ei Suomen kansantalouden keskeisin ongelma ole korkea kustannustaso, ei markan yliarvostus, ei maatalousteollisuuden tappiollisuus, ei työmarkkinakoneiston lahous eikä politiikan mahous. Keskeisin ongelma on johtamisen ongelma. Suomesta ja suomalaisista yhteisöistä ja yrityksistä puuttuu johto. Oikeammin johtajat.

En ole peräämässä perinteistä, voimakasta johtajaa – en patruunaa, en Kekkosta, en Kennedyä, Churchilliä. Ei Führerkaan onneksi Sven Tuuvan maahan istu. Olen peräämässä johtajaa, joka tekee johtajan työt: johtaa yhteisön ongelmien ratkaisemista, tekee tarvittavat päätökset ja ennakoi toiminnan kriittisimmät riskit, kohdentaen yhteisön voimavarat ennakoimaan ja ehkäisemään tulevaisuudessa mahdollisesti esiintyvät ongelmat. Ongelma nimittäin on, että näitä töitä ei tee kukaan.

Meillä johtaminen jää muotioikuksi. Piällysmiehet ja muut fiskaalit opettelevat kursseilla ja seminaareilla päivätolkulla erilaisia, kunkin ajan muodissa olevia uusia johtamistapoja. Oli tavoitejohtaminen, tulosjohtaminen, resurssijohtaminen, kriisijohtaminen, patruunajohtaminen, osallistuva johtaminen, laatujohtaminen, strateginen johtaminen, operatiivinen johtaminen, visiointi, palvelujohtaminen. Oli diversifioitumista, jämäkkyyttä, konsensusta ja kansainvälisyyttä.

Tunnollisimmat yrittävät omaksua ja soveltaa. Onneksi koulutuslaitokset ja konsultit tuovat uuden ismin tarjolle, juuri kun edellisen ympärille ei enää uutta koulutusta osata rakentaa.

Milloinkohan oppisimme, että johtaminen ei ole pelkästään matkimista, taulukkolaskentaa ja mantrojen toistoa? Että johtamista on vain kahta tapaa: joko saat aikaan tuloksia asettamalla tavoitteita ja antamalla alaistesi itse ratkaista toimintatavat, tai käskemällä mitä ja miten pitää tehdä? Että vallanhimo elättää vain himoajan? Että johtajat ovat joukkojaan varten, ei päinvastoin? Että johtaminen on työtä siinä kuin ojankaivuukin? Että golftyöläiset harvemmin johtavat yrityksiä?

Jo kauan sitten kapitalismi ja sosialismi kävivät kilpasille. Kumpi voitti? Kumpikin hävisi, ainakin meiltä. 60- ja 70- luvun yleisessä politisoitumisessa ja 80-luvun kasinossa voittaja taisi olla broileri. Ei yksin poliittinen valtapyrkyri. Kahdenkymmenen perheen ja niiden kavereiden otteen kirpoaminen loi maahan kasvottoman omistajuuden. Omistajaa ei ole. Valtaa käyttää ammattijohto, jota ei enää omistaja kontrolloi. Nyt pankki yrittää kontrolloida ja kun ei ymmärrä alan logiikkaa seuraukset pelottavat. Jo vanhan sanonnan mukaan valta korruptoi ja ehdoton valta korruptoi ehdottomasti.

Tuottavuutta on perätty työntekijöiltä ja toimihenkilöiltä. Jopa AY – kartellin johtaja perää tuottavuuden parantamista. Jos jossain tarvittaisi tuottavuuden nostoa niin johtamisessa. Mutta ehkä ensin olisi luotava uskottavuus.

Julkaistu Kauppalehti 27.11.1991

Kun runsaat 15 vuotta sitten kirjoitin tämän artikkelin en arvannut, että siihen joskus vielä – jälleen eduskuntavaalien alla - palaisin. Paljon on muuttunut paljon on ennallaan. Aika oli niin kovasti toinen. Nykyisin markkaa ei ole, maatalousteollisuus on purkautunut, kasvoton omistaja on yhä useammin ulkomailla, pankit ehkä oppivat läksynsä 90-luvulla. Mutta valitettavan paljon on ennallaan. Ja nykyaikana kirjoittaisin, kiinnittäisi paljon enemmän huomiota johtajan vastuuseen."


Aika on muuttunut ja monetkin reunaehdot. Vaan perustat eivät. Todellinen johto puuttuu.

12 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...


Hakki,

kirjoittamasi kokonaisuus tiivistyy Oswald Spenglerin (1880–1936) lähes sata vuotta sitten julkaiseman klassikon Länsimaiden perikato. Tiivistetysti länsimainen kulttuuri on jo hävinnyt, elämme sen sivilisaatio jälkivaihetta ja lopulta kaikki surkastuu, kuolee.

Kansalle tarjotaan tässä vaiheessa kaikenlaista hömppää, tositeevetä. Silmäys iltapäivälehtien pylly- ja rintavakouutisiin vahvistaa tätä käsitystä.

Johtamisen ongelma liike-elämässä sisältyy minusta yhteen sanaan. PÖRSSI. Johtajalta edellytetään jatkuvan kasvun aikaansaamista kvartaalista toiseen, mutta eihän sellaista voi olla olemassa. Poliittisen johtamisen saralla taas kansa saa mitä valitsee. Poliittinen järjestelmä ei nosta niitä teräviä kyniä penaaliin vaan niitä samoja, mitä itsekin edustavat, tositeevetä ja pyllyuutista.

Elämme länsimaisen rappion aikaa eikä se näytä olevan parempaan suuntaan menossa. Hakki, ei meidän tarvitse tätä enää kovin montaa vuosikymmentä seurata.

Mitä tämän jälkeen, on vaikeaa arvata. Ei idän meno ole paljoa parempaa.

tutkija Pohjanmaalta

Anonyymi kirjoitti...

Hakki,

++++ Aika on muuttunut ja monetkin reunaehdot. Vaan perustat eivät. Todellinen johto puuttuu. +++

Olen tätä johtamista miettinyt siltä kantilta, että johtaminen ja johdettavat eivät kohtaa, he ovat liian kaukana toisistaan. Johdetaanko johtajia joltain ylemmältä näkymättömältä tavalta ja johdettavat ovat siirtyneet jollekin toiselle tasolle, johon mainitsemasi muuttunut aika on heidät siirtänyt? Ovatko johdettavat yleisen tiedonsaannin, somekulttuurin ja informaatioähkyn, narsismin ja egoismin kehyksessä mahdottomia johdettaviksi niiden järjestelmien etujen mukaisesti, joka johtajat valitsee? Kun kulttuuri on vaipunut sivilisaatioksi ja johtajat valitaan ehkä looshien kautta, nämä kaksi maailmaa eivät kohtaa, mikä helpolla tulkitaan johtamisen heikkoudeksi. Ovatko ihmiset yleensäkään näissä muuttuneissa olosuhteissa johdettavissa, onko johtaminen mission impossible niissä olosuhteissa, jossa ihmisen järjestelmät ovat romahduspisteessä? Rajaton kasvu rajallisessa ympäristössä luo tällaiset olosuhteet kun entistä useampi tajuaa, että omalla kohdalla johtaminen vain kurjistaa ihmisen omaa olosuhdetta. Yksi tällainen johtamisen sektori on ns. ilmastojohtamine, jossa ainoa ratkaisu on umpikuja tehdäänpä sitten ihan mitä tahansa, koska ilmastonmuutos on väestönkasvun kausaali, jolle ei voida mitään.

tutkija Pohjanmaalta

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

En panisi PÖRSSIÄ ainoaksi, enkä edes keskeisimmäksi syylliseksi nykymenoon, niitä kun on ollut olemassa viimeistään siitä lähtien kun laajamittaisempaa kauppaakin eli satoja jopa tuhansia vuosia. Kieltämättä finanssialan korostuminen nykyiseen mittaansa edellytti pörssien olemassaoloa.

Ennemminkin syypäänä ovat leimallisesti 1970-80 luvun muutokset taloustieteissä, erityisesti Milton Friedmanin ns. Chicagon koulukunnan ”shareholder value” - ajattelun nousemisessa teoriatasolta yritystoiminnan ainoaksi johtotähdeksi. Yritystoiminnan lyhyen aikavälin tehokkuudesta ja tuloksesta, kvarttaalitaloudesta tehtiin kansan- ja liiketalouden ainoa fokus. Yritykset eivät olleet enää olemassa kansalaisten ja kansakuntien hyvinvointia varten vaan niistä tehtiin itseisarvo. Pidemmästä aikavälista kukaan ei oikein osannut olla edes kiinnostunut. Vuosien myötä siitä syntyi nykyinen tilanne, jossa USAssa ja Britanniassa taloudellinen eriarvoisuus on jo syrjäyttänyt hyvin suuren osan kansalaisista. Hitaana omaksujana olevassa Suomessa paikallisen ”sopimisen” ihanuus on vasta viime aikoina muodostunut tavoiteltavaksi ihannetilaksi.

Kun samassa yhteydessä ”Omistajaa ei ole. Valtaa käyttää ammattijohto, jota ei enää omistaja kontrolloi. Nyt pankki yrittää kontrolloida ja kun ei ymmärrä alan logiikkaa seuraukset pelottavat.” (Pankit tuossa vaiheessa muodostuivat finanssitaloiksi, laajemmin finassiteollissudeksi jota myös peliteollisuudeksi voisi hyvin kuvata.) Itse asiassa suurten kansainvälisten yritysten johto - eli palkolliset on pitkälti korvannut omistajat yrityksen keskeisinä intressentteinä. Ilman omia riskejä.

Lopullinen kansatalouden ajattelujen reunaehtojen degeneraatio toteutui sitten Reagan – Thatcherin toimien seurauksena. Ammattiyhdistysten vaikutus romutettiin, jonka seurauksen tuloerojen kasvu saatiin exponentiaaliseen vauhtiin. Ja vähitellen indoktrinaation saatiin kukkaan ja nykyisin kansalaisten ammatillinen järjestäytyminen ei enää ole muodissa, eikä toivottavaa edes niiden mielestä jotka mm. näinä koronapandemian aikoina sitä eniten tarvitsisivat.

Onhan tässä samalla muitakin asiaan olennaisia kehityskulkuja tapahtunut, mutta keskeisimmät ovat mielestäni tuossa edellä. Mieleen tulee esimerkiksi ainakin länsimaissa tapahtunut koulutustason jatkuva taantuminen, joka syö demokratian toimivuuden ja onnistumisen edellytyksiä. Yksi sen ilmenemismuotoja, kun kansalle tarjotaan ”vapaassa markkinataloudessa” mitä he haluavat ovat juuri ”kaikenlaista hömppää, tositeevetä. Silmäys iltapäivälehtien pylly- ja rintavakouutisiin vahvistaa tätä käsitystä”.

Eikä tuo liberalistisen markkinatalouden kaiken mahdollisen toiminnan yksityistämisen ihannointi muuta edesauta kuin länsimaisten yhteiskuntien rappiota tilaan, jossa sitä on erittäin vaikeaa enää korjata. Eiköhän se tullut osoitettua jo 1914 ja 1939? Kun, päinvastoin kuin demokratiasta ei totalitarismista ole siistiä ulospääsyä. Olettaisi, että me olisimme osanneet jo kahdesta edellisestä katastrofista oppia.


PS.

Jos loosheilla tarkoitat sen suomalaista versiota ”hyvä veli verkkoja” olen kyllä samaa mieltä kanssasi. Jos taas viittaat yksinomaan rappareihin on katsantokantasi mielestäsi liian suppea. Onhan niitä ”hyväntekeväisyys- yms järjestöjä” muitakin.

Anonyymi kirjoitti...


Hakki,

+++++ Jos loosheilla tarkoitat sen suomalaista versiota ”hyvä veli verkkoja” olen kyllä samaa mieltä kanssasi. Jos taas viittaat yksinomaan rappareihin on katsantokantasi mielestäsi liian suppea. Onhan niitä ”hyväntekeväisyys- yms järjestöjä” muitakin. +++

Tarkoitan nimenomaa noita laastiveljiä. Heillä on tekemisistään järjestön ulkopuolelle vaitiolovelvollisuus ja velvollisuus vastata veljen pyyntöön myöntävästi, mikäli se on mahdollista. Minä nostaisin näiden veljien jääviyskysymyksen pöydälle, siinä kuin sukulaisuussuhteetkin. Veljen pitäisi jäävätä itsensä aina silloin kun on kyse ko. järjestön ja/tai järjestön jäsenen taloudelliseen etuun riippuvista asioista. Tämän asian suhteen tulisi saada lisäkohta virkavalaan. Virkavala ja looshijäsenyys ovat minusta ristiriidassa keskenään. Minusta rappareiden vertaaminen muihin "hyväntekeväisyys- yms. järjestöihin" on lähinnä totuuden irvikuvaa. Järjestö on eräänlainen valtahimmeli demokraattisen päätöksenteon yläpuolella.

Omalla ammattialallani nuo laastiveljet olivat nimitetyt koko ammattikunnan korkeimpiin virkoihin. Kyseiset kytkennät lähtivät KTM:n alaisista organisatioista.

tutkija Pohjanmaalta

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

Hyväveli-verkoissa meillä sitten on asenteessa olennainen ero.

Anonyymi kirjoitti...


Hakki,

hmmmm. Taisit sitten paljastaa luciferilaisen maailmankatsomuksesi, jonka silmä kontroloi kaiken yläpuolella maailmaa yhden tollarin setelin kääntöpuolella.

tutkija Pohjanmaalta

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

Vai että ihan saatanalliset säkeet ylleni saatoit. Piti oikein ihmetellä, mutta varmaan se kuuluu osaan nykyistä poliittista maailmankatsomustasi? On helppo jättäytyä virran viemäksi, mutta takaisin ehjänä, varsinkaan älyllisesti ehjänä pääseminen vaatiikin luontoa.

Anonyymi kirjoitti...


Hakki,

++++ Hyväveli-verkoissa meillä sitten on asenteessa olennainen ero. ++++
Niin on ja noista looshiveljistä olen yrittänyt pysyttäytyä erossa. Persulaisuus ei ole maailmankatsomus, se on lähinnä "suomalaiset ensin poliittisen päämäärän ajamista". Me suomalaiset olemme kohta toisen luokan kansalaisia omassa maassamme. Koronarokotuksetkin annetaan kohta vieraille ensin.

Olisin olettanut, että olisit ottanut kantaa looshiveljien jääviyskysymykseen? Minusta tämä on isoakin suurempi syöpä länsimaisissa yhteiskunnissamme, kaikenlaisen kähminnän ylin apparaatti.

Minä jos kuka en ole jättätytynyt virran vietäväksi. Jos haluaa lähteelle, täytyy uida vastavirtaan. Tämä pätee myös totuuden lähteelle pyrkimisessä.

tutkija Pohjanmaalta

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

Oletuksillesi vastinetta. Kantani looshiveljien jääviyskysymykseen on aivan sama olipa kyseessä sitten rapparit, odarit, leijonat, rotarit, metsästysseurat, maamiesseurat, yrittäjäyhdistykset, kauppakamarit ja nuorkauppakamarit, helluntailaiset, körttikansa, ev.luth. kirkkokansa, persut, demarit, jne. jne. Jokaisessa ryhmässä on omat fundamentalistinsa, joissa koettu lojalisuuden edellytys ylittää oikeudenmukaisuuden vaatimuksen. Jokainen noista "sala"seuroista ja vastaavista muodostaa kaikenlaisen kähminnän ylimmän apparaatin, joka on suuri syöpä kaikissa ihmisyhteisöissä ei yksin länsimaisissa yhteiskunnissa.

Poishan moinen pitäisi kitkeä, vaan minkäpä ihmisluonto itselleen mahtaa? Avaimina kuitenkin kansalaisten tietotason nostaminen ja demokratian rakenteiden kehittäminen. Minkään sortin hihhulointi ei edistä sen paremmin tasa-arvoa kuin rauhaakaan. Ihmettelen ettei edes menneiden vuosisadan kokemuksista ole opittu.

Anonyymi kirjoitti...


Hakki,

++++ Kantani looshiveljien jääviyskysymykseen on aivan sama olipa kyseessä sitten rapparit, odarit, leijonat, rotarit, metsästysseurat, maamiesseurat, yrittäjäyhdistykset, kauppakamarit ja nuorkauppakamarit, helluntailaiset, körttikansa, ev.luth. kirkkokansa, persut, demarit, jne. jne. Jokaisessa ryhmässä on omat fundamentalistinsa, joissa koettu lojalisuuden edellytys ylittää oikeudenmukaisuuden vaatimuksen. ++++

Tämä yleistys ei pidä alkuunkaan paikkaansa. Muurareita sitoo muurarivala, missään muussa mainitsemissasi järjestöissä ei uskollisuutta ole valalla vahvistettu eikä hierarkista rakennetta. Olen aprikoinut, että kumpi menee toisen yli, virkavala vaiko muurarivala. Jos olet muurari, voitko tähän vastata? Ja sitäkautta jääviyskysymys, johon et edelleenkään ottanut kantaa. Nuo muut järjestöt ovat läpinäkyviä, muurarien järjestelmässä et näe muurariasteen hierarkiaa ylöspäin, ainoastaan alaspäin. Ja käsittääkseni ylemmälle asteelle päästyäsi joudut antamaan uudenlaisen muurarivalan. Minusta tämä yleistyksesi on nyt hämäystä, savuverhon laittamista koko ilmiön päälle. Onneksi on netti, josta selviää kaikenlaista. Jäsenlistojakin on netissä, mutta olen huomannut että ne eivät ole etsimieni henkilöiden suhteen ollenkaan täydellisiä.

Muistan takavuosilta, kuinka joku syväkurkku oli hieman kertoillut ulkopuoliselle looshin asioista. Jonkin ajan kuluttua hänet löydettiin kuolleena mönkijän alta. Asian yhteydessä esitettiin, että hänet olisi eliminoitu tällä tavalla. Jos muistan oikein, tämä tapahtui Inkoossa. Mutta kaikki todisteet puuttivat, tietenkin näin.

Tiivistettyä tietoa aiheesta löytyy mm. tästä
https://hymy.fi/uutiset/vapaamuurarit-rituaalit-ja-salat/
Ei savua ilman tulta. Itse en moiseen järjestöön liittyisi.

tutkija Pohjanmaalta

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

Voit nukkua yösi ihan rauhassa. En ole rappari, enkä kuulu mihinkään enkä ole koskaan kuulunut mihinkään noista muista mainitsemistani loosheista, vaikka muutamiin nistä on kieltämättä kiinnostustani - usein kautta rantain - kyselty ja jopa liittymään usutettu. (Poislukien partio ja muutaman puolueen jäsenyys kauan sitten.) Tähän mennessä on riittänyt kun olen ilmoittanut, että "uskontoni kieltää minua osallistumasta yhteisöihin, joita en itse ole ollut perustamassa".

Mitä taas valoihin tulee on kantani yhtä yksinkertainen; laki ohittaa minkä tahansa valan, avioliittovala mukaan lukien. Minulla näin, mutta jollain muulla ehkä toisin. Helvetin Enkeleillä, Bandidoksilla, Natural Born Killers - "järjestöllä" ja muilla reippailla poikaporukoilla ihan omansa, joihin eivät lait vaikuta pätkääkään.

Nuo takavuosien muistosi menevät omassa tulkinnassani - ellei muuta näyttöä ilmene - sattumien, luulon ja/tai salaliittoteorioiden suureen roskalaatikkoon. Mutta myönnän toki; hyvin monia pelkkä kuvitellun erilaisuuden olemassaolo pelottaa.

Anonyymi kirjoitti...


Hakki,

+++ Voit nukkua yösi ihan rauhassa. En ole rappari, +++

Tämä riittää, en kiusaa sinua enää :-) . Loptetaan tästä aiheesta keskustelu.

tutkija Pohjanmaalta