lauantai 2. heinäkuuta 2011

Vapaus 2011

Ihmiskauppa, huumeet, harmaa talous, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio. Ilmiöitä, joita emme ole tottuneet liittämään suomalaisen yhteiskunnan arkeen. Nyt ilmenee, että osana harmaata taloutta olevaa pimeä työtä, on tarjolla jos viitsii vaivautua kysymään. Kun maassa poliitikkojen puheitten vastaisesti köyhyys on lisääntynyt ja tulonjako revennyt, lainkuuliaisuus on rapautunut ja arvot vähintäinkin vääristyneet.


Nyt meidän varmaankin odotetaan kunnioittavan niitä nokkelia, jotka selviävät ilman veroja ja työnantajat ilman lainmukaisia sivukuluja? Selvästi eivät ainakaan ole niitä laiskoja pitkäaikaistyöttömiä, jotka eivät vain viitsi. Samalla he vielä saavat työttömyyskorvaukset, toimeentulotuet ja mitä muuta tahansa.


Alkaisiko olla kansallisen itsetutkiskelun paikka?

12 kommenttia:

fundeeraaja kirjoitti...

Tähän on tultu ja väittäisin,- tietoisesti. Toimin ennen mieluisaa eläkkeelle siirtymistäni EU:n rahoittamissa projekteissa. Toinen oli vientitukien valvonta ja toinen Schengen-sopimuksen tulkinta ja tarkkailu. Molemmissa järjestelmissä on sen sortin valuvika, että ne antavat suunnattomat mahdollisudet rikolliseen toimintaan. Se tiedettiin jo läheissä, mutta suomalaisille politiikoille on ollut tarve hintaan mihin hyvänsä päästä EU-vallan ytimiin.
Meidän moraalikäsityksemme eivät ole muitten moraalia. Elleivät omat rosvomme taivu panemaan lihoiksi asioita, joista löytyy mehevä pihvi niin etelän pojat kyllä lahtaa viimeisen päälle. Schangen- sopimus takaa sen, ettei poliisit tule näkemään helppoa työpäivää. Kaikki nuo EU:n direktiivit laaditaan, joko niin, ettei ymmärretä pelätä niihin kätkeytyvää rikollisuuden mahdollisuutta tai, kansalaiset paratkoon, niin, että niihin kätketään sen mahdollisuus.

hakki kirjoitti...

fundeeraaja

Vain vientitukien valvonta ja Schengen-sopimuksen tulkinta ja tarkkailu. Voi ristus.

Tekisit meille kaikille, ennen kaikkea meille taviksille suunnattoman palveluksen, jos paljastaisit edes mielestäsi keskeisimmät valuviat. (En epäile etteikö niitä olisi.) Koska asioiden avoin, yksityiskohtainen esittäminen ja käsitteleminen on ainoa tapa, millä järjestelmää voidaan kehittää.

Tästä pääsemmekin yhteen mieliaiheistani. Maassamme ja maailmassamme vielä enemmänkin, on suunnattoman suuri määrä ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi korruption, harmaan tallouden, lahjonnan ja jopa järjestäytyneen rikollisuuden todellisista kasvoista. Mutta, ja vaikka olisivat eläkkeelle jo aikaa sitten jääneet, kieltäytyvät edelleenkään avaamaan kokemuksiaan nykyisten ja tulevien kansalaisten hyödyksi.

Nyt tämä on ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa mahdollista, johtuen esimerkiksi juuri netistä. Ei liene ihme, ettei ihmismieli eikä moraali ole viimeisten 10.000 - 100.000 vuoden aikana juurikaan kehittynyt, kun kaikki vaikenevat. Nyt olisi mahdollisuus siirtyä toiselle tasolle. Siirtää kokemusperäistä tietoa sukupolvelta toiselle suuressa mittakaavassa. Ei vain isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle.

fundeeraaja kirjoitti...

Nopean sähköisen tiedonvälityksen ansiostahan nämä EU;n sisäiset ja globaalitkin järjestelmät mahdollistuivat. Niissä on se vika, että tieto on tarinaa. Järjestelmät suunnitellaan tosin asiantuntijoita kuullen, mutta poliittisin päämäärin. Ihmisten, tavaran ja valuutan vapaa liikkuminen ovat ne kulmakivet, joitten nimiin EU:ssa vannotaan. Laadittiin Schenge-sopimus, joka määrittää puitteet. Moni maa haluaisi luopua sopimuksesta. Tanska osoittaa mieltään näkyvimmin. Sopimusta tullaan tiukentamaan,- jopa lähiaikoina. Lisääntynyt rikollisuuden ja pakolaisten määrä Euroopassa on vaarassa muuttua hallitsemattomaksi.
Vientituista ( hinnanerokorvauksista) ollaan luopumassa. Luopuminen tuo EU:lle huomattavia maatalouspoliittisia säästöjä. Laskin aikanani, että vientitukien hallinnointi ja valvonta maksoi lähes tukien määrän. Lisäksi tuilla vääristettiin elintarvikekauppaa kehitysmaitten tappioksi.
Mun työelämäni on ollut viimeiset vuodet EU-myrskyn silmässä. Hakki, olet varmaan pannut merkille kriittisyyteni järjestelmää kohtaan. Se lähtee tiedosta ja työelämän kokemuksista,-ei PerusÄssien myötäilystä.

hakki kirjoitti...

fundeeraaja

"vientitukien hallinnointi ja valvonta maksoi lähes tukien määrän." Eli tukien määrä onkin oikeasti lähes kaksinkertainen?

"Moni maa haluaisi luopua sopimuksesta." Vaan taitaa olla jo varsin turhaa sulkea porttia sen jälkeen kun eläimet ovat jo menneet?

fundeeraja kirjoitti...

Tuen hallinnointi ja valvonta pitää sisällään ohjeistuksen ja yleisvalvonnan Brysselissä. Kenttätason hallinnoinnin ja hinnanerokorvauksen alaisten tuotteitten fyysiset tarkastukset, näytteenotot, raportoinnin ja laboratosiotutkimukset viejämaan tullilaitoksessa. Maatalousministeriön viennin ja interventiovarastoinnin hallinnointi, tukilaskelmien ja raporttien laadinta Brysseliin. Raporttien käsittely ja korvausten maksatus Brysselissä. Näitten toimenpiteitten lisäksi EU:lla on oma yllätystarkastuskoneistonsa, joka suorittaa tarkastuksia vientimaitten viranomaistoimintoihin.
Näitten viranomaistoimenpiteitten lisäksi töitä tehdään saman asian eteen myös vientiyrityksissä.
Vientitukiin sidottujen virkamiesten määrää ei varmaan tiedä kukaan, mutta Euroopassa heitä on ehkä tuhansia?
Schengenin sopimus, niinkuin kaikennäköiset tukipaketitkin on toki luotu tuomaan hyvää joillekin, mutta ilmaiseksi ne eivät toimi.

hakki kirjoitti...

fundeeraaja

Elä helvetti edes yritä. Olen eläkkeellä. ;-)

fundeeraaja kirjoitti...

Hakki, harmat pantterit eivät siirry koskaan eläkkeelle yrittäessään parantaa maailmaa!
Alustuksessa mainitsemasi asiat ovat suhteellisia. Korruptio tai lobbaus ei ole väärin, jos se on laillista.
Noista maatalouden tuista. Samasta maataloustuotteesta voidaan saada tukea viljelyvaiheesa ja toistamiseen vietäessä EU:n ulkopuolelle tai pantaessa interventiovarastoon.
Bioenergia liittyy maatalaustukiin sikäli, että energiatuotantoon sidottu viljelysmaa
syrjäyttää elintarviketuotantoa ja samalla vähentää maataloustukia.Toden näköisesti osin tästä syystä säädetään direktiivejä esim. bensiiniin lisättävän etanolin määrästä.
Toiminta on toisaalta moraalitonta sillä maapallolla kärsitään keskimäärin elintarvikepulasta. Toisaalta toimenpide auttaa kehitysmaitten maataloustuotantoa korottaessaan maataloustuotteitten hintaa. Hintojen nousu taas vähentää tukia.

hakki kirjoitti...

fundeeraaja

Eläköityneet harmaat pantterit saavat sentään ihan itse päättää kuinka vaikeaselkoista tekstiä jaksavat lukea?

Laillinen korruptio?

ToBe kirjoitti...

Hakki....olen tehnyt havainnon...nuorisoa ärsyttää kun wanhat papat hallitsevat kaikki asiat ja ovat täysillä mukana sosiaalisessa mediassa etunenässä.Onhan se ahdistavaa kun nuorisolla ei ole mitään omaa.Ei mitään mikä tekisi sen pesäeron.Jäljelle jää ainoastaan kokemattomuus joka usein luokitellaan tuoreudeksi.Näitä thinktankkinuoria saamme kuunnella mediassa jos jaksamme...no emme tietenkään jaksa kun he eivät tiedä mistä puhuvat.Joskus ne jyrää meitin ja se päivä lähestyy yhtä nopeasti kuin herra Alzheimer juoksee.

hakki kirjoitti...

OrNot

"nuorisoa ärsyttää kun wanhat papat hallitsevat kaikki asiat ja ovat täysillä mukana" Ei kai tuo nyt suuri ihme ole? Toisaalta näinhän on ollut aina ennenkin. Nyt vaan on se tilanne, että me wanhat papat emme taida riittävän suuressa määrässä ja tarpeeksi nopeasti kuolla?

Toisaalta, kuinka moni meistä on täysillä mukana? Ja kuinka monella se täysillä oleminen riittäisi siihen, mitä nuorisolta nyt vaaditaan?

Nuorison ongelma taitaa muodostua entistäkin kompleksisemmaksi. He eivät tiedä mistä he puhuvat, he eivät ymmärrä mistä me puhumme, ja me ymmärrämme heitä ja meitä.

ToBe kirjoitti...

Me olemme siis täydellisiä, koska ymmärrämme kokemuksesta ettemme sitä ole.

Eihän tämä tietenkään ole ikäkysymys.Tämä on kaikki vaikuttamista ja mielipiteen muokkausta.Onneksi kukaan ei minulle siitä maksa ja saan olla melkein oma itseni.Saan siis huojua tuulessa ja muutta mieleni.
Saan olla kriittinen.Saan nauraa kun Vihreiden energiapoliittinen supernero kertoo kuinka Tanskassa ydinvoima on korvattu tuulivoimalla!..ei toki kokonaan, mutta inakin se on aloitettu ja ainakaan se ei maksa kuin tuplat ydinsähköön verrattuna.
Nero ei kertonut myöskään, että suurimman osan vuotta niiden propellien tuotosta ei synny ja Tanska tuo/toi ydinsähköä naapureistaan.Tämä asennevammainen kirjoitteluni tapahtuu vain siksi, että on asennevammaista vaatia kansalaisia maksamaan sähköstään puolet enemmän, koska se on luomua.Nämä vihreän energian nerot eivät huomaa, että liian kallis energia ajaa työpaikat muualle ja siten vähentää ennenkaikkea verovaroilla ylläpidettyä yhteiskuntaa.Heille ei valkene sen merkitsevän vaikkapa kirjastolaitoksen lopettamista, koska puoluetoimintaa ja virkamiesarmeijaa ei varmasti lopeteta.Oliko teoriani täydellinen?No ei koska en sittänyt hämääviä lukuja joihin vedota.Yritän olla täydellisempi ja jättää ne kunkin itsensä mietintään.
taisit aloittaa pimeästä työstä....se muuten kasvaa jos normaali työ muuttuu aina vaan kalliimmaksi.SDP ratkaisee asian kuin asian kontrollia lisäämällä.Korttelivalvojat ovat varmaan jo tulossa.Palaako teillä valot....varokaa!

hakki kirjoitti...

OrNot

Mekö, siis Sinä minä ja Hentun Liisa, täydellisiä? Katso vaan peiliin. Mutta noin yleisesti ottaen tämä taitaa olla vain ikäkysymys. Nimittäin niiden, jotka kauimmin elävät, heidän on totuus. Ja oikeus.

Valitan. Taidat sinäkin vain kuulua meihin, ns. meneviin miehiin. ;-(

PS.

Varmaan olet kuullut viimeisen juorun? Olet oikeesti porvarin provo. ;-) Et siis kuitenkaan porvarin pervo? :-)