keskiviikko 20. lokakuuta 2010

Nollapohjabudjetointia Helsinkiin

Kotikaupunkini on jälleen tehostamassa toimintaansa. Tällä kertaa se on tarkoitus saada tapahtumaan kartoittamalla päällekäisyydet toiminnoissaan. Näin kertoo ainoan valtakunnallisen paperiversio tänään.


Sitä asukkaan on luonnollisesti tervehdittävä ilolla. Varsinkin, jos se ei tällä kertaa johtaisi keskeisten kuntapalveluiden vähenemiseen ja/tai palvelun laadun laskuun. Itse asiassa jaksan toivoa, että tehon parantuessa myös palveluiden määrä monipuolistuisi ja laatu paranisi. Siis näin asukkaan ja kaupunkilaisen silmin arvioituna.


En edelleenkään usko, että palveluiden määrä ja laatu ovat kustannustehokkaan toiminnan vastakohtia. Kyse on aina painotuksista. Juuri päällekäisyyksien poistaminen olisi hyvä keino vapauttaa resursseja jostain, jotta ne voitaisi uudelleen suunnata johonkin sellaiseen, missä niitä ei nyt ole lainkaan tai missä niitä on liian vähän laadukkaan palvelutason ylläpitämiseksi.


Kauan sitten, 1970-80 lukujen taitteissa osallistuin Brysselissä seminaariin, jonka teemana oli Zero-based-budgeting, nollapohjabudjetointi. Kuten nimi kertoo kyseessä on budjetoinnin, mutta oikeammin organisaatiosuunnittelun apuväline, jonka Taloussanomien taloussanakirja määrittelee "Nollapohjabudjetointi on menettely, jossa kaikki kustannukset nollataan budjettikausittain." Siinä siis käsitellään vain viimeistä vaihetta, organioisaation toimintasuunnitelman taloudellista kuvausta.


Silloisen työnantajani puitteissa se toteutettiin hallinnon, eli suuren kansainvälisilla markkinoilla toimivan teollisuusyrityksen esikuntatoimintojen osalta. Kunkin esikunnan piti tarkasti määritellä yhtymän toiminnan kannalta välttämättömät peruspalvelunsa, erilaisina kokonaisuuksina "paketteina" ja hinnoitella ne. Samanlainen hinnoittelu tehtiin myös tuki- ja lisäpalveluiden osalta. Sen jälkeen esikuntaosaston piti pystyä myymään nuo pakettinsa yhtuymän tulosyksiköille.


Saattaa olla, että nollapohjasuunnittelu ja -budjetointi ovat nykypäivänä jo taakse jäännyttä elämää? Mutta ihminen on aina laiska ja organisaatiot helposti urautuvat tekemään sitä yhtä ja samaa ja vielä samalla tavalla kuin aina ennenkin. Sitä on ollut ennen, sitä siis on varmasti myös nyt, eivätkä asiat tulevaisuudessa ole yhtään helpommin. Pari-kolme peräkkäistä kierrosta, eli vuotta nollapohjabudjetointia tehostaa toimintaa ja parantaa palveluiden laatua kummasti.


Kaupungin johdon, yksiköiden ja suunnittelijoiden vapaasti käytettävissä.

Ei kommentteja: