maanantai 2. kesäkuuta 2008

Laki vaali- ja puoluerahoituksen turvaamiseksi


Taitaa Vanhasen ja tämän hallituksenkin loppulaskenta alkaneen viimeisimpien muistikatkosten myötä. Kuka enää on kiinnostunut siitä missä Korhonen oli kun KMS hänen toimistossaan perustettiin? KMS- vai Ay-rahoitus? Silläkään ei enää ole väliä. Meillä kansalaisilla ei nyt ole edes sellaista johtoa jonka olemme ansainneet. Vaan huomattavasti luihumpi.

On kuitenkin hyvä, että yhdestä demokratian toimivuuden edellytyksistä, rahoituksesta, kerrankin puhutaan. On korkea aika. Nykyisen järjestelmän jatkaminen näivettää demokratian varmasti. Uutta rakennetta ja asennetta tarvitaan. Ja yhtä vähän kuin sodasta päättämisen voisi jättää sotilaitten ratkaistavaksi, yhtä vähän puolue- ja vaalirahoituksesta päättämisen voi jättää poliitikkojen ja puolueitten ratkaistavaksi.

Kansalaiset tekevät strateegiset valinnat.

Ja niin meidän pitääkin.
Sitä emme voi kellekään muulle delegoida.
Keskustelun monet tasot
Oikeisto versus vasemmisto
Kepu versus muut
Rahoitusta saaneet versus muut
KSM-rahoitetut versus AY-rahoitetut
Rahoitus katot versus lattiat
Vaalirahoitus versus puoluerahoitus
Maan tapa versus kansalaisten moraali
Analyytikot versus idealistit
Asialliset versus örveltäjät
Puolueaateli versus kansalaiset
EVVK ja ihan sama versus puolueitten moraalittomuus ja uudet vaalit
Kaikki puhuvat läpinäkyvyyden vaatimuksesta. Puoluejohtajatkin vannovat sen nimiin. Mutta heidän ratkaisusuosituksensa ei lisää vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä millään tavalla. Ei se kyllä vähennäkkään. Kun sen paremmin nykyinen, kuin sovittu uusikaan järjestelmä eivät yksinkertaisesti ole läpinäkyviä. Tehty päätös tarkoittaa käytännössä puoluejohtajien suositusta, että lakia tulisi jatkossa noudattaa!

Koska vaalirahoitusta ei voi irrottaa muusta puoluerahoituksesta on ne käsiteltävä yhdessä. Ei erikseen. Nyt ei muutenkaan lain tarkastamisella ole kiire, koska media ja kansalaiset pitävät huolen siitä, että lakia kunnallisvaaleissa noudatetaan. Ei kukaan valituksi haluava halua siihen julkistamismyllyyn, jonka lain rikkominen mukanaan toisi. Vaikka siitä ei muuta rangaistusta seuraakaan.

Ja ollakseni rakentava, alla yksinkertainen läpinäkyvä vaihtoehto. Ilman ongelmia. Ei varmaan paras mahdollinen mutta taatusti tasapuolinen ja toimiva.

Lähtökohtia läpinäkyvälle demokratian rahoittamiselle

Vaalirahoitus

 1. Ehdokas on kirjanpitovelvollinen
 2. Tilit on tarkastettava ennen valinnan vahvistamista
 3. Valitut ja varalla olevat ovat ilmoitusvelvollisia
 4. Ilmoitukset ovat julkisia
 5. Sanktio tahallisesta virheestä paikan menetys, tahattomasta X euroa

Puoluerahoitus

 1. Kaikki puolueille annettu rahoitus on antajalleen verovähennyskelpoista
 2. Rahoitus annettava perustettavalle säätiölle
 3. Varat jaetaan rekisteröidylle puolueille vuosittain eduskuntapaikkojen mukaisesti
 4. Puolue on kirjanpitovelvollinen
 5. Puolueen kirjanpito (Tilit, tulos, tase ja toiminta) ilmoitettava
 6. Ilmoitukset ovat julkisia
 7. Muun ulkopuolisen rahoituksen vastaanottaminen on kielletty (normaaleja jäsenmaksuja lukuunottamatta)
 8. Sanktio tahallisesta virheestä rekisteröinnin peruutus, tahattomasta X euroa

Ei kommentteja: