maanantai 9. maaliskuuta 2015

Eduskuntavaalihypetyksen loppukiri alkaaEi Suomen keskeisin ongelma ole leikkauslistoilla hoidettavissa. Toki turhaa kulua syntyy erityisesti etujärjestöiksi linnoittautuneiden puolueiden toiminnan, oikeammin toimimattomuuden seurauksena. Mutta kun ei uskalleta, eikä haluta omiksi eduiksi mielletyistä tuista missään suhteessa luopua, eikä edes perusteista käydä kriittistä keskustelua, on poliittinen peli meillä jämähtänyt kotimaiseksi Breshnevin ajan pysähtyneisyydeksi.

Mutta olkoon tuo tässä nyt vain alkulauseena listoittamiselle. Eli mitä Ben edellä sitä Hakki nyt perässä. 

Kun kepu valvoo maatalouden ja maaseutu-alueiden tukemista, demarit ay-liikkeen tukemista ja kokoomus elinkeinoelämän tukemista ja kaikilta kuulemma vaaditaan uhrautumista yhteisen hyvän saavuttamiseksi, löytyisikö hyvä säästöjen alkulähde vähentämällä näitä tukia radikaalista? Ne kun eivät ole tätä päivää ollenkaan. Konkreettisesti:


  • kansallinen maataloustuki poistetaan tasasuhtaisesti viiden vuoden aikana. Siis noin 200 miljoonaa jokaisena vuotena. Säästö yhteensä noin 800 - 1.000 miljoonaa euroa nykyiseen verrattuna.
  • kunnallinen itsehallinto muutetaan maakunnalliseksi itsehallinnoksi. Maakuntien tehtäviin kuuluvat kaikki nyt kunnille kuuluvat vastuut ja tehtävät. Säästöt samoin tasasuhtaisesti vuosittain siis karkeasti ottaen 10 % kuntien nykyisistä runsaan 20 miljardin henkilöstökustannuksista vuosittain 500 miljoonaa, lopputuloksena 2 miljardin säästöt nykytasosta.
  • Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen. Tulonlisäys 200 miljoonaa euroa valtion budjettiin.
  • elinkeinotukien puolittaminen 4 vuoden aikana tasasuhtaisesti tasolta 8,2 miljardia (josta avustuksia, lainoja ja takauksia tuiksi muutettuna 1,2 miljardia euroa ja verotukia 7 miljardia)  tasolle 4 miljardia. Vuosittain 150 miljoonaa vähemmän avustuksia, lainoja ja takauksia ja verotulojen lisäystä noin 800 miljoonaa vuodessa.

Yllä mainitut leikkaukset säästävät lopputulemana vuositasolla noin 3,1 miljardia julkisen sektorin kuluja ja lisäävät tuottoja noin 1 miljardi. 

Todelliset ongelmamme ovat kuitenkin huomattavasti syvemmällä. Ovat olleet jo pitkään. Niistä keskeimpiä ovat johtajuuden puute ja poliittisen järjestelmämme rapautuminen etujärjestöjen, puolueet niistä merkittävimpinä ylimmän vallan monopolisteina, temmellyskentäksi. Sen vuoksi 
olen tarvittavia toimenpiteitä listannut jo muutamankin hallituksen ohjelmaehdotuksiksi. 

Tässä 4 vuotta sitten tehty ja edelleen kelpo lähtökohta:


1.         Kunnallisen itsehallinnon muuttaminen maakunnalliseksi itsehallinnoksi, tavoitteena muiden kuin suorittavassa työssä olevien virkamiesten määrää vähennetään 33% sekä palkkamenoilla että henkilömäärällä tarkasteltuna. 5 vuoden irtisanomissuojata luovutaan.

2.         Neljän pääkaupunkiseudun kunnan yhdistäminen yhdeksi metropolikunnaksi siten, että muiden kuin suorittavassa työssä olevien virkamiesten määrää vähennetään 33% sekä palkkamenoilla että henkilömäärällä tarkasteltuna. 5 vuoden irtisanomissuojata luovutaan.

3.         Korkeakoulujen, siis kaikkien yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen karsiminen 5% vuodessa, seuraavat 5 vuotta siten, että aloituspaikkoja vähennetään tasaisesti kaikilta aloilta. Opiskelua kehitetään siten, että kaikille yhtenäistä yleisopiskelua seuraa erikoistumisopinot ja sitä mahdollinen tutkijakoulutus. Opintojen jatkamisen kriteerit laaditaan sellaisiksi, että ne vastaavat Suomen yhteiskunnan tarpeita ja kantokykyä.

4.         Julkisen sektorin rekrytointikriteerien muuttaminen siten, että edellä kuvattu muutos tarjonnan määrässä huomioidaan. Periaatteena vaikkapa 40 opintoviikon karsiminen kustakin virasta.

5.         Julkinen puoluetuki, sisältäen kaikki julkisen sektorin kontrollissa olevat yksiköt, laitokset, yhteisöt ja yritykset kielletään lailla. Puolueiden rahoitus muutetaan yksityisen, puolueiden johtaman rahaston tehtäväksi. Rahastoon saa lahjoittaa verovapaasti kuka tahansa. Puolueet jakavat varat vuosittain eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden saaman äänimäärän suhteessa. Rahaston pesämunaksi siirretään 5 vuoden puoluetukia vastaava rahamäärä, eikä 5 vuoden siirtymäkauden aikana saa jakaa vuosittain kuin enintään ½ vuotuisesta pesämunasta ja koko kerätty vapaaehtoisten lahjoitusten määrästä.

6.         Kansanedustajan edustamisoikeus rajoitetaan kahteen kauteen. Hallituksen jäsen ei voi samalla toimia kansanedustajana eikä kansanedustaja kunnanvaltuutettuna. Varamiehet tilalle koko vaalikauden ajaksi. Sidonnaisuudet etujärjestöihin ilmoitettava jäsenyystasolta lähtien.

7.         Eduskunnasta riippumattoman perustuslakituomioistuimen perustaminen. Perustuslain noudattamisen valvonta, erityisesti 29§ noudattamisen sanktiointi ja valvonta.

8.         Puolueiden ”rahamassien” ja suojatyöpaikkoja tarjoavien yhteisöjen (nuorisosäätiöt, vanhuussäätiöt, yleishyödyllinen rakentaminen ja rakennuttaminen, vammaistyö, kansalaisopistot, jne. jne.) varojen konfiskointi ja niitä lähellä olevien yhteisöjen muuttaminen yleishyödyllisiksi siten, että yksittäisten puolueiden ja heitä edustavien puolueiden oma intressi niihin katkaistaan. Päällekkäisyydet poistetaan.

9.         Lakien ja "politiikkojen" vaikuttavuusarviointi on saatava pakolliseksi jo ennen kuin lait säädetään. Liian usein erilaisten alue-, investointi, elinkeino-, innovaatio-, jne. tukien ja alue-, kieli-, maahanmuutto-, korkeakoulu-, jne. politiikkojen toimeenpanon vaikutuksista ja niiden "kilpailutuksesta" ei ole nimeksikään tietoa. Päätöksiä ei saa enää tehdä mutu-perusteilla, kuten meillä on tavattu tehdä.

10.       Yrittäjyyttä edistetään siten, että alkaville yrittäjille ja nykyisille 1 henkilön yrityksille myönnetään ensimmäiseksi viideksi vuodeksi mahdollisuus jättää ilmoittautumatta alv-verovelvolliseksi, jos vuosittainen liikevaihto ei ylitä 50.000 euroa. 

Eikä moisen listan tekemiseen tarvittu sen paremmin Anders Borgia kuin Juhanna Vartiaistakaan. Jos he työnsä huolellisesti ovat tehneet, mitä en ensinmainitus osalta ainakaan epäile, madonluvyut paljastavat, kuinka todella syvälle puolueiden parlamentarismi-hehkutus on maamme syössyt. 


Heille laskettavan korvauksen tehdystä työstä olen kyllä valmis milloin tahansa kuittaamaan. Tutkimukseni analyysi-osa löytyy tästä blogista ja kohdasta "Aiempien lentovuosien jokaisen päivän kaikki kontributiot, kuukausittain"  runsaan 2.000 kirjoitetun artikkelin muodossa, perusteluineen. 
14 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

11. Microsoftin ohjelmistoista luopuminen, säästö vuositasolla minimissään miljardi.

12. Kehitysavun puolittaminen, mielummin nollaus.

13. Itsenäisyyden myöntäminen Ahvenanmaalle (hakivat sitä tai eivät).

14. Pakkoruotsin poisto.

15. EU ja YK jäsenmaksujen puolittaminen, mielummin nollaus.

-Tvälups-

Hakki kirjoitti...

-Tvälups- kiitti kommentista.

Kovin tunnut impivaaralaisen itsenäisyyden kannattajalta. Varmaan ajatuksissasi jotain tolkkuakin on.

Missään tapauksessa en itse kuitenkaan olisi valmis luovuttamaan Suomen maa-alueita pois. Saattaa nimittäin olla, että kerran alettuaan siitä ei tule loppua ollenkaan, haluammepa sitä tai emme.

fun kirjoitti...

Hei ja hurraa kumpaa herroista voi äänestää seuraavissa vaaleissa. Noilla lupauksilla ropisee paljon ääniä-se on varmaa!

Hakki kirjoitti...

Fun(deeraaja)

Jos Andersia tarkoitat, hän ei liene Suomessa ehdokkaana. Ben vaikuttaa sinänsä tolkulliselta, mutta D´Hontin järjestelmä pitää huolen siitä, että ääni vahvistaa kyvyttömäksi todettua entistä kykypuoluetta. Juhannaa en kenenkään soisi äänestävän, sitä paitsi lisäksi häntäkin rasittaa ystävämme D´Hont.

Kuten vamaan muistat olen minä testamentannut kaikki omat ääneni ehdokkaalleni JOKU MUU. Olemme hänen kanssaan kyllä sopineet, että lippuun saa hyvin myös kirjoittaa HAKKI varsinkin, jos perusteeton kunniantunto turhanpäiten äänestäjän omaatuntoa muutoin kolkuttelee. :-)

Anonyymi kirjoitti...

Hakki,

+++ kansallinen maataloustuki poistetaan tasasuhtaisesti viiden vuoden aikana. +++

Tässä asiassa olen eri mieltä. Siinä vaiheessa kun kansallinen maataloustuki meiltä poistetttaisiin, se merkitsee kotimaisen maatalouden loppumista; meillä ovat olosuhteet senverran vaikeammat kilpailijamaihin verrattuna. Samalla loppuu Suomesta elintarvikeomavaraisuus, joka on osa kansallista selviytymis- ja turvallisuusstrategiaa. Ja sitä ei käynnistetä tosta vain uudelleen jos peltojen kunto ja konekanta päästetään rapistumaan.

Eivät nämä olosuhteet välttämättä kauaa pysy näin vakaina, että voimme heittäytyä edullisten tuontielintarvikkeiden varaan. Minulla on vielä muistissa se aika, kun eri elintarvikkeet olivat kortilla ja tuohon voidaan joutua turvautumaan jatkossakin (elintarvikekortit ovat käsittääkseni valmiiksi painettuina jossakin).

Muilta osin pääosin samaa mieltä, karsittavaa riittää. Yliopistoihin voitaisiin laittaa kohtuulliset lukukausimaksut, kuten oli meidänkin nuoruudessamme. Koulutuksen opintoviikkomäärää en lähtisi karsimaan, sensijaan eräissä viroissa riittäisi alempi korkeakoulututkinto. Kansanedustajalle asettaisin pätevyysvaatimukseksi ylemmän korkeakoulututkinnon, millä olisi myönteiden vaikutus esim. valiokuntatyöhön.

tutkija Pohjanmaalta

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Ootteko lukeneet mitä keijo Korhonen kirjoittaa tuoreesta Nato-paperista?


http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/keijo-korhonen-suomen-uusi-nato-sopimus-historian-hapeatahra/?shared=72732-a184f546-500

Hakki kirjoitti...

PohjanPoika

Kansallinen maataloustuki on erikseen "sallittu" poikkeus siitä, että EU-tuki ja muut eu-jäsenyyden sopimuskohdat oli tarkoitettu huolehtimaan mm. nimenomaan maatalouden tukitarpeesta EUhun liityttyämme. Eiköhän noin miljardin tukitason pitäisi riittää varsinkin, kun meillä kuitenkin on ollut noin 20 vuotta aikaa sopeuttaa toimiala uuteen aikaan? Ja ilmeisesti varsin hyvin on onnistuttukin.

Sinä aikana meillä on ollut aikaa kasvattaa tilakokoja ja tehostaa maataloustuotantoamme. Ei kansallinen maatalous lopu, vaikka kansallinen tuki lopetetaan. Tilakoko ja tuotannon teho kasvavat siltä osin, kun maataloutta on meillä syytä harjoituttaa. Väki, eli kepun äänestäjäkunta sen sijaan vähenee, ellei alueille löydy luontaista muuta elinkeinoa. Poikkeusolojen ruokahuolto on turvattava muilla tavoin, kuin ylläpitämällä ihmisiä yhden puolueen äänestäjinä ilman tehokasta työtä yhteiskunnan hyväksi.

Ongelmana kun ei tässä tarkastelussa niinkään ole vaikeat luonnonolot - ne otettiin ja otetaan huomioon EU tuen määrittelyssä - vaan kansallinen alue- eli kepu-tuki jolla ao. puolue haluaa rahoittaa jäsenkuntansa toimeentuloa maaseudulla, ylisuuren kuntasektorin ylläpitämisen lisäksi. Jos yleensä uskomme EUn tulevaisuuteen, meille tärkeintä on terve talous. Työllistävä maatalous ei riitä. Väestön toimeentulo on maaseudulla turvattava muilla tavoin.

Hakki kirjoitti...

Satumainen

En ollut lukenut. Nyt luin, kommentteineen. Jos Korhosen tulkinta siitä, mitä tämä "understanding" sisältää ja meiltä edellyttää pitää yhtä todellisuuden kanssa väittäisin, että meitä suomalaisia taviksia on huijattu. Ainakin minulle on jäänyt kuva, että sopimukseen on menty lähinnä NATOn puolustusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi sen Baltian-jäsenten mahdollisesti joutuessa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi.

Huijaajina ovat siinä tapauksessa olleet ainakin kokikset, demarit ja ruotsalaiset, henkilöinä siis ainakin kai Katainen/Stubb, Urpiainen/Rinne ja Haglund.

Ja samalla se todella panee miettimään, missä määrin aikaan saatu understanding on tehty jäsenyys-oveksi NATOon? Ja panee entistä suuremman kysymysmerkin Sauli Niinistön roolille ja reaktioille, joista olen jo aiemmin kirjoittanut, mutta vasta huomenna ilmestyvässä artikkelissa kyvystämme huomioida päätöstemme haittavaikutukset ennen ratkaisuun lopullisesti sitoutumistamme.

Hakki kirjoitti...Ihan vaan siksi, että kyseessä on tyylikäs lisä keskusteluun Suomen poliittisen järjestelmän rapautumisesta käyttökelvottomaksi liitän tähän linkin Pravdan sivulle ja Antti Blåfieldin kolumniin Onko päättäjistä demokratian puolustajiksi? http://www.hs.fi/paakirjoitukset/a1425878733460 Täyttä asiaa, jonka suhteen todella jotain tarttis tehdä.

Toteamus siitä, että "Kestävä politiikka on mahdollisen taitamista, ei voittamista. Se edellyttää luottamusta. Tästä kasvaa poliittisen vallan oikeutus" olisi saatava uppoamaan jo kansanedustajaehdokkaiden päähän, vastalääkkeeksi puolueen, eli sosiaalisen viiterymän harjoittamaa sosiaalista painostusta ja laumasieluisuutta vastaan.

Kun syykin on selvää, korjauksen pitäisi olle helppoa. Keskeisintä on saada purettua puolueiden, siis puoluekoneistojen ylivalta päätöksenteossa ja mitoittaa se tasolle, jolla kansan valitsemien edustajien merkitys ja VASTUU korostuvat. (Kirjoituksessa hallitusohjelmaehdotukset kohdat 5 - 9)

Joukkoja johtavat yksilöt, eivät komiteat. Joukossa kun tyhmyys tiivistyy, useamman kokin soppaa keittäessa, mikä on selkeääkin selkeämmin jouduttu havaitsemaan erityisesti viimeisten kahdeksan vuoden aikana. Puolueet eivät saa olla itselleen ja edustamalleen joukolle voittoja tuottavia etujärjestöjä. Niin on oltava kansan ja kansalaisten yleisten ja yhteisten asioiden hoitamiseen keskittyviä yhteistyöjärjestöjä.

On korkea aika palata lyhyen aikavälin puoluepoliittisten piparkakkujen ja muiden lyhyen aikaa hypettävien makeisten napsimisesta kansan ja kansakunnan pitkänkin aikavälin henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin turvaamiseen."Muutoin silmäteränä tulisi olla yhteinen etu."

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Hakkila

Latviaan saapui juuri 120 panssariajoneuvon kiertävä tivoli, jolla Setä Samuli yrittää sanoa, että hankkikaa oma armeija.

Suomea ollaan näköjään viemässä väkisin samaan tilanteeseen.

Hakki kirjoitti...

Satumainen

En ilmeisesti osaa etsiä, kun en uutista löydä. Linkki?

Jos Setä Samulin kiertävä tivoli saa Suomen ns. päätöksentekijät osoittamaan rahoituksen uskottavan puolustuksen aikaansaamiseksi (edellytyksellä, että se ei sitä ammattimiesten arvion mukaan olisi), olen valmis lähettämään julkisen kiitoksen Setä Samulille.

Jos se mielestäsi tapahtuu väkisin, olkoon sitten vaikka niin.

Hakki kirjoitti...

Satumainen

Setä Samulin intressi kierrättää tivoliaan vähintäänkin kaikissa itäisissä NATO-valtioissa ymmärtää hyvin. Samoin viestiksi ehdottamasi. Suomeen kiertue on ilmeisesti suuntaamassa vain täkäläisissä, vastaanottavaisissa mielissä?

Kiinnititkö sinä muutten huomiosi tähän: http://yle.fi/uutiset/pohjois-norjassa_alkoi_suurin_sotaharjoitus_sitten_vuoden_1967/7855611

Jotain sentään löydän minäkin. ;-)

Satunnainen raportoija kirjoitti...

Hakki

Ei mullakaan ole tietoa tuollaisesta uutisesta. Tuli vaan vastaan tämmöinen video, jonka arvelin julkaistun tuoreeltaan.

Ajankohta ei kumminkaan ole tärkeää vaan sanoma, joka on "Hai! Osta sie hyvä Aabramssi!".

https://www.youtube.com/watch?v=cZzsjl4VlYU

Jenkkimediassa on tullut vastaan hyvinkin kitkeriä kommentteja NATO:n turvatakuiden vastaan jättäytymisestä. Tuo minkä tähän hätään löysin on vielä kevyttä sarjaa.

https://www.youtube.com/watch?v=zCnSp6pTwmw

NATO:han on kuin Suomen ja Neuvostoliiton YYA-sopimus, joka ei koskaan velvoittanut Suomea tekemään yhtään mitään, ja jenkit on kyllästyneet tähän touhuun, mikä on aivan ymmärrettävää, koska hulluahan se on lähettää omia poikia kuolemaan vain siksi, että jotkut yrittävät päästä vähemmällä.

Itä-Euroopassa varsinkin on maita, joiden oma puolustus on ajettu alas siinä toivossa, että Setä Samuli tulee apuun silloin kun tarvitaan. Nyt Ukrainan kriisin aikana on sitten itketty kun muuta apua ei tulekaan kuin tällaisia tivoleja.

Hakki kirjoitti...

Satumainen

Kyllähän tuo uutisesta käy, vaikka välinä ei varmaan "virallisen, vakiintuneen uutismedian" kriteeriä ehkä täytäkään: Julkaistu 9.3.2015
Over 100 US armored vehicles roll into Latvia, NATO flexes muscles in Europe (VIDEO)
Latvia has confirmed more than 120 armored units, including tanks, have been delivered by the US. According to the Latvian Ministry of Defense, these include M1A2 Abrams tanks and M2A3 Bradley armored vehicles.

Kuten sanottu; Setä Samulin intressin ymmärtää oikein hyvin. Putler varmaan tykkää lisäyksestä; "However, it’s not immediately clear when, if ever, NATO would consider the ‘perceived’ threat of Russian aggression is no longer valid and would withdraw the troops."