keskiviikko 10. heinäkuuta 2013

Ja nyt vielä kuntien puoluetuki!Puolueiden monopoli ja jokaisen yksittäisen puolueen ylivalta edustajiinsa eduskunnassa, on juuri se joka on hyvää vauhtia rapauttamassa suomalaisen demokratian. Ellei sitten ole sen jo tehnytkin. Korjaamattomasti.

Ja nyt sitten, kun maan talous on syöksymässä, eikä mikään reaalitalouden ilmiö osoita edes toivoa syöksyn pysähtymisestä, meidän pitäisi alkaa rahoittaa puolueiden kunnallispolitikointia! Siis vielä rahoittaa ongelman aiheuttaneita siitä, että ovat saaneet asiamme näin totaalisesti sekoitettua? Ettäs kehtaavat. Ja kyllähän ne, puoluesihteerit jo rustaavat ehdotustaan.

Nykyinen puoluetuki, josta ns. virallinen osuus on vain jäävuoren huippu, on jo sellaisenaan suurin yksittäinen tekijä, jolla demokratia on Suomessa rapautettu. Sallimalla puolueiden päättää, kuinka paljon he verovaroistamme kehtaavat oman toimintansa tukemiseen ulosmitata, ja hehän kehtavat, on annettu syntyä uusi rälsi. Tämä tuleva, osin vasta oleva, mutta yhtä kaikki "mittään tekemätön" aatelisto ei tiedä kansalaisten arjesta ja todellisuudesta yhtikäs mitään. Siitä huolimatta he ilmeisesti olettavat meidän uskovan, että juuri he osaavat ratkoa meidän ongelmamme ja lisäksi, että meidän pitäisi antaa heidän myös ratkaista, kuinka suuri osa moisesta heille veroistamme kuuluu.

Viimeisin muutos vaalirahoituslainsäädäntöön jo sellaisenaan aikaansaa vähänkään pidemmällä aikavälillä rälssin täydellisen irtaantumisen kansalaisten tahdosta. Kun ainoa yksittäisen ehdokkaan vaalirahoittaja, joka voi rahoittaa laillisesti kuinka paljon tahansa on puolue, ei muilla ehdokkailla juurikaan ole mahdollisuuksia. Siinä eivät ilmoitusrajat enää merkitse mitään.

Näinä globaalin markkinalibertarismin päivinä, jona globaalin markkinatalouden annetaan joka päivä testata yritysten ja niiden työntekijöiden markkina-arvoa, poliitikkojen itselleen vaatima työllisyysturva on kohtuuton.  

Puolueiden ja poliitikkojen palauttamiseksi reaalimaailmaan ja erityisesti demokratian toimivuuden parantamiseksi ehdotan, että


  • puolueiden rahoittaminen julkisista varoista kielletään ja kriminalisoidaan
  • puolueiden toiminnan rahoittamiseksi perustetaan, rekisteröityjen puolueiden hallinnoima Suomen Demokratian Tuki - rahasto
  • rahastoon voivat kaikki halukkaat lahjoittaa kuinka paljon tahansa (motivaatiota saattaisi edistää vaikka lahjoitusten verovapaus)
  • kertyneet lahjoitusvarat jaetaan puolueille vuosittain, niiden edellisissä vaaleissa saaman äänimäärän suhteessa
  • siirtymäajaksi nykyjärjestelmästä sovitaan viisi vuotta, jona aikana kasva osuus nykyisentasoisesta puoluetuesta siirretään rahaston joustovaraksi alkuvaiheen mahdollisten vaikeuksien voittamiseksi


Sama malli on sellaisenaan siirrettävissä myös tulevien kuntiemme puoluetukiratkaisuksi.

Näinä ankeina ja jatkuvasti ankeutuvina aikoina, on koko kansa ja kaikki sen toimijat mobilisoitava antamaan  maksimaalinen panoksensa kansalliseen selviytymiseemme. Siitä tässä on jo kysymys. Tuloksia on saatava aikaan ja nopeasti. Niitä saadaan tunnetusti parhaiten kehittämällä toimijoiden, tässä tapauksessa puolueiden ja niitä edustavien poliitikkojen konkreettista tulosvastuuta. Sillä kansallista yhtenäisyyttä ja sen mahdollistamaa demokratiaa kannattaa vaalia, niin kauan kun se vielä on mahdollista. Demokratiasta kannattaa maksaaKannattaa pitää mielessä, että

Huonosti toimivan markkinatalouden syy on huonosti toimiva demokratia.

Aina

3 kommenttia:

Tampereen Mika kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Hakki kirjoitti...


Paria hienosäätöä ehdotan:
1. Ei sidonnaisuutta edellisten vaalien äänimäärään, vaan lahjoittaja määrää, mille puolueelle rahansa antaa.
2. Ei verovapautta. Motivaatioksi saa riittää puolueen harjoittaman politiikan hyväksyminen ja kannattaminen.

Näillä systeemi antaisi puolueille välittömän ja konkreettisen palautteen sen vaaleissa annettavan, käytännössä enimmäkseen merkityksettömän lisäksi. Poliittista vastuuta kouriin (tai ainakin lompakkoon) tuntuvasti... Ideaalissesti lahjoitusoikeus saataisiin vielä rajattua yksityishenkilöihin omista rahoistaan, vaan mahtaisi olla tosielämässä mahdoton kontrolloitava ehto.

Poistin epähuomiossa. Hakki

Hakki kirjoitti...

Tampereen Mika, kiitti kommentista.

1. Jos lahjoittaja saa määrätä mille puolueelle rahoitus tulee antaa, koko idea häviää. Jo nykyisin voin rahoittaa yksittäistä puoluetta sydämeni kyllyydestä. Tämän jälkeen vain demokratian säilymistä.
Kansalaisten intressissä on, että demokratia toimii ja toimivuus säilyy. Tuki onkin demokratiaan säilymiselle, siis kaikille puolueille, ei suoraan yhdellekään yksittäiselle puoluelle. Vaaleissa ilmaistaan keiden halutaan hallitsevan. (Vaikkakin näin monen puolueen kanssa se sinänsä on pitkälti fiktiota.) Siksi sidonnaisuus edellisissä vaaleissa saatuun äänimäärään on kiistaton, oikeudenmukainen ja mielestäni perusteltu.

2. Verovapaus saattaisi olla juuri se porkkana, jonka puolueet voisivat hyväksyä, eli mahdollisuus sille, että lahjoituksia tulee riittävästi. Jos ilman tullaan toimeen, sen parempi.

Sillä kuka maksaa, ei järjestelmässä ole merkitystä. Yhtä tervetulleita ovat rahat CIAlta, FSBltä, BuBalta tai vaikkapa Wärtsilältä, StoraEnsolta tai Arctekiltä tai vaikkapa sinulta, minulta ja Hentun Liisalta. Kukaan ei kompromentoidu eikä korruptoidu.